Một xét nghiệm DNA có thể thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi.

DNA Diagnostics Center là một nhà lãnh đạo thế giới trong việc phát triển các dịch vụ xét nghiệm ADN sáng tạo. Sử dụng công nghệ này trong các phòng thí nghiệm được công nhận đầy đủ của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sự chính xác, độ tin cậy và tính toàn vẹn của mỗi và mọi thử nghiệm, chúng tôi tiến hành. di truyền học của chúng tôi giám sát tất cả các trường hợp từ đầu đến cuối, và được hỗ trợ bởi một bộ phận dịch vụ khách hàng chuyên dụng, đảm bảo khách hàng của chúng tôi hiểu được những kết quả toàn diện của thử nghiệm của họ.

Chúng tôi cung cấp các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ trong tất cả các khía cạnh của xét nghiệm ADN: cha, thai sản, anh chị em, tổ tiên, tái tạo DNA, hồ sơ di truyền và tư vấn pháp lý.

Một xét nghiệm DNA có thể thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi.

DNA Diagnostics Center là một nhà lãnh đạo thế giới trong việc phát triển các dịch vụ xét nghiệm ADN sáng tạo. Sử dụng công nghệ này trong các phòng thí nghiệm được công nhận đầy đủ của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sự chính xác, độ tin cậy và tính toàn vẹn của mỗi và mọi thử nghiệm, chúng tôi tiến hành. di truyền học của chúng tôi giám sát tất cả các trường hợp từ đầu đến cuối, và được hỗ trợ bởi một bộ phận dịch vụ khách hàng chuyên dụng, đảm bảo khách hàng của chúng tôi hiểu được những kết quả toàn diện của thử nghiệm của họ.

Chúng tôi cung cấp các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ trong tất cả các khía cạnh của xét nghiệm ADN: cha, thai sản, anh chị em, tổ tiên, tái tạo DNA, hồ sơ di truyền và tư vấn pháp lý.

Tại sao chọn DDC?

Chúng tôi cung cấp các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ trong tất cả các khía cạnh của xét nghiệm ADN: cha, thai sản, siblingship, tổ tiên, lưu trữ DNA, và tư vấn pháp lý. DDC có một cơ sở khách hàng dịch vụ pháp lý lớn và cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm sắp xếp các bộ sưu tập mẫu, chuỗi hành trình, đảm bảo chất lượng, và hỗ trợ trong việc giải thích các kết quả, được hỗ trợ bởi một đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên dụng và giám sát bởi các công ty đầy đủ thời gian di truyền học.

Đối tác DDC của chúng tôi được cấp chứng nhận quốc tế của ACLASS (ISO/IEC 17025) và ASCLD/LAB và cũng được công nhận bởi hiệp hội ngân hàng máu của Mỹ.

Chúng tôi cung cấp các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ trong tất cả các khía cạnh của xét nghiệm ADN: cha, thai sản, siblingship, tổ tiên, lưu trữ DNA, và tư vấn pháp lý. DDC có một cơ sở khách hàng dịch vụ pháp lý lớn và cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm sắp xếp các bộ sưu tập mẫu, chuỗi hành trình, đảm bảo chất lượng, và hỗ trợ trong việc giải thích các kết quả, được hỗ trợ bởi một đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên dụng và giám sát bởi các công ty đầy đủ thời gian di truyền học.

Đối tác DDC của chúng tôi được cấp chứng nhận quốc tế của ACLASS (ISO/IEC 17025) và ASCLD/LAB và cũng được công nhận bởi hiệp hội ngân hàng máu của Mỹ.

Làm thế nào kiểm tra DNA có thể giúp bạn?

XN Cha-Con Dân Sự

XN Cha-Con Pháp Lý

XN Mẹ-Con

XN Ông (bà) - Cháu

Câu hỏi?

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có cần phải lấy máu để xét nghiệm ADN không?

KHÔNG. ADN có trong tế bào niêm mạc miệng trong nước bọt được thu bằng bông tăm thu mẫu chuyên dụng.

Xét nghiệm ADN huyết thống cha-con chính xác như thế nào?

  • Xét nghiệm ADN huyết thống cha-con được DNA Diagnostics Centre (DDC) thực hiện với độ chính xác 100%.
  • Xét nghiệm ADN từ quan điểm khoa học đưa ra các kết quả có xác suất trên 99% khẳng định có quan hệ huyết thống, được gọi là “sự không loại trừ”.
  • Xét nghiệm ADN từ quan điểm khoa học đưa ra các kết quả 100% khẳng định không có quan hệ huyết thống, được gọi là “sự loại trừ”.

Tôi nhận kết quả xét nghiệm bằng cách nào?

Kết quả xét nghiệm ADN sẽ được gửi cho bạn sau 5-7 ngày làm việc tính từ khi phòng xét nghiệm nhận được mẫu. Bản kết quả xét nghiệm giải thích rõ cho bạn biết nếu mối quan hệ huyết thống tồn tại hay không.

Có sự khác nhau về độ chính xác nếu bạn không sử dụng mẫu máu?

Hoàn toàn không. ADN trong tế bào niêm mạc miệng hay gốc tóc của bạn là hoàn toàn giống với ADN trong máu của bạn. Vì vậy sử dụng bất kỳ mẫu vật sống nào từ 1 cơ thể thì đều cho kết quả xét nghiệm ADN chính xác như nhau

Ai là người cần đưa ra sự đồng ý cho một xét nghiệm huyết thống cha-con?

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn bộ thủ tục và mẫu đơn cùng với bộ dụng cụ thu mẫu ADN. Đơn giản Bạn chỉ cần ký vào mẫu đơn, và xét nghiệm sẽ được tiến hành. Khi bạn chọn DDC để thực hiện các xét nghiệm ADN của bạn, bạn có thể yên tâm rằng phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các mẫu ADN cho việc xét nghiệm mà bạn yêu cầu. Các mẫu ADN và kết quả xét nghiệm sẽ không được trả cho bất kỳ ai khác ngoài bạn hoặc yêu cầu của tòa án.

Làm thế nào để biết tôi đang thu mẫu của tôi một cách chính xác?

Không cần quan tâm nhiều đến những sai sót. Mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là đảm bảo các tế bào được thu đủ để xét nghiệm. Miễn là bạn đang thu mẫu của một người và ký hiệu các mẫu một cách chính xác, thì dù bạn có làm bất cứ điều gì cũng không ảnh hưởng đến xét nghiệm ADN.

Liên hệ chúng tôi

* Họ và tên:

* Số điện thoại:

* Địa chỉ email:

Lời nhắn: