Politika e Privatësisë – DDC KosoveNë DDC, ne respektojmë dhe mbrojmë privatësinë e klientëve tanë dhe atyre që përdorin faqet e internetit, produktet dhe shërbimet tona. Qendra Diagnostike e ADN-së, Inc., (“DDC” ose “ne” ose “ne”) është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj. Ne kemi përgatitur këtë politikë të privatësisë (“Politika e privatësisë”) për të përshkruar praktikat tona në lidhje me informacionin që mbledhim nga përdoruesit e faqeve tona që lidhen me këtë politikë dhe përdorimin e shërbimeve tona të lidhura, duke përfshirë pa kufizim shërbimet tona të testimit dhe aplikacionet web.

JU LUTEM LEXONI KËTË POLICINË E PRIVATIZIMIT ME KUJDES PËR TË SHFRYTËZOJOJMË PAMËSIMET DHE PRAKTIKAT NË LIDHJE ME INFORMACIONIN TUAJ DHE SI DO TË TRAJTIMET TI. NGA PARAQITJA E INFORMACIONIT PËRMES WEBSITE TONA OSE PËRDORIMI I SHËRBIMEVE TONA, JU PRANOHEN SHKRUESISHT DHE PËRDORON PËR PROCESIN E PËRPUTHSHEM NË KËTË POLICINË E PRIVATËSISË.

1. LLOJET E INFORMACIONIT NE KUPTUAR.

1.1 Informacioni që na siguron drejtpërdrejt: Ne mund të mbledhim informacione që lidhen me ju, duke përfshirë, por jo vetëm, emrin tuaj, emrin dhe mbiemrin, e-mailin, fjalëkalimin, numrin e telefonit dhe adresën postare, informacionin e kartës së kreditit, kur krijoni një llogari të hyni në rrjetin tonë ose në raste të tjera. Nëse na jepni përgjigje ose na kontaktoni përmes postës elektronike, ne do të marrim emrin dhe adresën tuaj elektronike, si dhe çdo përmbajtje tjetër të përfshirë në email, me qëllim që t’ju dërgojmë një përgjigje dhe çdo informacion që na dërgoni, të tilla si një të rinisë. Për klientët që na angazhojnë për shërbimet tona të testimit, ne gjithashtu mund të mbledhim informacionin bazë për të kryer shërbimin dhe / ose provën e zbatueshme. Ky informacion mund të përfshijë, por nuk kufizohet në datën e lindjes, gjinisë, transfuzionit të gjakut dhe historisë së transplantit të palcës së eshtrave, lartësisë dhe peshës. Ky informacion përdoret për të siguruar rezultate të sakta dhe të plota testimi të zbatueshme për testin e kërkuar nga klienti. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që janë të nevojshme për interesat tona legjitime, të cilat do t’ju zbulohen në kohën e mbledhjes. DDC do të përdorë këtë informacion për qëllimet për të cilat është mbledhur.

