ДНК тест може да се промени вашиот живот засекогаш.

DNA Diagnostics Center е водечка светска компанија за ДНК тестирања, чиј фокус е насочен на развој и маркетинг на иновативните генетички тестирања и услуги. Со најновата технологија, којашто ја применуваме во нашите акредитирани лаборатории, осигуруваме прецизност, сигурност и интегритет за секој случај одделно.

Даваме стручни совети и подршка околу сите аспекти на ДНК тестирањето, вклучувајќи татковство/мајчинство/брат-брат, брат-сестра, сестра-сестра…, одредување на потеклото/етичката припадност, чување ДНК и судска одбрана.

ДНК тест може да се промени вашиот живот засекогаш.

DNA Diagnostics Center е водечка светска компанија за ДНК тестирања, чиј фокус е насочен на развој и маркетинг на иновативните генетички тестирања и услуги. Со најновата технологија, којашто ја применуваме во нашите акредитирани лаборатории, осигуруваме прецизност, сигурност и интегритет за секој случај одделно.

Даваме стручни совети и подршка околу сите аспекти на ДНК тестирањето, вклучувајќи татковство/мајчинство/брат-брат, брат-сестра, сестра-сестра, одредување на потеклото/етичката припадност, чување ДНК и судска одбрана.

Зошто да изберете DDC?

DDC нуди професионална, делотворна и сигурна услуга за сите ДНК тестови, од поединци кои сакаат да го потврдат или отфрлат татковството, без оглед дали станува збор за лични потреби или за потреби на судот.

ние препорачуваме следново: резултатот од утврдување на татковството може да Ви го смени животот, така што подобро е да изберете компанија која е позната по ИСО стандардот 17025. Нашата лабораторија е сертифицирана и акредитирана од страна на ACLASS ISO / IEC 17025, AABB, CAOm CLIA, ASCLD / LAB-International и NYSDOH.

DDC нуди професионална, делотворна и сигурна услуга за сите ДНК тестови, од поединци кои сакаат да го потврдат или отфрлат татковството, без оглед дали станува збор за лични потреби или за потреби на судот.

ние препорачуваме следново: резултатот од утврдување на татковството може да Ви го смени животот, така што подобро е да изберете компанија која е позната по ИСО стандардот 17025. Нашата лабораторија е сертифицирана и акредитирана од страна на ACLASS ISO / IEC 17025, AABB, CAOm CLIA, ASCLD / LAB-International и NYSDOH.

Како може ДНК тестирање да ви помогнеме?

Дома татковство тест

Правни тест за татковство

Пренатален татковството тест

ДНК тест дедо и баба – внуци

Прашања?

Вообичаени прашања

Kолку е ДНК тестирањето точно?

  • ДНК тестирањето направено од страна на DNA Diagnostics Centre e 100% точно
  • Од научна перспектива ДНК тестирањето дава точност на резултатите повеќе од 99%, со што се потврдува дека постои биолошка врска
  • Од научна перспектива ДНК тестирањето дава точност од резултатите од 100%, со што се потврдува дека не постои биолошка врска

Кој треба да даде согласност за тестот за татковство?

  • За ДНК тестирањето потребна е согласност од поединец.
  • Ако доединецот е дете (помладо од 18 години), лицето/родителот одговорен за детето, мора да даде согласност

Колку долго се чекаат резултатите од тестирањето?

Резултатите од тестирањето се готови за околу една недела, од денот на пристигнувањето на примероците во лабораторијата. Резултатите се добиваат во облик на известување, од кое јасно се гледа дали постои биолошка поврзаност или не.

Дали за ДНК тестирањето треба да се даде примерок на крв?

Не. ДНК може да се најде и во лигавицата од внатрешната страна на образот, којашто се зема со ватирано стапче.

Како ќе знам дали добро сум зел примерок?

Нема дилеми околу тоа дали сте згрешиле. Нам ни е битно да се собрани доволен број станици за тестирање. Доколку се земени примерови од вистинска личност и ако се точно означени, не постојат никакви можности коишто можат да влијаат на ДНК тестирањето.

Дали постои разлика во точноста, доколку не се користи крв?

Апсолутно не ДНК во вашиот образ или во коренот на косата е идентичен како и оној во вашата крв. Нема никаква разлика во точноста на ДНК тестирањето, без оглед од каде е земен примерото кој се тестира.

За прашаƕа или добиваƕе на личен комплет за земаƕе на материjaл за ДНК тест за утврдуваƕе на татковство може да се обратите до наjблиската до вас канцелариja на официjалниот трговски предтавник на DDC лабораториjaта во Софиja, „AMGENLAB”- Бугариja, или да го пополните формуларот за комуникациja на македонски jaзик:

Канцелариja телефон: (+359) 2 411 3355

Мобилен тел: (+359) 885 490 850

имел: info@amgenlab.com

Веб-страна: www.amgenlab.com

Контактирајте не

* Презиме и Име:

* Контакт телефон:

* Е-маил адреса:

Вашата порака: