DNA Diagnostické centrum – Ochrana soukromí

V DDC respektujeme a chráníme soukromí našich zákazníků a uživatelů našich webových stránek, produktů a služeb. DNA Diagnostic Center, Inc. („DDC“ nebo „my“) se zavazuje chránit vaše soukromí. Zásady ochrany soukromí („Ochrana soukromí“) jsme navrhli s cílem popsat způsoby získávání informací od uživatelů našich webových stránek, které se vztahují k těmto zásadám a k využívání souvisejících služeb, včetně a zejména našich služeb testování a webových aplikací. Poskytnutím informací prostřednictvím webových stránek nebo souvisejících služeb dáváte souhlas s tímto postupem a se zpracováním těchto informací v souladu s pravidly Ochrany soukromí.

1. OSOBNÍ INFORMACE

1.1 Informace od vás
Přímo: Pokud si vytvoříte uživatelský účet, můžeme od vás vyžadovat informace, včetně a zejména vaše uživatelské jméno, křestní jména a příjmení, e-mail, heslo, telefonní číslo a mailovou adresu pro přihlášení do naší sítě nebo jiné přihlášení. Pokud nám poskytnete zpětnou vazbu nebo nás kontaktujete mailem, ukládáme si vaše jméno, e-mailovou adresu a jakýkoli jiný obsah e-mailu, abychom mohli vhodně reagovat, a jakékoli jiné informace, které nám poskytnete, např. životopis. U klientů, kteří si u nás objednají služby testování, si ukládáme genetické informace a genetické informace dalších jednotlivců potřebné pro účely testování („Informace pro testování“).

1.2 Informace získané prostřednictvím technologií

Aby byly naše webové stránky a související služby pro vás užitečné, naše servery (které mohou být umístěny u poskytovatele služeb třetí strany) shromažďují informace od vás, včetně typu prohlížeče, operačního systému, IP adresy (číslo, které je vašemu počítači automaticky přiděleno, pokud využíváte Internet a které se může v každé internetové relaci lišit), název domény a/nebo datové/časové razítko vaší návštěvy. Také používáme Cookies (definice níže) a navigační údaje k získání informací, které jste vyhledávali a které jste prohlíželi. Tyto informace zahrnují především psaný text, historii prohlížení a vyhledávání, články a prohlížené stránky. Jako většina internetových služeb, tyto informace automaticky shromažďujeme a ukládáme v našich složkách při každé vaší návštěvě webu nebo při vstupu do naší sítě. „Cookies“ jsou krátké informace, které webová stránka posílá na hard disk vašeho počítače při prohlížení. Využíváme jednorázové Cookies (jejichž platnost vyprší, jakmile zavřete prohlížeč) a trvalé Cookies (které zůstávají ve vašem počítači, dokud je nevymažete) a poskytujeme vám tak personalizovaný a interaktivní zážitek z našeho webu. Trvalé Cookies lze odstranit podle instrukcí help file internetového prohlížeče. Pokud chcete Cookies zablokovat, některé oblasti našeho webu nebo služby nemusí fungovat správně. Pro náš web využíváme Google Analytics, což je služba webové analýzy od Googlu. Google Analytics využívá cookies ke sběru anonymních dat, s jejichž pomocí zjišťujeme, jak náš web využíváte. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) Google předává a ukládá na serverech v USA. Google tyto informace využívá pro účely hodnocení využití webu, pro přípravu zpráv o činnosti webu a pro poskytování další služeb souvisejících s činností webu a využívání Internetu. Google také tyto podle potřeby informace předává třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany informace zpracovávají jménem Googlu. Využitím webových stránek dáváte souhlas se zpracováním vašich údajů Googlem způsobem a pro účely popsané v zásadách Ochrany soukromí.

1.3 Do Not Track. Nereagujeme na signály vyhledávače „do not track“. Neexistují žádné třetí strany, které na naše webové stránky posílají svůj obsah.

1.4 Ochranný štít US – EU
Ministerstvo obchodu USA a Evropská komise se dohodly na souboru pravidel pro ochranu dat („Zásady ochrany soukromí“), aby americké společnosti byly schopny uspokojit požadavky evropských zákonů a aby osobní informace předávané z Evropské ekonomické oblasti (EEA) do Spojených států byly adekvátním způsobem chráněny. DDC se rozhodlo účastnit Rámcové dohody o ochraně soukromí navržené americkým ministerstvem obchodu o sběru, použití a uchovávání všech osobních údajů získaných z EEA. Potvrzujeme dodržování těchto zásad ochrany soukromí, oznámení, volby, odpovědnosti za převod, bezpečnost, integritu a shromažďování údajů pro omezený účel, přístup, odvolání, vymáhání a odpovědnost. Pro informace o programu ochrany soukromí, našich certifikacích apod. navštivte stránky http://www.privacyshield.gov nebo DDC – Ochrana soukromí .

