Sık Sorulan Sorular

Babalık testinin güvenilirlik oranı nedir?

  • DDC tarafından yapılan babalık testleri %100 güvenilir sonuç verir
  • Bilimsel açıdan, DNA testleri ile biyolojik bir ilişkinin varlığının olasılığı %99’un üzerinde sonuçlar verilerek saptanır
  • Bilimsel açıdan, DNA testleri ile biyolojik bir ilişkinin yokluğunun olasılığı % 100 sonuçlar verilerek saptanır

Kimler babalık testi için başvurabilir?

  • Kişilerin gizliliği ön planda olmak üzere aşağıda belirtilen hususlara uyan herkes DNA testi yaptırabilir
  • Kişilerin rızası DNA testi için yeterlidir
  • Eğer testi yaptırmak için başvuran kişi 18 yaşın altındaysa sorumlu bir ebeveynin izni ile test için başvurabilir

Testler ne zaman yapılabilir?

  • Çocuk doğmadan DNA testi yapılabilir. Amniosentez veya CVS yöntemi ile örnkeler alınabilir
  • Hemen doğum sonrasında yapılabilir
  • DNA testi her yaşta yapılabilir

Test sonuçlarını nasıl alacağım?

DNA testleri, örneklerin alınmasından sonra ki 7-10 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Sonuçlar, biyolojik ilişkinin varlığına veya olmadığına dair kesin sonuçları içeren raporlar şeklinde verilmektedir.

Kan örneği vermek zorunda mıyım?

HAYIR. DNA, yanak içi hücreleri olarak tanımlanan ve pamuklu çubuklar ile kolaylıkla alınabilen tükürük ile yapılmaktadır.

Örnekleri doğru aldığımdan nasıl emin olabilirim?

Bu konuda yanlış yaparım diye endişe etmenize gerek yok. Pamuklu çubukları yanak içine bastırarak sürttüğünüz sürece yeterince örnek toplamış olacaksınız. Sadece doğru kişilerden örnekler aldığınıza emin olmanız yeterlidir.

Babalık testi için anneden örnek alınması gerekli midir?

Hayır. Eğer mümkün değilse anneden örnek alınmasına gerek yoktur ve sonuçları etkilemez. Ancak eğer mümkünse annenin de katılımı ile hem daha hızlı bir analiz süreci oluşur hem de önemli genetik bilgilerin alınması kolaylaşır.

Ödemeyi nasıl ve ne zaman yapacağım?

DNA örnekleri alınmış kitleri bize geri gönderdiğinizde, kitler kontrol edilip tarafınıza onay verildikten sonra ödemeyi banka havalesi veya nakit olarak yapabilirsiniz

Ek raporlar ne için gerekmektedir?

Bazı durumlarda aile üyeleri için ek raporların kopyaları istenirse verilmektedir.

Örnek alınması gereken kişilerden birisi Türkiye dışında bir ülkede ise yine de örnek alımı yapılabilir mi?

Evet. Farklı ülkelerde bulunan kişiler için aynı ref. numaralı kitlerin gönderilmesi ile gerekli düzenleme yapılacaktır.

Pamuklu çubuğun özelliği nedir?

DNA hücrelerini almak için yanak içine sürtüldüğünde basitçe örnek toplamaya yarayan aparattır. Normal pamuklu çubuklara göre çok daha dayanıklıdır ve DNA hücrelerini uzun süre koruyacak yapıya sahiptir.

Örnek alma işlemi acı verir mi?

HAYIR. Örnek almak için pamuklu çubukların yanak içine sürtülmesi işlemi gayet basit ve acısız bir işlemdir.

Kan dışında ki diğer örneklerin kullanımı sonuçları etkiler mi?

Kesinlikle hayır. Yanak içi hücrelerinde bulunan DNA ile kanda bulunan DNA tamamen aynıdır. Buna göre sonuçları etkilemesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Eczeneden alabilecğim herhangi bir pamuklu çubuğu kullanabilir miyim?

Hayır. Çünkü sıradan pamuklu çubuklar sadece pamuktan yapılır. Ancak DDC pamuklu çubukları Dacron materyalinden yapılmış özel pamuklu çubuklardır.

DNA hücresi barındıran tükürüklerin pamuklu çubuklarda kalma süreleri ne kadardır?

Testlerle birlikte gelen zarflara konulan çubuklar, uzun süre DNA hücrelerini tutabilirler. Bunun için teknik bir son kullanma tarihi yoktur. Ancak, zarflara konulmuş ve kuruması sağlanmış tükürük örnekleri uzun süre DNA hücrelerini korur.

Babalık testi temel istatistikleri nasıldır?

Her “olası baba”nın test öncesi biyolojik baba olma ihtimali %50 ‘dir. Babalık indeksi (PI- paternity index) hesaplanması; her araştırma sırasında “olası baba”nın, çocuğun DNA’larına olan oranı ile herhangi bir erkeğin, yine aynı çocuğun DNA’larına olan oranına bölünmesi şeklindedir. Kullanılan tüm babalık indeksleri (PI) daha sonra birbirleriyle çarpılıp birleşik babalık indeksi (CPI- combined paternity index) değeri bulunur. Babalık olasılığı (POP – probability of paternity) için 1/(1+1/CPI) denklemi kullanılır ve oran vermek için 100 ile çarpılır. Eğer “olası baba”nın DNA hücreleri çocuğunkilere uymuyorsa sonuç 0 çıkacaktır.

