Pagsusuri Ng Y-Chromosome

Ang pagsusuri ng DNA para sa Y-chromosome ng DNA Diagnostics Centre ay ginagawa upang malaman kung ang dalawa o higit pa na mga lalaki ay may biyolohikal na relasyon sa panig ng kanilang ama. Sa pagsusuri na ito, direktang kinukumpara ang DNA ng isang lalaki sa DNA ng iba pang lalaki upang matukoy kung sila ay may kaugnayan sa panig ng kanilang mga ama. Naiiba ito sa pagsusuri ng lahi sa pagka-ama, na kung saan tinutukoy ng pagsusuri ng lahi sa pagka-ama ang haplogroup ng kanunu-nunuan mo base sa iyong DNA lamang.

Ang pagsusuri ng paghahambing ng Y-chromosome ay maaaring gamitin sa pagpapatunay ng relasyong pampamilya kapag ang umano’y ama ng isang lalaki ay hindi available para sa pagsusuri sa pagka-ama at ang iba pang mga pagsusuri ng DNA ng pampamilyang relasyon ay hindi maaaring gamitin sa sitwasyon.

Namamana ng isang anak na lalaki ang kanyang Y chromosome mula sa kanyang ama, at ang chromosome na ito ay nagkakamit ng kaunti o walang pagbabago. Dahil sa katunayang ito, ang mga Y chromosome ng mga lalaki ay maaaring i-profile at ikumpara upang matukoy kung ang mga indibidwal ay may biyolohikal na relasyon sa panig ng kanilang mga ama. Ang mga lalaking may relasyon biyolohikal sa panig ng kanilang mga ama ay magpapakita ng identikal na Y-STR profile, habang ang mga lalaking walang kaugnayan ay magpapakita ng kakaibang Y-STR profile.

Tandaan: Habang ang pagsusuri ng paghahambing ng Y-chromosome ay maaaring makapagtukoy kung ang mga lalaking indibidwal ay may kaugnayan sa panig ng ama, hindi nito matutukoy ang uri ng relasyon—kung sila ba ay mag-ama, mag-tito, mag-lolo, etc.

Pagsusulit na katangian:

 • Mabilis na mga Resulta

  Lubos na tumpak na mga resulta araw pagkatapos matanggap ang patikim

 • null

  Mababang gastos

  Ang aming mataas na tumpak na pagsubok na ito ay hindi mahal

 • Hindi masakit koleksyon

  Buccal (pisngi) swabbing ay ginagamit upang mangolekta ng DNA ispesimen

 • Kompidensyal

  Lahat ng mga resulta ay pribado at ligtas na

Para sa anumang mga katanungan o mag-order ng ito pagsusulit na, mangyaring tumawag (02) 5462904