1.2 Informacioni i mbledhur nëpërmjet Teknologjisë. Për të bërë faqen tonë të internetit dhe shërbimet përkatëse më të dobishme për ju, serverët tanë (të cilët mund të organizohen nga një ofrues i shërbimeve të palëve të treta) mbledhin informacion nga ju, duke përfshirë llojin e shfletuesit, sistemin operativ, adresën e Internet Protocol (IP) të caktuar në kompjuterin tuaj kur përdorni internetin, të cilat mund të ndryshojnë nga sesioni në sesion), emri i domain-it dhe / ose një datë / afati kohor për vizitën tuaj. Ne gjithashtu përdorim Cookies (siç përcaktohet më poshtë) dhe të dhënat e lundrimit për të mbledhur informacion në lidhje me datën dhe kohën dhe kohëzgjatjen e vizitës suaj dhe zgjidhjet dhe informacionin për të cilin keni kërkuar dhe që keni parë. Ky informacion përfshin, pa kufizime, shkronjat që shkruani, historikun e kërkimit tuaj dhe të shfletimit, artikujt që klikoni dhe faqet që shihni. Ashtu si shumica e shërbimeve të Internetit, ne mbledhim automatikisht këtë informacion dhe e ruajmë atë në dosjet e dosjeve çdo herë që vizitoni faqen tonë të internetit ose qaseni në llogarinë tuaj në rrjetin tonë. “Cookies” janë pjesë e vogël e informacionit që një faqe interneti dërgon në hard drive të kompjuterit gjatë kohës që po shihni një faqe interneti. Ne mund të përdorim të dy Cookies sesioni (që skadojnë sapo mbyllni shfletuesin tuaj të internetit) dhe Cookies të vazhdueshme (të cilat qëndrojnë në kompjuterin tuaj deri sa t’i fshini) për t’ju dhënë një eksperiencë më personale dhe interaktive në faqen tonë të internetit. Cookies të vazhdueshme mund të hiqen duke ndjekur drejtimet e skedarëve të ndihmës së shfletuesit të Internetit. Nëse vendosni të çaktivizoni Cookies, disa fusha të faqes sonë të internetit ose shërbimit mund të mos funksionojnë siç duhet. Ne përdorim Google Analytics në faqen tonë. Google Analytics është një shërbim i analytics web ofruar nga Google. Google Analytics përdor cookies për të mbledhur të dhëna anonime të trafikut për të ndihmuar në analizimin e mënyrës se si përdoruesit përdorin faqen e internetit. Informacioni i gjeneruar nga një cookie për përdorimin tuaj të faqes (përfshirë adresën tuaj IP) do të transmetohet dhe ruhet nga Google në serverat në Shtetet e Bashkuara. Google do të përdorë këtë informacion me qëllim vlerësimin e përdorimit të faqes, përpilimin e raporteve për aktivitetin e faqes për ne dhe sigurimin e shërbimeve të tjera që kanë të bëjnë me aktivitetin e sitit dhe përdorimin e internetit. Google gjithashtu mund ta transferojë këtë informacion tek palët e treta, kur kërkohet ta bëjë këtë me ligj, ose kur palët e treta përpunojnë informacionin në emër të Google. Duke përdorur faqen e internetit, ju pëlqeni përpunimin e të dhënave për ju nga Google në mënyrën dhe qëllimet e përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë.

1.3 Mos vëzhgoni. Ne nuk i përgjigjem sinjaleve “nuk ndjekim” shfletuesit. Ne nuk kemi ndonjë palë të tretë që shtyjnë përmbajtjen në faqen tonë.

1.4 US – EU Mbrojtja e të Dhënave Personale. Departamenti i Tregtisë së Shteteve të Bashkuara dhe Komisioni Europian kanë rënë dakord mbi një sërë parimesh për mbrojtjen e të dhënave (“Parimet e Mbrojtjes së Privatësisë”) për t’u mundësuar kompanive amerikane që të plotësojnë kërkesat e ligjit të BE-së që të gjitha informatat personale të transferuara nga Zonën Ekonomike Evropiane “) Në Shtetet e Bashkuara të mbrohen në mënyrë adekuate. DDC ka zgjedhur të marrë pjesë në Kornizën e Mbrojtjes së Privatësisë siç është përcaktuar nga Departamenti Amerikan i Tregtisë në lidhje me grumbullimin, përdorimin dhe mbajtjen e të gjitha të dhënave personale të marra nga EEA. Ne vërtetojmë se ne i përmbahemi Parimeve të Mbrojtjes së Privatësisë të Njoftimit, Zgjedhjes, Përgjegjshmërisë për Transferimin e Mëvonshëm, Sigurisë, Integritetit të të Dhënave dhe Kufizimit të Qëllimit, Qasjes dhe Rekrutimit, Përmbarimit dhe Përgjegjësisë. Për të mësuar më shumë rreth programit Privacy Shield, dhe për të parë certifikimin tonë ose për të gjetur më shumë informacion mbi Mbrojtjen e Privatësisë, ju lutemi vizitoni http://www.privacyshield.gov ose në DDC Privacy Shield Policy.

2. PËRDORIMI I TË DHËNAVE TUAJ.

2.1 Përdorimi i Përgjithshëm. Në përgjithësi, informacioni që na dërgoni përdoret ose për t’iu përgjigjur kërkesave që bëni, ose për të na ndihmuar që t’ju shërbejmë më mirë. DDC përdor informacionin tuaj për të lehtësuar krijimin dhe sigurimin e llogarisë suaj në rrjetin tonë; identifikoni ju si një përdorues në sistemin tonë; të sigurojë administrim më të mirë të faqeve dhe shërbimeve tona; përmirësoni cilësinë e përvojës kur ndërveprojnë me faqen tonë dhe shërbimet tona; ju dërgojnë njoftime administrative e-mail; përgjigjet pyetjeve tuaja lidhur me mundësitë e punësimit ose kërkesat e tjera; për të rritur faqen tonë të internetit për eksperiencë optimale të përdoruesit; për të monitoruar përdorimin dhe performancën e faqes sonë të internetit dhe shërbimeve; për të lehtësuar transaksionet dhe pagesat e proceseve; për të siguruar mirëmbajtjen, mbështetjen dhe shërbimin e klientit për faqen tonë; për të kryer hulumtime dhe analiza; dhe për të përmbushur qëllime të tjera legjitime të lejuara nga ligji në fuqi.