Babalık İndeksi (PI) nedir ve nasıl belirlenir?

Babalık İndeksi veya PI “olası baba”nın test edilen çocuğun biyolojik babasının alelleri ile uyumluluğunun belirlenmesidir. İnsanlarda bulunan DNA segmentlerinin ( alel ) sıklığı ve ırk özellikleri, “olası baba”ya ait alellerle çeşitli farklılıklar oluşturur. Alel boyutları ırktan ırka göre farklılık göstereceği için, “olası baba”nın ırkını bilmek istatistik analizler için önemlidir. Veritabanlarında Beyaz ( Caucasian ), Siyah, Hispanik ve Asya ırkları mevcuttur. Eğer ırk kesin değil ise geçerli ırkların en düşük PI’si alınır.

Çift ırka sahip birisi için DNA testi nasıl yapılıyor?

Eğer çift ırka sahipseniz bunun için bir databankası mevcut olmadığından sahip olunan çift ırk ( ör: Beyaz ve Siyah ) detayları baz alınarak değerlendirmeler yapılır. En düşük PI alınarak CPI veya POP hesaplanır.

Gen Mutasyonu nedir ve babalık testini nasıl etkiler?

Genler adenin, sitozin, guanin ve timin adı verilen dört nükleik asitten oluşur. Bu nükleik asitlerin sırası genetik zinciri meydana getirir. Mutasyon olması halinde bir veya birkaç nükleik asit değişime uğrar ve zincirde gözükmezler. Her DNA testi için başvuranlarda mutasyon olabilir. Böyle durumlarda DNA testi sırasında mutasyona uğramış DNA hücrelerinden dolayı anne ve çocuk arasında ki veya olası baba ve çocuk arasında ki eşleşmeler olmaz. Normalde tek bir test için iki kişinin karşılaştırmaları yeterli olurken mutasyona uğramış hücreler ortaya çıkarsa ayrıca bir çalışma devreye girer. Buna göre POP ve PI hesaplanırken mutasyon frekansları da dikkate alınır.

DNA testi yapılacak kişi hastalıklı, kayıp veya ölmüş ise ne yapmak gerekir?

Pek çok farklı seçenek mümkündür. Eğer kişi ölmüş ise ve adli tıptan otopsi raporlarına göre örnekler alınmışsa DNA testi için kullanılabilir. Veya ölümden önce kullanılan kağıt mendil gibi bazı materyallerden de DNA hücreleri çıkarılabilir. Örneğin İngiltere’de ki hastaneler bu tip durumlarda kullanılmak üzere pek çok örneği uzun süreler boyunca saklamaktadır. Eğer hiçbir örnek-materyal yoksa ebeveyn, kardeş veya çocukları gibi aile üyelerinden alınacak örnekler DNA analizleri için kullanılabilir.

DNA testleri, mal varlığını korumaya yönelik kullanabilinir mi?

Genellikle yüksek gelir grubuna giren varlıklı kişiler için, biyolojik ilişkilerin ispatlanması şeklinde kullanılan DNA testleri yapılmaktadır. Bu testler, yeniden DNA yapılandırma, büyük ebeveynler testleri ve kardeşlik testleri olabilir.

Genetik yapılandırma testi nedir ve kimler bu teste ihtiyaç duyarlar?

Eğer test yapılacak kişi hasta veya ölmüş ise diğer aile üyelerinden alınan DNA örnekleri yeniden yapılandırma için kullanılır. İçlerinde anne-baba, kardeşler veya çocuklar olmak üzere birden fazla aile üyesini örneği gerekmektedir. Bu sürece ait maliyetler, DNA örneği alınacak aile üyelerinin sayısına göre değişir. Detaylı bilgi için 0 312 468 97 38 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Büyük Ebeveynler DNA testi nedir?

Eğer DNA testi yapılacak kişinin olası ailesi ölmüş veya kayıpsa Büyük Ebeveynler testi çok uygun bir seçenektir. Büyükbaba-Büyükanne, genlerini çocuklarını geçirmiş olduklarından dolayı olası anne-baba yerine torunla karşılaştırma yapılabilinir.

Kardeşlik testinin amacı nedir?

Eğer olası baba ölmüş veya kayıpsa, ancak bilinen çocukları varsa bu çocukların tam veya yarım kardeşlik bağı olup olmadıkları karşılaştırılır. Eğer mümkünse anne veya annelerin DNA örnekleri de alınmalıdır.

Evlat edinme konularında DNA testi nasıl kullanılır?

Evlat edinen aileler, daha sonra sorun yaşamamak ve emin olmak için işlemler sırasında çocuk için DNA testleri yaptırmaktadırlar. Buna göre, en başından evlat edinen çocuğa ait babalık bilgileri kanıtlanmış olmaktadır.

Sağlık bilgileri açısından babası bilinmeyen bir çocuğun medikal bilgilerinin de yarısı bilinmiyor demektir. Bu yüzden olası ciddi biyolojik sorunların tespiti için babanın bilinmesi önemli bir konudur.

Annelik testi nasıl yapılır?

Babalık testi ile benzer süreç izlenir. Olası anne ile çocuğun DNA hücreleri karşılaştırılır. En son gelen bilgilere göre, doğum sırasında karışan bebekler sebebiyle yapılmaktadır. Yapılan test sonucunda “olası anne”nin biyolojik anne olup olmadığı belirlenir.