Ang isang DNA pagsusulit ay maaaring makapagpabago ng iyong buhay.

DNA Diagnostics Center ay nagbibigay ng propesyonal, mahusay at maaasahang serbisyo para sa lahat ng serbisyo ng pagsusuri ng DNA, tulad ng halimbawang may isang indibidwal na gustong malaman ang pagka-ama (paternity) sa isang bata o kaya ang isang kliyente na kailangan magpresenta sa imigrasyon ng katunayan ng biyolohikal na relasyon sa isang kamag-anak.

Nakapagbibigay kami ng ekspertong payo at suporta sa lahat ng aspeto ng pagsusuri ng DNA kabilang ang pagsusuri sa pagka-ama/pagka-ina/kapatid, lahi/etniko at pandiyagnositokong pagsusuri, DNA storage and Profiling, at pagkonsulta para sa forensic defense.

Ang isang DNA pagsusulit ay maaaring makapagpabago ng iyong buhay.

DNA Diagnostics Center ay nagbibigay ng propesyonal, mahusay at maaasahang serbisyo para sa lahat ng serbisyo ng pagsusuri ng DNA, tulad ng halimbawang may isang indibidwal na gustong malaman ang pagka-ama (paternity) sa isang bata o kaya ang isang kliyente na kailangan magpresenta sa imigrasyon ng katunayan ng biyolohikal na relasyon sa isang kamag-anak.

Nakapagbibigay kami ng ekspertong payo at suporta sa lahat ng aspeto ng pagsusuri ng DNA kabilang ang pagsusuri sa pagka-ama/pagka-ina/kapatid, lahi/etniko at pandiyagnositokong pagsusuri, DNA storage and Profiling, at pagkonsulta para sa forensic defense.

Bakit pumili DDC?

Ang aming competetive na presyo ng pagsusuri ng DNA, kasama ang walang katulad na serbisyong naaasahan at propesyonalismo ng aming mga tauhan, ay ang nagbigay daan para maging lider sa pagsusuri ng DNA (dna testing) sa USA at philippines ang DNA Diagnostics Center. Ang aming wastong proseso ng pagsusuri ng DNA, na sinusuri ang lahat ng sample ng dalawang beses, ay nagbibigay ng 100% track record ng perpektong resulta sa loob ng USA at Pilipinas.

Ang laboratoryo ng DNA Diagnostics Center ay sertipikadoo accredited ng ACLASS para sa ISO 17025, AABB, CAOm CLIA, ASCLD/LAB-International, at NYSDOH.DDC legal DNA (legal dna test) ulat ng pagsubok ay maaaring gamitin sa legal na layunin.

Ang aming competetive na presyo ng pagsusuri ng DNA, kasama ang walang katulad na serbisyong naaasahan at propesyonalismo ng aming mga tauhan, ay ang nagbigay daan para maging lider sa pagsusuri ng DNA (dna testing) sa USA at philippines ang DNA Diagnostics Center. Ang aming wastong proseso ng pagsusuri ng DNA, na sinusuri ang lahat ng sample ng dalawang beses, ay nagbibigay ng 100% track record ng perpektong resulta sa loob ng USA at Pilipinas.

Ang laboratoryo ng DNA Diagnostics Center ay sertipikadoo accredited ng ACLASS para sa ISO 17025, AABB, CAOm CLIA, ASCLD/LAB-International, at NYSDOH.DDC legal DNA (legal dna test) ulat ng pagsubok ay maaaring gamitin sa legal na layunin.

Pagsusuri ng DNA makakatulong sa iyo

Mga tanong?

Karaniwang katanungan

Gaano kawasto ang Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama?

  • Ang pagsusuri ng DNA sa pagka-ama na isinasagawa ng DNA Diagnostics Center ay 100% wasto
  • Ang pagsusuri ng DNA mula sa isang siyentipikong perspektibo ay nagbibigay ng resulta ng probabilidad na higit sa 99% na nagkukumpirma sa pagkakaroon ng biyolohikal na relasyon. Ang tawag dito ay “inclusion”
  • Ang pagsusuri ng DNA mula sa isang siyentipikong perspektibo ay nagbibigay ng resulta ng 100% na nagkukumpirma sa hindi pagkakaroon ng biyolohikal na relasyon. Ang tawag dito ay “exclusion”

Sino ang kailangan magbigay ng pahintulot para sa pagsusuri sa pagka-ama?

Ang mga consent form ay kasama sa inorder na kit para sa koleksyon ng DNA. Pirmahan lamang ang mga form at magagawa na ang pagsusuri. Sa pagpili ng DNA Diagnostics Center para sa pagsusuri ng inyong DNA, makasisiguro kayo na gagamitin ng aming laboratoryo ang inyong DNA sample para lamang sa pagsusuring inyong napili. Ang inyong DNA sample at resulta ay hindi ibibigay sa kahit kanino maliban lang kung may instruksyon mula sa inyo o isang court order.

Kailan maaaring magsagawa ng pagsusuri?

  • Maaaring maisagawa ang pagsusuri bago pa man isilang ang bata sa pamamagitan ng isa sa 2 proseso ng koleksyon ng sample, ang Amniocentesis o CVS
  • Ang pagsusuri ay magagawa sa panahon ng pagkasilang
  • Ang isang tao ng anumang edad ay maaaring sumailalim sa pagsusuri ng DNA

Paano ko makukuha ang resulta?

Ang resulta ng pagsusuri ng DNA ay ipapadala ng 2 lingo (business days) mula sa pagkatanggap ng mga sample. Ito ay isang dokumentadong ulat na malinaw na nagsasabi kung may umiiral na biyolohikal na relasyon o wala.

Kailangan ba ng dugo para sa pagsusuri ng DNA?

HINDI. DNA ay matatagpuan sa laway na naglalaman ng mga selula ng pisngi sa pamamagitan ng buccal swabbing.

Paano ko malalaman kung ang pagkolekta ko ng mga sample ay tama?

Hindi kailangan mag-alala sa paggawa ng pagkakamali. Ang inaalala namin ay ang pagtitiyak na sapat ang mga selulang nakolekta para sa pagsusuri. Basta’t ikaw ay nagkolekta ng sample sa tamang tao at nilagyan ng tamang label ang mga specimen, ay walang paraan na kahit anong gawin mo ay makakaapekto sa pagsusuri ng DNA.

Makipag-ugnayan sa amin