2.2 Përdorimi i informacionit tuaj të testimit. Ne do të përdorim vetëm informacionet tuaja të testimit në mënyrë që t’ju ofrojmë shërbimet që keni kërkuar, të përpunoni porosinë tuaj dhe t’u përgjigjeni çdo pyetjeje të renditjes ose faturimit.

2.3 Krijimi i të dhënave anonime. Ne mund të krijojmë të dhëna anonime të të dhënave nga informacioni (duke përfshirë pa kufizim, Informacion Testimi) duke përjashtuar informacionin (si emri yt) që i bën të dhënat personalisht të identifikueshme për ju. Ne përdorim këto të dhëna anonime për të analizuar modelet e kërkesës dhe përdorimit në mënyrë që të mund të përmirësojmë përmbajtjen e shërbimeve tona dhe të përmirësojmë navigimin e sitit. DDC rezervon të drejtën për të përdorur të dhëna anonime për çdo qëllim në diskrecionin e saj.

2.4 Përgjigjet. Nëse jepni informacione për ndonjë nga shërbimet tona, ne mund të përdorim reagime të tilla për çfarëdo qëllimi, me kusht që të mos i bashkojmë këto reagime me informacionet tuaja. DDC do të mbledhë çdo informacion që përmban ky komunikim dhe do ta trajtojë informacionin në një komunikim të tillë në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe me Kushtet e Përdorimit tonë.

3. SHPALLJA E INFORMACIONIT TUAJ.

3.1 Filialet. Ne mund të ndajmë disa ose të gjitha informacionet tuaja me kompaninë tonë mëmë, çdo filial ose çdo kompani tjetër nën një kontroll të përbashkët (kolektivisht, “Affiliates”), duke përfshirë edhe për qëllime marketingu. Nëse e ndajmë informacionin tuaj, ne do të kërkojmë nga Affiliates tonë që ta respektojnë këtë Politikë të Privatësisë. Nëse një kompani tjetër fiton kompaninë tonë ose asetet tona, ajo kompani do të posedojë informacionin e mbledhur nga ai dhe ne dhe do të marrë të drejtat dhe detyrimet në lidhje me informacionin tuaj të mbledhur nga ne siç përshkruhet në këtë Politikë Privatësie.

3.2 Ofruesit e Shërbimeve. Ne mund të ndajmë informacionet tuaja me agjentët në masën e nevojshme për ta që të na ofrojnë produktet dhe shërbimet e tyre ose t’ju ofrojmë produktet dhe shërbimet që keni kërkuar. Për shembull, nëse na angazhoni për shërbimet e testimit nëpërmjet një laboratori lokal, laboratori vepron si agjenti ynë. Shembuj të tjerë përfshijnë, ruajtjen e bazës së të dhënave, ruajtjen e skedarëve dhe shkatërrimin e skedarëve, shërbimet e strehimit, asistencën për marketing, analizimin e të dhënave të përdoruesve, përpunimin e informacionit të kartës së pagesës dhe për qëllime të tjera legjitime të lejuara nga ligji i aplikueshëm.

3.3 Partnerët e biznesit. Ne mund të partnerojmë me kompani dhe individë të tjerë në lidhje me produktet ose shërbimet e veçanta. Këta palë të treta mund t’u sigurohen qasje në informacionin tuaj të nevojshëm për të kryer funksionin e tyre. Për të kufizuar shpërndarjen e informacionit me këto palë të treta për qëllimet e tyre të marketingut, ju lutemi shihni seksionin më poshtë titullin “Zgjedhjet dhe të drejtat tuaja në lidhje me informacionin tuaj”.

