Usein kysytyt kysymykset

Onko DNA-isyystesti tarkka?

  • DDC:n tekemä isyystesti on erittäin tarkka ja luotettava
  • DNA-testauksessa käytettävä menetelmä tuottaa yli 99 % todennäköisyyden biologisesta sukulaisuudesta
  • DNA-testauksessa käytettävä menetelmä kertoo 100 % varmuudella, jos biologista sukulaisuutta ei ole

Mitä suostumuksia isyystestiin vaaditaan?

Suostumuslomakkeet lähetetään näytteenottovälineiden yhteydessä. Lomakkeet tulee allekirjoittaa ja palauttaa, jotta testaus voidaan suorittaa. DDC käyttää näytteitäsi vain tilaamasi testin suorittamiseen, eikä niitä tai testaustuloksia anneta kolmansille osapuolille, ellei tästä ole sovittu etukäteen kanssanne tai oikeus näin velvoita. .

Minkä ikäisenä testin voi tehdä?

  • DNA-näytteet voidaan kerätä ennen lapsen syntymää käyttäen yhtä seuraavista tavoista – (a) äidin verinäyte, (b) lapsivesipunktio tai (c) korionvillusbiopsia (CVS)
  • DNA-näytteet voidaan ottaa heti lapsen syntyessä
  • DNA-näytteet voidaan ottaa missä tahansa iässä

Miten tulokset lähetetään?

Kun laboratorio on analysoinut näytteet, saat meiltä valintasi mukaan joko sähköpostin tai kirjeen, joka sisältää tuloksen ja ohjeet sen tulkitsemiseen. Yleensä tuloksen saamiseen näytteiden lähettämisestä kestää noin 2 viikkoa, kuljetuksien ollessa eniten aikaa vievin osa.

Tarvitaanko DNA-testiin verinäytettä?

Yleensä DNA-testi otetaan poskesta vanupuikolla helpolla ja kivuttomalla tavalla. Vain syntymää edeltävä testaus vaatii verinäytteen ottamisen.

Kuinka voin varmistua, että olen ottanut näytteen oikein?

Voit olla huoletta, kunhan noudatat tarkasti mukana tulevia ohjeita. Kun otat näytteen vanupuikolla huolellisesti posken sisäpinnalta, puikkoon tulee riittävä määrä soluja ja testi onnistuu. Kun siis noudatat ohjeita tarkasti, otat näytteet oikeilta henkilöiltä ja huolehdit siitä, että näytekoodit täsmäävät näytteisiin, on testin melkein mahdoton epäonnistua.

Tarvitaanko tarkkaan tulokseen äidin näytettä?

Suosittelemme myös äidin näytteen keräämistä testin yhteydessä. Näin saamme DNA:sta lisää hyödyllistä dataa, joka tekee analyysistä nopempaa ja suoraviivaisempaa. Jos äidin näytettä ei kuitenkaan ole saatavilla, se ei estä meitä tekemästä testiä. Pystymme toimittamaan tuloksen kummalla tavalla tahansa.

Koska ja miten maksan testauksen?

Käytettävissäsi on useita eri maksutapoja. Toimitamme sinulle testin heti, kun olemme saaneet maksusuorituksen.

Mitä testaaminen maksaa?

Perinteinen isyystesti maksaa 148 € + toimituskulut.

Voiko teiltä tilata ylimääräistä kopiota tuloksista?

KYLLÄ. Voimme lähettää ylimääräisen kopion tulosraportista, esimerkiksi toiselle perheenjäsenelle.

Täytyykö minun olla Suomessa, jotta voin ottaa näytteen?

Voit tehdä testin missä vain. Voimme myös lähettää näytteenottovälineet eri osoitteisiin, jos testin osapuolet asuvat eri paikoissa.

Millä näytteet otetaan?

DNA-näytteet otetaan sitä varten suunnitellulla vanupuikolla, joka lähetetään tilauksen yhteydessä.

Sattuuko näytteen ottaminen?

EI. Näytteenottoon käytetään pehmeää vanupuikkoa, jota hierotaan posken sisäpinnalla. Tämä on helppo ja täysin kivuton menetelmä.

Antaako verinäyte tarkemman testaustuloksen?

EI. DNA-näytteesi on sama, oli se sitten otettu millä menetelmällä tahansa. Myös tulos on yhtä tarkka riippumatta testaustavasta.

Voinko käyttää tavallista vanupuikkoa testaamiseen?

ET. Kaupoissa myytävät tavalliset vanupuikot on valmistettu puuvillasta. DDC-laboratorion käyttämät vanupuikot ovat kuitupitoisempia erikoisvalmisteisia puikkoja, joilla näytteeseen tulevat solut saadaan kerättyä varmemmin.