2. VYUŽITÍ VAŠICH ÚDAJŮ

2.1 Všeobecné využití. Informace, které nám poskytnete, využíváme pro odpovědi na vaše dotazy nebo ke zlepšení služeb. S informacemi od vás DDC zlepšuje vytvoření a zabezpečení vašeho účtu na síti, vaši identifikaci jako uživatele, správu webových stránek a služeb; zvyšuje kvalitu interakce mezi webovými stránkami a službami, zasílání e-mailových oznámení nebo odpovídá na vaše dotazy v souvislosti s pracovními příležitostmi apod.

2.2 Využití vašich testů
Informace. Informace z  testů využíváme pouze tak, abychom vám mohli poskytnout vyžádanou službu, zpracovat vaši objednávku a reagovat na jakékoli dotazy v souvislosti s objednávkou nebo platbou.

2.3 Vytvoření anonymních údajů. Záznam je možné vytvořit na základě anonymních údajů (včetně a zejména informace o testování) vyloučením informace (např. vašeho jména), což vám umožní údaje identifikovat osobně. Tyto anonymní údaje nám pomohou analyzovat nejčastější způsoby, jak web využíváte a jaké jsou vaše požadavky a na základě toho rozšiřovat služby a zlepšovat navigaci webových stránek. DDC si vyhrazuje právo používat anonymní údaje pro jakýkoli účel podle vlastního uvážení.

2.4 Zpětná vazba. Pokud nám na některou z našich služeb dáte zpětnou vazbu, můžeme tuto zpětnou vazbu využít k jakémukoli účelu za předpokladu, že nebude spojena s vašimi informacemi. DDC shromažďuje veškeré informace z takové komunikace a pracuje s nimi v souladu se zásadami Ochrany soukromí a Pravidly užívání.

3. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

3.1 Přidružené osoby/Partnerské organizace. Informace získané od vás nebo některé z těchto informací sdílíme s naší mateřskou společností, s pobočkami nebo s jakoukoli jinou společností v rámci společného řízení (souhrnně „Partneři“), včetně využití pro marketing. Pokud informace sdílíme, požadujeme od partnerů dodržování zásad Ochrany soukromí. V případě, že naši společnost nebo náš majetek získá další společnost, pak tato společnost vlastní námi shromážděné informace a přebírá práva a povinnosti v souvislosti s informacemi tak, jak jsou popsána v zásadách Ochrany soukromí.

3.2 Poskytovatelé služeb. Získané informace v potřebném rozsahu sdílíme s dodavateli, od nichž objednáváme produkty pro naši potřebu nebo produkty a služby, které jste u nás objednali. Pokud si například si objednáte testovací služby prostřednictvím místní laboratoře, pak tato laboratoř funguje jako náš zástupce. Dalším příkladem je uchovávání databází, ukládání souborů a destrukce souborů.

3.3 Obchodní partneři. Našimi partnery jsou společnosti a jednotlivci ve vztahu k našim službám. Těmto třetím stranám poskytujeme pro účely jejich činnosti přístup k získaným informacím. Způsoby omezení přístupu třetích stran k informacím pro marketingové účely najdete v sekci „Výběr informací, které nám poskytujete.“

3.4 Jiné zveřejnění. Bez ohledu na výběr informací (viz níže), může DDC informace zveřejnit, pokud je v dobré víře přesvědčena, že takové zveřejnění je nutné (a) z důvodů vyplývajících ze zákona nebo jako reakce na soudní nařízení nebo příkazy doručené DDC; (b) k ochraně nebo obraně práv nebo majetku DDC nebo uživatelů našich služeb.

4. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Využíváme odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy uvádíme pro vaše pohodlí, ale tyto třetí strany nepodporujeme a nepotvrzujeme jejich obsah ani umístění. Pokud na takový odkaz kliknete, opouštíte náš web a pokračujete na jiné webové stránky. Během tohoto procesu může informace od vás získat jiná osoba. Nad těmito weby ani nad jejich obsahem nemáme žádnou kontrolu, nesledujeme je a nemůžeme za ně ani za jejich obsah přejímat odpovědnost. Naše zásady Ochrany soukromí se nevztahují na tyto webové stránky ani na jejich obsah, rámcové webové stránky ani na jakýkoli sběr dat, k němuž může dojít, jakmile na tyto webové stránky přejdete.

