Paghahambing ng mtDNA

Ang pagsusuri para sa paghahambing ng mtDNA ng DNA Diagnostics Centre ay isang mahalagang instrumento sa pagtukoy kung ang mga indibidwal ay may biyolohikal na kaugnayan sa panig ng kanilang mga ina. Direktang kinukumpara ng pagsusuri na ito ang iyong DNA sa DNA ng isang posibleng kamag-anak upang mapatunayan kung kayo ay may kaugnayan sa panig ng iyong ina. Naiiba ito sa pagsusuri ng lahi sa pagka-ina, na kung saan tinutukoy ng pagsusuri ng lahi sa pagka-ina ang haplogroup ng kanunu-nunuan mo base sa iyong DNA lamang.

Ang katagang mtDNA ay pinaikli na mitochondrial DNA, na isang uri ng DNA na nakikita sa mitochondria, o gumagawa ng enerhiya “powerhouse”, sa mga selula. Ang Mitochondrial DNA ay napapasa ng isang ina sa kanyang mga anak, kung kaya’t ito ay malaking pakinabang sa pagsinag ng lahi sa pagka-ina ng isang indibidwal. (Habang parehong anak na lalaki at babae ang nagmamana ng mtDNA mula sa kanilang ina, ang mga anak na babae lamang ang nakakapasa ng kanilang mtDNA sa kanilang mga anak.)

Sa isang mtDNA na pagsusuri ng lahi sa pagka-ina, ang mtDNA ng mga sinuring partido ay nakalagay sa isang sequence (tinutukoy ang order ng mga DNA molecule sa kanilang mtDNA.) Ang sequence na ito ay kinukumpara upang matukoy kung ang mga indibidwal ay magkapareho ng lahi sa pagka-ina. Ang sequence ng mtDNA ng mga indibidwal na may kaugnayang maternal, ay magpapakita ng pagkakatulad.

Pagsusulit na katangian:

 • Mabilis na mga Resulta

  Lubos na tumpak na mga resulta araw pagkatapos matanggap ang patikim

 • null

  Mababang gastos

  Ang aming mataas na tumpak na pagsubok na ito ay hindi mahal

 • Hindi masakit koleksyon

  Buccal (pisngi) swabbing ay ginagamit upang mangolekta ng DNA ispesimen

 • Kompidensyal

  Lahat ng mga resulta ay pribado at ligtas na

Para sa anumang mga katanungan o mag-order ng ito pagsusulit na, mangyaring tumawag (02) 5462904