3.4 Dhënia e informacioneve shpjeguese të tjera. Pavarësisht nga çdo zgjedhje që ju bëni në lidhje me informacionin tuaj (siç përshkruhet më poshtë), DDC-ja mund të bëjë të ditur informacionin nëse beson në mirëbesim se zbulimi i tillë është i nevojshëm për të (a) pajtuar me ligjet përkatëse ose për t’iu përgjigjur thirrjeve ose urdhërpagesave të dërguara në DDC; (b) mbrojnë ose mbrojnë të drejtat ose pasurinë e DDC-së, ose përdoruesit e shërbimeve tona; (c) për të mbrojtur kundër mashtrimit ose për qëllime të administrimit të rrezikut; ose (d) ose për të respektuar një kërkesë që ju keni bërë DDC-së.

4. WEBJETET E TRETË-PARTIT.

Mund të lidhemi me faqet e internetit të palëve të treta. Sigurimi i një lidhjeje me ndonjë faqe tjetër interneti ose vendndodhje është për lehtësinë tuaj dhe nuk nënkupton miratimin tonë për një faqe të tillë ose vendndodhje apo përmbajtje të tillë. Kur klikoni mbi një lidhje të tillë, do të dilni nga faqja jonë dhe do të shkoni në një faqe tjetër. Gjatë këtij procesi, një njësi tjetër mund të mbledhë informacion nga ju. Ne nuk kemi kontroll, nuk shqyrtojmë dhe nuk mund të jemi përgjegjës për këto faqet e jashtme ose përmbajtjen e tyre. Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm se kushtet e kësaj Politike të Privatësisë nuk zbatohen në këto faqe të jashtme ose në përmbajtje, ose në faqet e internetit të përshtatur, ose në ndonjë koleksion të të dhënave pasi ju klikoni në lidhje me faqet e tilla të jashtme.

5. ZGJEDHJET TUAJA DHE TË DREJTAT NË LIDHJE ME INFORMACIONIN TUAJ.

5.1 Zgjedhjet. Ne ju ofrojmë zgjedhje në lidhje me grumbullimin, përdorimin dhe shkëmbimin e informacionit tuaj. Ne do t’ju dërgojmë periodikisht gazeta dhe e-mail falas që promovojnë drejtpërsëdrejti përdorimin e faqes sonë të internetit ose shërbimeve dhe mund të përmbajnë reklama për kompanitë e palëve të treta ose për anëtarët tanë. Kur merrni buletine ose komunikime promocionale nga ne, ju mund të tregoni një preferencë për të mos marrë komunikime të mëtejshme nga ne dhe ju do të keni mundësinë të “zgjedhni” duke ndjekur udhëzimet e çabonimit të dhëna në e-mailin që merrni ose duke kontaktuar na direkt në [email protected]. Duhet të vendosni që të mos pranoni marrjen e postimeve të ardhshme, ne mund të ndajmë adresën tuaj elektronike me palët e treta për të siguruar që ju të mos merrni komunikime të mëtejshme nga palët e treta. Pavarësisht nga preferencat tuaja të emailit, ne mund t’ju dërgojmë email lidhur me llogarinë tuaj ose transaksionet që ndodhen aty, ose njoftime për ndonjë përditësim të Termave të përdorimit ose të Politikave të Privatësisë.

5.2 Tërheqja e pëlqimit. Ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin që aktualisht është duke u zhvilluar me pëlqimin tuaj. Pëlqimi mund të tërhiqet duke dërguar një email. Pa pëlqimin tuaj, DDC do të përdorë informacione, vetëm për sa kohë që leja e tillë lejohet nga ligji i aplikueshëm (p.sh., për kryerjen e një Marrëveshjeje midis DDC dhe ju) ose kur përpunimi i tillë është i nevojshëm për përmbushjen e një detyrimi ligjor në të cilin DDC është subjekt .