Pilaantuvatko sylkeä sisältävät DNA-näytteet?

Anna näytteenottovälineen kuivua kunnolla näytteenoton jälkeen, jottei se pääse pilaantumaan matkalla laboratorioon. Näyte pilaantuu, jos se sinetöidään ja lähetetään kosteana.

Mitä perintöaines on?

Perintöaines tarkoittaa henkilön koko geneettistä dataa, josta puolet periytyy äidiltä ja puolet isältä. Testaamalla isyystestissä molemmat vanhemmat ja lapsen, DDC voi eristää biologiselta äidiltä perityn geneettisen datan, jolloin jäljelle jäänyt data tulee pakosta biologiselta isältä. Vertaamalla jäljelle jäänyttä osaa lapsen DNA:sta oletetun isän vastaavaan DNA:han, voidaan tulkita onko oletettu isä aidosti biologinen isä.

Mitkä ovat väestötilastojen perusteet isyystestissä?

Jokaisella oletetulla isällä on 50 prosentin mahdollisuus olla lapsen biologinen isä ennen isyystestin suorittamista. Jokaisessa testissä käytetään isyysindeksiä (PI) todennäköisyyssuhteena, joka kertoo todennäköisyyden oletetun isän vaikutuksesta lapsen DNA:han jaettuna todennäköisyydellä satunnaisen miehen vaikutuksesta lapsen DNA:han. Kaikki testin sisältämät isyysindeksit kerrotaan yhteen, jolloin saadaan yhdistetty isyysindeksi (CPI). Isyyden todennäköisyys (POP) kuvataan kaavalla 1 / (1 + 1/CPI) ja kerrotaan sadalla, jotta tulokseksi saadaan prosenttiosuus. Jos oletetun isän DNA ei ole yhtenevä lapsen DNA:n kanssa, tulee PI-luvuksi 0.

Mikä on isyysindeksi (PI) ja miten se määritetään?

Isyysindeksi (PI) antaa todennäköisyyden siitä, kuinka oletettu isä voi olla testatun lapsen isä. Jokaisen DNA-jakson (jota kutsutaan alleeliksi) ilmeneminen laajemmassa populaatiossa vaihtelee. Se riippuu alleelin koosta sekä testatun isän rodusta. Tämän vuoksi tieto testatun isän rodusta on tärkeä tekijä analyysissä. Geenidatalle on olemassa tietokantoja valkoihoiselle, tummaihoiselle, latinalaisamerikkalaiselle ja aasialaiselle rodulle. Jos testattavat eivät ole varmoja etnisistä taustoistaan, asiantuntijamme käyttävät alinta PI-lukua kaikista saatavilla olevista roduista. Tämä on varovainen lähestymistapa isyyden todennäköisyyden (POP) laskentaan. Alleelien tiheys määritetään ennalta sen perusteella kuinka monella henkilöllä geenidatatietokannassa on olemassa koosta riippumaton alleeli suhteessa koko tietokantaan. Tuloksena saatavaa tiheyttä käytetään PI:n laskemiseen.

Vaikuttaako useampi etninen tausta DNA-testaukseen?

Useamman etnisen taustan omaavalle, tai henkilölle, jonka rodulle ei löydy tietokantaa, teemme laskelmat käyttäen kaikkia meille ilmoitettuja rotuja. Voimme esimerkiksi hyödyntää sekä valkoihoisten että tummaihoisten tietokantaa. Tällöin yhdistettyä isyysindeksiä (CPI) tai isyyden todennäköisyyttä (POP) laskettaessa käytetään matalinta PI-arvoa. Tämä antaa varovaisimman arvon isyyden todennäköisyydelle.

Mikä on geenimutaatio ja onko sillä vaikutusta isyystestaukseen?

Geenit koostuvat neljästä erilaisesta molekyylistä (nukleotidistä): adeniinista, sytosiinista, guaniinista ja tymiinistä. Näiden nukleotidien järjestys DNA-juosteessa määrittää geneettisen sekvenssin tai koodin. Geenimutaatiossa yksi tai useampi näistä nukleotideista on erilaisessa järjestyksessä kuin pitäisi tai ne eivät ole sekvenssissä lainkaan mukana. Jokaisella henkilöllä voi olla mutaatio. Jos mutaatio ilmenee testattavassa osassa DNA:ta, tuloksessa ilmenee yhteensopimattomuus äidin ja lapsen tai oletetun isän ja lapsen välillä. Tämä johtaa kuitenkin vain yhden markkerin poissulkemiseen analyysistä. Jos epäilemme mutaatiota, laajennamme testiä useampaan markkeriin vahvistaaksemme mutaation. PI:n ja POP:n laskentakaavoihin sisältyy mutaatiotiheys jokaista markkeria kohden.

