Testet e ADN-së për arsye emigrimi

Testet e ADN-së për arsye emigrimi

DNA Diagnostics Center ofron nje shumllojishmeri sherbimesh per testet e ADN-se, te cilat I ndihmojne individet qe kane nevoje per prove biologjike per arsye emigrimi.

Ne kemi nje department emigrimi ,ne te cilin kemi te punesuar juristet tane qe jane te gatshem ne cdo kohe te ndihmojne klientet tane me ceshtjet e tyre te emigracionit. Nepermjet ketyre testeve ne ju mundesojme proven per konfirmim te nje marredhenieje biologjike, e nevojshme per tu pranuar ndaj kerkesave te ambasadave te huaja. Me me shume se nje dekade experience, departamenti jone I emigrimit eshte shume i rrahur me udhezimet dhe rregulloret e agjensive dhe e shteteve te ndryshme.

Shume zyra emigrimi neper bote kerkojne qe testet e ADN-se te zhvillohen nga laboratore te certifikuar nga ‘Organizata Internacionale e Standardizimit’. Laboratori yne eshtei certifikuar nga kjo organizate si laboratore ekselence sipas standardeve te OIS 17025. Gjithashtu jemi te akredituar nga ‘Shoqata Amerikane e Bankave te Gjakut’, nje organizate, ecila kerkon nje cilesi shume te larte te testimeve te ADN-se.

Shume kliente I perdorin testimet tona gjenetike te shumellojshme per te vertetuar lidhjen e tyre biologjike me nje qytetare britanik, i cili sponsorizon emigrimin e tij ne Mbreterine e Bashkuar apo shtet tjeter. Testet tona te atesise si dhe teste te tjera ne lidhje me marredheniet familjare japin rezultate 100% te sakta dhe te sigurta qe I plotesojne te gjitha kerkesat e testimeve te ADN-se ne shtete te ndryshem.

Testet e ADN-së për arsye emigrimi

DNA Diagnostics Center ofron nje shumllojishmeri sherbimesh per testet e ADN-se, te cilat I ndihmojne individet qe kane nevoje per prove biologjike per arsye emigrimi.

Ne kemi nje department emigrimi ,ne te cilin kemi te punesuar juristet tane qe jane te gatshem ne cdo kohe te ndihmojne klientet tane me ceshtjet e tyre te emigracionit. Nepermjet ketyre testeve ne ju mundesojme proven per konfirmim te nje marredhenieje biologjike, e nevojshme per tu pranuar ndaj kerkesave te ambasadave te huaja. Me me shume se nje dekade experience, departamenti jone I emigrimit eshte shume i rrahur me udhezimet dhe rregulloret e agjensive dhe e shteteve te ndryshme.

Imigrim e gjithë bota

Shume zyra emigrimi neper bote kerkojne qe testet e ADN-se te zhvillohen nga laboratore te certifikuar nga ‘Organizata Internacionale e Standardizimit’. Laboratori yne eshtei certifikuar nga kjo organizate si laboratore ekselence sipas standardeve te OIS 17025. Gjithashtu jemi te akredituar nga ‘Shoqata Amerikane e Bankave te Gjakut’, nje organizate, ecila kerkon nje cilesi shume te larte te testimeve te ADN-se.

Shume kliente I perdorin testimet tona gjenetike te shumellojshme per te vertetuar lidhjen e tyre biologjike me nje qytetare britanik, i cili sponsorizon emigrimin e tij ne Mbreterine e Bashkuar apo shtet tjeter. Testet tona te atesise si dhe teste te tjera ne lidhje me marredheniet familjare japin rezultate 100% te sakta dhe te sigurta qe I plotesojne te gjitha kerkesat e testimeve te ADN-se ne shtete te ndryshem.

Si funksionon procedura

Meposhte pershkruhet shkurtimisht procedura e testimeve gjenetike te emigrimit nga qendra jone:

  1. Nje jurist I I ceshtjeve te emigracionit ose nje klienti jone privat dergon kerkesat e tij drejt qendres sone nepermjet email, fax, leter ose duke perdorur nje nga butonat e te dhenave meposhte. Te dhenat duhet te permbajne : lloji I marredhenies qe do te kene keta individe, emir dhe mbiemri, datat e lindjes, dhe kontaktet e te gjithe paleve te perfshire ne test dhe cdo lloji date gjyqesore te mundshme apo te afert.
  2. Ju mund t’I merrni oraret e takimit si dhe kitet e perdorimit tek qendra jone.
  3. Sapo kampionet mberrijne ne laboratorin tone, ne fillojme menjehere me zhvillimin e testit.
  4. Kur testimi ka mbaruar, ne I dergojme juristit apo klientit tone testet bashke me dokumentet e nevojshme.

Kontaktoni DDC

Për informata më të hollësishme, të thirrur me përvojë ekipin tonë të shërbimit të klientit tani në +355697723212. Nëse ju dëshironi për ne që të lidhen me ju, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm dhe një nga anëtarët e ekipit tonë do të jetë në kontakt me ju së shpejti.