5.3 Hyrja, fshirja dhe përditësimi i informacionit tuaj. Me kërkesën tuaj, ne do t’ju informojmë për çfarë informacioni personal që kemi në dosje. Në përputhje me ligjet e aplikueshme të mbrojtjes së të dhënave, ju mund të keni të drejtë të kërkoni: qasje, korrigjim dhe fshirje të informacionit tuaj personal; kufizimi i përpunimit të informacionit personal; duke kundërshtuar përpunimin e caktuar të informacionit personal; dhe e drejta e transportueshmërisë së të dhënave. Për të ushtruar të drejtat tuaja sipas këtyre dispozitave, ju lutemi na kontaktoni në detajet e “Kontakt Informacionit” më poshtë. Kur marrim kërkesat tuaja, mund t’ju kërkojmë të verifikoni identitetin tuaj përpara se të veprojmë sipas kërkesës suaj. Ne mund të refuzojmë informacionin ku kërkimi i këtij informacioni do të kërkonte përpjekje joproporcionale ose do të kishte një efekt joproporcional në, për shembull, koston e sigurimit të informacionit, kohën që do të nevojitej për marrjen e të dhënave ose sa e vështirë do të ishte për të marrë informacionet e kerkuara. Ju lutem vini re se ne mund të kërkohet (nga ligji, organet e akreditimit ose ndryshe) ta mbajmë këtë informacion dhe jo ta fshijmë (ose ta mbajmë këtë informacion për një kohë të caktuar, në ç’rast do të bëjmë në përputhje me kërkesën tuaj për fshirje vetëm pasi të kemi përmbushur kërkesat e tilla). Ju lutemi të këshilloheni që duke hequr informacionet tuaja personale, ai do të kufizojë ose eliminojë aftësinë tonë për të siguruar komunikim ose shpjegim të ardhshëm në lidhje me produktet ose shërbimet, rezultatet e testimit ose ofertat e tjera në lidhje me Qendrën e Diagnostifikimit të ADN-së. Ju lutemi të këshilloheni më tej që pas fshirjes së informacioneve tuaja personale, kopjet e mbetura mund të kërkojnë një periudhë kohe para se të fshihen nga të gjitha sistemet latente dhe rezervë.

6. Ruajtja e të dhënave

Të dhënat që na siguroni mund të jenë të nevojshme për të kryer detyra para testimit, siç janë verifikimi i identitetit ose detajeve të pagesës kur hyni në llogari për të përdorur një llogari. Ne mbajmë të dhënat e kërkuara në bazë të testimit të kërkesave rregullatore dhe standardeve të tjera, të tilla si përmbushja e detyrimeve tona financiare dhe kryerja e përgjegjësive tona dhe zbatimi i të drejtave tona që rrjedhin nga marrëveshjet e shërbimit të lidhura mes jush dhe nesh. Në vijim përmbledh kufijtë e mbajtjes së të dhënave bazuar në dy kategori kryesore të testimit.

Ligji / Zinxhiri i Kujdestarisë / Testet e Akredituara-Ne magazinojmë mostrat tuaja për një minimum prej gjashtë muajsh ose sipas kërkesave kontraktuale dhe ligjore, nëse ato janë më të gjata. Të gjitha të dhënat dhe dokumentet shoqëruese që lidhen me këto teste mbahen sipas kërkesave të organizmave të akreditimit, që është një minimum prej pesë vjet ose më gjatë në disa raste siç kërkohet me ligj. Departamenti i Shëndetësisë i Nju Jorkut kërkon që të mbahen të gjitha të dhënat e testimit për një periudhë prej 7 vjetësh. Të gjitha këto të dhëna shoqëruese do të shkatërrohen sipas afateve minimale në intervale vit pas kësaj.

Jo-Ligjore / Jo-Zinxhiri i Testimeve të Kujdestarisë-Ne dyqan mostrat tuaja për një periudhë prej 6-8 javësh ose sipas kërkesave kontraktuale dhe ligjore nëse më gjatë. Të gjitha të dhënat dhe dokumentet shoqëruese të lidhura me këto teste mbahen për një periudhë minimale prej një viti dhe do të shkatërrohen në intervale çdo vit pas kësaj.

7. SIGURIA E INFORMACIONIT TUAJ.

Ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur sigurinë e informacionit tuaj. Ne përdorim një sërë teknologjish dhe procedura të arsyeshme të sigurisë për të ndihmuar në mbrojtjen e informacionit tuaj nga aksesi, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar. Qasja në të dhënat tuaja personale është e kufizuar dhe ne marrim masa të arsyeshme për të siguruar që informacioni juaj personal nuk është i arritshëm. Megjithëse DDC përpiqet të mbrojë të dhënat personale në posedim të tij, asnjë sistem sigurie nuk është i përsosur dhe DDC nuk mund të premtojë se informacioni juaj personal do të mbetet absolutisht i sigurt në të gjitha rrethanat.

