Τεστ Μητρικής Γενεαλογικής Καταγωγής

Η DNA Diagnostics Center, σε συνεργασία με το DNA Roots, προσφέρει ένα τεστ εύρεσης της Μητρικής Καταγωγής. Το τεστ αυτό αποκαλύπτει τη μητρική γενεαλογική καταγωγή σας με τον έλεγχο του μιτοχονδριακού DNA (mtDNA). Το τεστ βασίζεται στο γεγονός ότι τόσο οι άνδρες και οι γυναίκες κληρονομούν το μιτοχονδριακό DNA τους, που βρίσκεται έξω από τον πυρήνα των κυττάρων, μόνο από τη μητέρα. Αυτή η αποκλειστική μητρική συμβολή επιτρέπει σε κάποιον να ακολουθήσει τη μητρική γραμμή της καταγωγής του φθάνοντας μέχρι την αρχή και να κατατάξει τον εαυτό του σε μία από τις περισσότερες από 20 κύριες ομάδες που συνθέτουν το ανθρώπινο γένος.

Με βάση την σήμερα επικρατούσα θεωρία, περίπου 175.000 χρόνια πριν, η σύγχρονη ανθρώπινη φυλή γεννήθηκε κάπου στην Ανατολική Αφρική. Με τον καιρό, οι άνθρωποι άρχισαν να μεταναστεύουν από την Αφρική για να αποικίσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς εγκαταστάθηκαν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, στο DNA τους αποτυπώθηκαν σταδιακά γενετικές διαφοροποιήσεις που μπορούν να αναγνωριστούν ως διακριτοί γενετικοί δείκτες ικανοί να μας δώσουν μια γενετική καταγραφή της μετανάστευσης των προγόνων μας σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Οι εν λόγω δείκτες καθορίζουν την απλοομάδα (haplogroup), συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα με ορισμένα κοινά γενετικά χαρακτηριστικά, η οποία συνδέεται με τον τόπο καταγωγής, όπως εκπροσωπείται από τα γράμματα στο χάρτη παρακάτω.

Σχετίζεστε με τους αρχικούς εποίκους της Ευρώπης, πριν από την έναρξη της Εποχής των Παγετώνων (περισσότερο από 20.000 χρόνια πριν); Ή η μητρική σας καταγωγή δείχνει μεταγενέστερη μετανάστευση από τις γειτονικές χώρες της Ασίας, ή ακόμα και τη Βόρεια Αφρική; Έχετε κοινή μητρική προγονική καταγωγή με κάποια ιστορική προσωπικότητα; Ανακαλύψτε το παραγγέλνοντας το Τεστ Μητρικής Καταγωγής σήμερα.

Τι θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του ελέγχου Μητρικής Γενεαλογικής Καταγωγής σου;

Τα αποτελέσματα του τεστ DNA για την μητρική γενεαλογική καταγωγή, θα σας κατατάξουν σε συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα η οποία εκπροσωπεί την περιοχή του κόσμου από την οποία προέρχονται οι μητρικοί σας πρόγονοι. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για το μητοχονδριακό σας DNA, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για περαιτέρω έρευνα σε πολλές διαθέσιμες στο κοινό βάσεις δεδομένων.

Το πακέτο αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνει:

 • Την απλοομάδα (haplogroup) στην οποία κατατάσσεστε.
 • Έναν εξατομικευμένο χάρτη που απεικονίζει το ταξίδι των μητρικών προγόνων σας και που εγκαταστάθηκαν αρχικά στον αρχαίο κόσμο.
 • Στοιχεία του μιτοχονδριακού σας DNA, με αναφορά των διαφορών (διαφορές αλληλουχίας βάσεων) μεταξύ του μιτοχονδριακού σας DNA και του μιτοχονδριακού DNA της μελέτης του Cambridge που χρησιμοποιείται ως DNA αναφοράς σε συγκριτικές πληθυσμιακές μελέτες.
 • Δεδομένα σχετικά με την απλοομάδα σας, που περιλαμβάνουν τα μέρη του κόσμου στα οποία μπορείτε να βρείτε “γενετικά ξαδέλφια σας” και διάσημους ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια απλοομάδα με εσάς.

Δοκιμή Χαρακτηριστικά:

 • Γρήγορη Αποτελέσματα

  Εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα σε 15 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη του δείγματος

 • Χαμηλό κόστος

  Eξαιρετικά ακριβή δοκιμές μας είναι ανέξοδες

 • Περιεκτική Αποτελέσματα

  Κατανοήστε προγονική μακιγιάζ σας με την έρευνά μας

 • Ανώδυνη συλλογή

  Μάγουλο εκκρίματος χρησιμοποιείται για τη συλλογή του δείγματος DNA

 • Εμπιστευτικός

  Όλα τα αποτελέσματα είναι προσωπικές και εμπιστευτικές

Για να παραγγείλετε αυτό το τεστ ή για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ καλέστε 210 8152043

Test Pricing

$699