Сравнителен тест по У-хромозомата

Игрек (“У”) хромозомният ДНК тест на DNA Diagnostics Centre се прави за да се установи дали два или повече мъжки индивида са биологически свързани по бащина линя. Този тест сравнява директно ДНК на един мъж с тази на друг за да се определи дали те са родствено свързани по бащина линия. Този тест е различен от потомствения тест по бащина линия, който определя хаплогрупата на Вашите предци само на базата на Вашата ДНК.

Сравнителният тест по У-хромозомата може да бъде използван за да се докаже семейно-родствена връзка в случите, когато бащата на тези мъже не е наличен за извършване на тест за бащинство, и в същото време не могат да се направят други видове ДНК тестове в тази ситуация.

Синовете унаследяват тяхната У-хромозома от своя баща и тя се предава от поколение на поколение без промяна или с малки промени. Поради този факт, мъжките У-хромозоми могат да бъдат профилирани и сравнявани за да се определи дали два индивида са биологически свързани по бащина линия. Биологически свързаните мъже на практика ще имат идентични т. нар. Y-STR профили, докато мъжете, които не са родствено свързани, ще имат свои уникални Y-STR профили.

Забележка: Сравнителният ДНК тест по У-хромозомата може да определи дали двама мъже са родствено свързани, но не може да определи вида на тяхното родство – дали те са баща/син, чичо/племенник, дядо/внук и т.н.

Тестови Характеристики:

 • бързи резултати

  Високоточни резултати до 15 дни след получаване на пробите

 • null

  Ниска цена

  Нашите високо акуратни тестове не са скъпи

 • Безболезнено вземане на пробите

  ДНК пробите се вземат от устата (бузата) с помощта на дакронови тампони

 • Поверителност

  Всички резултати са лични и поверителни

За да поръчате такъв тест или за повече информация, моля обадете се на (+359) 2 411-3355

Test Pricing

€175