Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon

Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon

DNA Diagnostics Center ay nag-aalok ng iba’t ibang klase ng serbisyo ng pagsusuri ng DNA upang makatulong sa mga indibidwal na kailangan magbigay ng ebidensiya ng relasyong biyolohikal para sa layunin ng imigrasyon.

Ang aming imigrasyon kagawaran, na may higit na isang dekada ng karanasan, ay lubhang pamilyar sa mga patakaran at alituntunin sa imigrasyon ng iba’t ibang ahensya at bansa. Sa pamamagitan ng genetic testing, maaari kaming magbigay ng mga patunay ng biyolohikal na relasyon na kailangan upang makumpleto ang mga imigrasyon pangangailangan.

Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon

DNA Diagnostics Center ay nag-aalok ng iba’t ibang klase ng serbisyo ng pagsusuri ng DNA upang makatulong sa mga indibidwal na kailangan magbigay ng ebidensiya ng relasyong biyolohikal para sa layunin ng imigrasyon.

Ang aming imigrasyon kagawaran, na may higit na isang dekada ng karanasan, ay lubhang pamilyar sa mga patakaran at alituntunin sa imigrasyon ng iba’t ibang ahensya at bansa. Sa pamamagitan ng genetic testing, maaari kaming magbigay ng mga patunay ng biyolohikal na relasyon na kailangan upang makumpleto ang mga imigrasyon pangangailangan.

Internasyonal accreditation

Batay sa IND, UK embahada at maraming mga opisina ng imigrasyon sa buong mundo, ang mga laboratoryo na gumagawa ng pagsusuri ng DNA para sa layunin ng imigrasyon ay kinakailangang may sertipikasyon mula sa International Organization of Standardization (ISO). Ang aming laboratory ay sertipikado ng ISO para sa kahusayan ng laboratory ayon sa ISO/IEC 17025 na pamantayan. Ito rin ay accredited ng American Association of Blood Banks (AABB), isang organisasyon na humihiling ng pinakamataas na pamantayan sa pagsusuri ng DNA. Mangyaring basahin ang aming pahina ng Akreditasyon ng Laboratoryo para sa karagdagang impormasyon tungkol sa sertipikasyon at akreditasyon ng aming laboratory.

Maraming kliyente ang gumagamit ng mga iba’t ibang pagsusuri ng DNA ng DNA Diagnostics Centre para mapatunayan ang mga relasyong biyolohikal sa mga mamamayan ng UK na nag-isponsor ng kanilang imigrasyon sa UK. Ang aming mga pagsusuri sa pagka-ama at iba pang mga pagsusuri ng pampamilyang relasyon ay nagbibigay ng 100% wastong resulta na kadalasan ay lumalampas pa sa mga requirement ng pagsusuri ng DNA para sa imigrasyon ng iba’t ibang bansa.

Paano Gumagana ang Proseso

Ang sumusunod ay isang maikling pangkalahatang ideya ng proseso ng pagsusuri ng DNA para sa imigrasyon ng DNA Diagnostics Centre.

  1. Isang solisitor ng imigrasyon o pribadong kliyente ay nagpapadala ng instruksiyon sa DNA Diagnostics Centre sa pamamagitan ng email, fax, o sulat.
  2. Ang DNA Diagnostics Centre ay nagko-koordinate ng appointment ng pagkolekta ng sample at nagpapadala ng mga kits sa mga GP ng mga kliyente or sa sariling mga site ng koleksyon.
  3. Sa sandaling nakuha ng laboratory ang mga pinadalang sample, ito’y sinusuri.
  4. Kapag nakumpleto ang pagsusuri, pinapadala namin sa solicitor o kliyente ang resulta ng pagsusuri ng DNA at anumang mga kinakailangan pa na sumusuportang dokumentasyon.

Hiling pagtuturo

Kung ikaw ay isang pribadong kliyente na nangangailangan ng pagsusuri ng DNA para sa layunin ng imigrasyon, kumpletuhin ang form sa ibaba.