Voiko DNA-testin tehdä, jos näytettä ei voida kerätä henkilön kuoleman, katoamisen tai poissaolon johdosta?

Tämän ongelman ratkaisuun on useita keinoja. Jos henkilö on kuollut, sopiva DNA-näyte saattaa olla käytettävissä, jos kuolinsyytutkimuksessa on otettu näyte, joka on vielä saatavilla. Jos näytteitä ei ole saatavilla, muut kuolleen henkilön lähisukulaiset (vanhemmat, sisarukset tai lapset) voivat toimittaa näytteet. Tämänkaltaisiin DNA-testeihin on useita erilaisia vaihtoehtoja.

Onko DNA-testausta käytetty perinnön, testamentin tai kuolinpesän puolustamiseen/kyseenalaistamiseen?

Testamenttia kyseenalaistettaessa DNA-testausta voidaan käyttää biologisten sukulaisuuksien selvittämiseen. DNA-testaus voidaan tehdä varotoimena ennen kuolemaa, jolloin tulokset ovat saatavissa heti kun testamenttia ollaan kyseenalaistamassa tuntemattoman, mutta väitetyn biologisesti sukua olevan toimesta. Yleensä tämä on varakkaiden henkilöiden varotoimi tai heidän pelkonsa, että toive kyseenalaistetaan heti kuoleman jälkeen. Myös kuolemanjälkeinen testaus, DNA-jälleenrakennus, isovanhemmuustesti ja sisaruustesti voidaan tehdä biologisen sukulaisuuden määrittämiseksi.

Mitä prosessia käytetään geneettiseen jälleenrakennukseen ja kenen näytteitä siihen tarvitaan?

Jos yksi henkilöistä on kuollut tai ei ole saatavilla toimittamaan näytettä, toiset perheenjäsenet voivat toimittaa näytteen, jotta DNA voidaan jälleenrakentaa puuttuvilta osin. Tähän tarvitaan kaikki mahdolliset perheenjäsenet vanhemmista sisaruksiin (sisar tai sisarpuoli), sekä lapset. Tämän testin hinta riippuu siitä montako näytettä testiä varten toimitetaan.

Mitä tarkoittaa isovanhemmuuden DNA-testaus?

Isovanhempien näytteet voivat olla hyvin tärkeä apu DNA-testaukseen, jos oletettu vanhempi ei ole saatavilla testausta varten. Oletettu vanhempi on perinyt kaikki geeninsä omilta vanhemmiltaan, eli isovanhemmilta. Tämän vuoksi isovanhempien DNA-profiilit ovat yhteneviä lapsenlapsen näytteiden kanssa.

Mikä on sisaruustesti?

Jos oletettu isä ei ole saatavilla testausta varten ja hänellä on muita lapsia, voidaan heiltä saatavia näytteitä käyttää vertailemaan testattavan lapsen näytettä. Kaikkien lapsien äitien pitäisi myös toimittaa näytteet prosessin yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Kuinka DNA-testaus toimii adoptiotilanteissa?

Meille tulee kasvavassa määrin pyyntöjä suorittaa DNA-testaus tilanteissa, joissa tulisi varmistaa adoptoidun lapsen biologinen isä. Vaikka adoptiokäytännöt vaihtelevat, biologisen isän löytäminen on tullut entistä tärkeämmäksi monessa paikassa. Isyystestillämme varmistat oikean biologisen isän löytymisen. Isovanhemmat ovat hyvä vaihtoehto DNA-testausta varten, jos oletettu vanhempi ei ole saatavilla. Isovanhempien geenit ovat siirtyneet heidän lapsiinsa (oletettuun vanhempaan). Isovanhemman tulos on yhtenevä lapsenlapsen tuloksen kanssa.

Mitä sisaruustutkimukseen liittyy?

Jos oletettu isä ei ole saatavilla testausta varten, mutta hänellä on muita lapsia, voidaan heidät testata ja näin määrittää sisaruussuhde (täysi- tai puolisisaruus). Tätä varten olisi hyvä toimittaa myös kaikkien äitien näytteet.

Miksi äitiystesti kannattaa tehdä?

Prosessiltaan tämä on hyvin samankaltainen isyystestin kanssa. Oletettu äiti toimittaa näytteen ja sitä verrataan lapsen näytteeseen. Muutamien tapausten johdosta, joissa lapsi on päässyt vaihtumaan heti syntymän jälkeen, tämä testaus on tarpeellinen. Voimme varmistaa biologisen äitiyden tarkasti.