Τεστ Πατρότητας για Νόμιμο Χρήση

Πολλοί από τους πελάτες μας χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των Τεστ Πατρότητας για να επιλύσουν ζητήματα οικογενειακού δικαίου (όπως διατροφή, επιμέλεια ή επικοινωνία με τα παιδιά), για επίλυση περιουσιακών διαφορών αλλά και για να ικανοποιήσουν απαιτήσεις των υπηρεσιών μετανάστευσης.

Τα τεστ για Νόμιμο Χρήση ακολουθούν μια αυστηρή διαδικασία η οποία δίνει στα αποτελέσματά μας την νομική ισχύ που απαιτείται ώστε να γίνουν αποδεκτά από τα δικαστήρια. Η διαδικασία που τηρείται διασφαλίζει οτι:

 • Τα δείγματα ελήφθησαν από τρίτο, ουδέτερο πρόσωπο όπως ένας γιατρός, νοσοκόμος ή ένας εκπρόσωπος της DNA Diagnostics Center.
 • Ζητήθηκε πιστοποίηση της ταυτότητας των ατόμων που παρουσιάστηκαν στο ραντεβού συλλογής δειγμάτων ώστε να διασφαλισθεί οτι είναι αυτά που κάνουν το τεστ.
 • Τα δείγματα σφραγίστηκαν με ταινία ασφαλείας στον τόπο συλλογής και συσκευάστηκαν κατάλληλα για την αποστολή στο εργαστήριο.

Πολλοί από τους πελάτες μας χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των Τεστ Πατρότητας για να επιλύσουν ζητήματα οικογενειακού δικαίου (όπως διατροφή, επιμέλεια ή επικοινωνία με τα παιδιά), για επίλυση περιουσιακών διαφορών αλλά και για να ικανοποιήσουν απαιτήσεις των υπηρεσιών μετανάστευσης.

Τα τεστ για Νόμιμο Χρήση ακολουθούν μια αυστηρή διαδικασία η οποία δίνει στα αποτελέσματά μας την νομική ισχύ που απαιτείται ώστε να γίνουν αποδεκτά από τα δικαστήρια. Η διαδικασία που τηρείται διασφαλίζει οτι:

 • Τα δείγματα ελήφθησαν από τρίτο, ουδέτερο πρόσωπο όπως ένας γιατρός, νοσοκόμος ή ένας εκπρόσωπος της DNA Diagnostics Center.
 • Ζητήθηκε πιστοποίηση της ταυτότητας των ατόμων που παρουσιάστηκαν στο ραντεβού συλλογής δειγμάτων ώστε να διασφαλισθεί οτι είναι αυτά που κάνουν το τεστ.
 • Τα δείγματα σφραγίστηκαν με ταινία ασφαλείας στον τόπο συλλογής και συσκευάστηκαν κατάλληλα για την αποστολή στο εργαστήριο.

Δοκιμή Χαρακτηριστικά:

 • Γρήγορη Αποτελέσματα

  Εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα σε 15 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη του δείγματος

 • Χαμηλό κόστος

  Eξαιρετικά ακριβή δοκιμές μας είναι ανέξοδες

 • Ανώδυνη συλλογή

  Μάγουλο εκκρίματος χρησιμοποιείται για τη συλλογή του δείγματος DNA

 • Νομικά Υποστηρίξιμος

  Δοκιμές ακολουθεί μια αυστηρή αλυσίδα φύλαξης

 • Εμπιστευτικός

  Όλα τα αποτελέσματα είναι προσωπικές και εμπιστευτικές

Για να παραγγείλετε αυτό το τεστ ή για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ καλέστε 210 8152043

Test Pricing

$599