8. ZGJIDHJA E DISPUTEVE.

Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim, ju lutemi kontaktoni DDC me email në [email protected]. Ne do të bëjmë çmos për të adresuar shqetësimet tuaja. Nëse mendoni se ankesa juaj është adresuar në mënyrë jo të plotë, ne ju ftojmë të na njoftoni për hetime të mëtejshme. Nëse ju dhe DDC nuk jeni në gjendje të arrini një rezolutë në mosmarrëveshje, ju mund të paraqisni ankesën tuaj tek JAMS (e vendosur në Shtetet e Bashkuara) për ndërmjetësim sipas Rregullave Ndërkombëtare të Ndërmjetësimit të JAMS, të cilat janë të qasshme në faqen e internetit të JAMS në www.jamsadr.com . Pyetjet ose komentet në lidhje me këtë politikë duhet të dorëzohen në [email protected].

Aty ku besoni se ne nuk i kemi përpunuar të dhënat tuaja në përputhje me ligjet e aplikueshme për mbrojtjen e të dhënave, ju mund të parashtroni një ankesë pranë autoritetit tuaj mbikëqyrës ose rregullatorit të mbrojtjes së të dhënave.

9. NJË SHËNIM PËR PËRDORUESIT TË JASHTË MBI SHTETET E BASHKUARA.

DDC është i bazuar, dhe kjo faqe interneti është pritur, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse jeni nga një vend jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ligje që rregullojnë grumbullimin, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave që mund të ndryshojnë nga ligji amerikan dhe ju jepni informata DDC-së, ju lutem vini re se çdo informacion që ju jepni në DDC mund të transferohet në shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke siguruar informacionin tuaj, ju shprehni në mënyrë specifike dhe shprehimisht pëlqimin për një transferim dhe përpunim të tillë dhe për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e përcaktuar këtu ose në çdo terme dhe kushte në lidhje me përdorimin dhe qasjen në faqen e internetit dhe Shërbimet tona siç përshkruhet në këtë Politika e privatësisë.

10. NDRYSHIME NË KËTË POLITIKË E PRIVATËSISË.

Kjo Privacy Policy është subjekt i rishikimit të rastit dhe nëse bëjmë ndonjë ndryshim thelbësor në mënyrën se si i përdorim informacionet tuaja, ne do t’ju njoftojmë duke ju dërguar një e-mail në adresën e fundit të emailit që na keni dhënë dhe / ose nga njoftimi i dukshëm i njoftimit të ndryshimeve në faqen tonë të internetit ose në shërbimin tonë. Çdo ndryshim material i kësaj Politike të Privatësisë do të jetë efektiv me kalimin e tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas dërgimit të një njoftimi me e-mail për ju ose tridhjetë (30) ditë kalendarike pas njoftimit tonë të ndryshimeve në faqen tonë ose në shërbimin tonë. Këto ndryshime do të jenë efektive menjëherë për përdoruesit e rinj të faqes sonë të internetit ose shërbimeve. Ju lutem vini re se në çdo kohë jeni përgjegjës për përditësimin e informacionit tuaj për të na dhënë adresën tuaj më të fundit. Në çdo rast, ndryshimet në këtë Privacy Policy mund të ndikojnë në përdorimin e informacionit që na keni dhënë para njoftimit tonë për ndryshimet. Nëse nuk dëshironi të lejoni ndryshime në përdorimin e informacionit tuaj, duhet të na njoftoni para datës efektive të ndryshimeve që dëshironi të çaktivizoni llogarinë tuaj me ne. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes sonë të internetit ose shërbimeve, pas paralajmërimit të ndryshimeve të tilla, duhet të tregojë pranimin tuaj të këtyre ndryshimeve dhe marrëveshjes për t’u lidhur me kushtet dhe afatet e këtyre ndryshimeve.

11. INFORMACION PËR KONTAKTIN

Ne i mirëpresim komentet ose pyetjet tuaja në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë. Ju lutemi na dërgoni e-mail në [email protected] ose na kontaktoni në adresën ose numrin e mëposhtëm:

DNA Diagnostics Centre
Britannia House
11 Glenthorne Rd.
London, W6 0LH
+44 20 3301 7346

Nëse DDC ka nevojë, ose kërkohet, t’ju kontaktojë në lidhje me çdo ngjarje që përfshin informata për ju, mund ta bëjmë me anë të postës elektronike, telefonit ose postës.

Rishikuar më 25 maj 2018