Τεστ DNA Διδύμων

Με το Tεστ Διδύμων (Twin zygosity) από την DNA Diagnostics Center μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν δύο δίδυμα αδέλφια είναι ομόζυγα (μονοζυγώτες, πανομοιότυπα δίδυμα από το ίδιο ωάριο και σπερματοζωάριο) ή ετερόζυγα (ετεροζυγώτες, από διαφορετικά ωάρια και σπερματοζωάρια). Τη συγκεκριμένη εξέταση την ζητούν συχνά δίδυμα αδέλφια ή οι γονείς τους για να ικανοποιήσουν την προσωπική τους περιέργεια. Άλλοι πάλι κάνουν αυτό το τεστ για πιθανή έκτακτη ιατρική ανάγκη – τα ομόζυγα δίδυμα είναι τέλειοι δωρητές οργάνων και ιστών το ένας προς το άλλο.

Τα πανομοιότυπα δίδυμα αναπτύσσονται από ένα μόνο ζυγωτό, που προέκυψε από την ένωση ενός ωαρίου με ένα σπερματοζωάριο αλλά κατά το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης διαχωριστήκε. Τα ομόζυγα δίδυμα έχουν το ίδιο προφίλ DNA.

Τα Ετερόζυγα Δίδυμα αναπτύσσονται από δύο ωάρια που γονιμοποιηθήκαν από δύο σπερματοζωάρια. Επειδή λοιπόν προέρχονται από δύο ζυγωτά, έχουν διαφορετικό προφίλ DNA. Το προφίλ τους διαφέρει όπως και στα αδέλφια που έχουν κοινούς γονείς.

Με τη σύγκριση των γενετικών χαρακτηριστικών των διδύμων, η DNA Diagnostics Center μπορεί να καθορίσει οριστικά ποιο είναι το είδος των διδύμων.

Δοκιμή Χαρακτηριστικά:

 • Γρήγορη Αποτελέσματα

  Εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα σε 15 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη του δείγματος

 • Χαμηλό κόστος

  Eξαιρετικά ακριβή δοκιμές μας είναι ανέξοδες

 • Ανώδυνη συλλογή

  Μάγουλο εκκρίματος χρησιμοποιείται για τη συλλογή του δείγματος DNA

 • Εμπιστευτικός

  Όλα τα αποτελέσματα είναι προσωπικές και εμπιστευτικές

Για να παραγγείλετε αυτό το τεστ ή για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ καλέστε 210 8152043

Test Pricing

$320