5. VÝBĚR POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ

5.1 Výběr. Nabízíme vám volbu informací, které nám poskytnete. Pravidelně vám zasíláme zpravodaj a maily, které přímo propagují naše webové stránky nebo služby a mohou obsahovat reklamu třetích stran nebo našich partnerů. Pokud od nás dostanete zpravodaj nebo propagační materiál, můžete se rozhodnout pro přerušení další komunikace s námi a odhlásit se podle instrukcí v mailu, který jste obdrželi nebo nás můžete kontaktovat přímo na optout@dnacenter.com. Pokud se rozhodnete z další komunikace odhlásit vaši mailovou adresu poskytneme třetím stranám, abychom se ujistili, že nebudete další mail dostávat ani od těchto třetích stran. Přestože uvedete své e-mailové preference, je možné, že od nás dostanete maily související s vaším účtem nebo transakcemi na něm nebo aktualizace našich Zásad užívání nebo Ochrany soukromí.

5.2 Změny informací
Jakékoli informace ve vašem účtu lze změnit zasláním mailu na adresu

customersupport@dnacenter.com. Můžete požádat o odstranění vašich údajů, ale vezměte prosím na vědomí, že z různých důvodů (např. vyplývajících ze zákona) jsme povinni informace uchovávat a nevymazávat je (nebo je uchovat po určitou dobu – v takovém případě vašemu požadavku vyhovíme, jakmile bude tato lhůta dodržena). Jakmile informace vymažeme, budou odstraněny z aktivní databáze, ale zůstanou v našich archivech.

6. ZABEZPEČENÍ VAŠICH INFORMACÍ

Naší povinností je chránit bezpečnost vašich údajů.
Používáme k tomu různé standardní bezpečnostní technologie a postupy, které vaše informace chrání před neautorizovaným přístupem, zneužitím nebo zveřejněním. Navzdory těmto opatřením byste měli vědět, že bezpečnostní rizika v souvislosti s informacemi nelze zcela odstranit a může dojít k chybě.

7. ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti, kontaktujte DDC mailem na adrese: contact@dnacenter.com. Budeme se snažit vaše obavy vyřešit. Pokud máte pocit, že vaší stížnosti nebyla věnována dostatečná pozornost, existuje možnost dalšího šetření vaší záležitosti. Pokud nelze dosáhnout uspokojivého řešení sporu mezi vámi a DDC, můžete svou stížnost předložit JAMS (ve Spojených státech) k řešení podle Mezinárodních mediačních pravidel JAMS, která jsou dostupná na webových stránkách JAMS na adrese www.jamsadr.com. Otázky a připomínky v souvislosti s touto problematikou se předkládají na privacy-officer@dnacenter.com.

8. DĚTI

Úmyslně neshromažďujeme informace o nezletilých návštěvnících. Pokud vám není 18, neměli byste náš web ani služby využívat.

9. PRO UŽIVATELE MIMO SPOJENÉ STÁTY

Informace se mohou zpracovávat v zemi, kde byly získány a v jiných zemích včetně Spojených států, kde mohou zákony o zpracování informací být méně přísné než zákony vaší země.

10. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

Zásady Ochrany soukromí podléhají příležitostným revizím. Pokud dojde k podstatným změnám způsobu využití vašich údajů, informujeme vás mailem na poslední mailovou adresu, kterou jste nám oznámili a/nebo uvedením oznámení na webových stránkách nebo u našich služeb. Jakékoli zásadní změny zásad Ochrany soukromí nabývají účinnosti po uplynutí nejméně třiceti kalendářních dní po odeslání oznámení mailem nebo třicet (30) kalendářních dní po uveřejnění na našich webových stránkách nebo v našich službách. Tyto změny jsou ihned platné pro nové uživatele našich webových stránek nebo služeb. Pamatujte prosím, že je vaší povinností nám poskytnout aktuální informace a mailovou adresu. V každém případě mohou změny zásad Ochrany soukromí ovlivnit využití informací, které jste nám poskytli před oznámením změn. Pokud si nepřejete, abychom vaše informace zpracovali novým způsobem, je třeba nám před datem účinnosti změn oznámit, že chcete deaktivovat váš účet. Pokračování užívání našeho webu nebo služeb po oznámení změn se považuje za váš souhlas s těmito změnami a závazek dodržet změněné termíny a podmínky.

11. KONTAKTNÍ INFORMACE

Uvítáme vaše komentáře nebo otázky v souvislosti s pravidly Ochrany soukromí. Mailem: privacy-officer@dnacenter.com nebo nás kontaktujte na této adrese nebo telefonním čísle:

DNA Diagnostics Centre
Britannia House
11 Glenthorne Road
London, W6 0LH
+44 20 301 7346

Poslední revize 30.09.2016