Ochrana soukromí

DNA Diagnostické centrum – Ochrana soukromí

Na společnosti DDC respektujeme a ochraňujeme soukromí našich zákazníků a těch, kteří používají naše webové stránky, produkty a služby. Diagnostické centrum DNA, Inc. (“DDC” nebo “my” nebo “nás”) se zavazuje chránit vaše soukromí. Připravili jsme tyto zásady ochrany osobních údajů (“Zásady ochrany osobních údajů”), abychom popsali naše postupy týkající se informací, které shromažďujeme od uživatelů našich webů, které odkazují na tato pravidla, a používání našich souvisejících služeb, mimo jiné našich testovacích služeb a webových aplikací.

PŘEČTĚTE SI PROSTŘEDNICTVÍ TÉTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ, ABYSTE UDĚLIL NA NAŠE POHLEDY A POSTUPY S OHLEDEM NA VAŠE INFORMACE A JAK JE TO LUKUJEME. PŘEDKLÁDÁNÍM INFORMACÍ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO POUŽÍVÁNÍM NAŠICH SLUŽEB, VÝSLOVNĚ PŘIJÍMÁTE A SMLUVNÍ ZPRACOVÁNÍ POPISUJÍCÍ V TÉTO OCHRANNÉ SMLOUVĚ.

1. TYPY INFORMACÍ, KTERÉ NÁSLEDUJEME.

1.1 Informace, které nám poskytnete přímo: Můžeme sbírat informace, které se vás týkají, včetně vašeho uživatelského jména, příjmení, e-mailu, hesla, telefonního čísla a poštovní adresy, informací o kreditní kartě. účtu k přihlášení do naší sítě nebo v jiných časech. Pokud nám poskytnete zpětnou vazbu nebo nás kontaktujete e-mailem, shromáždíme vaše jméno a e-mailovou adresu, jakož i jakýkoli jiný obsah obsažený v e-mailu, abychom vám mohli zaslat odpověď a jakékoliv informace, které nám předložíte, životopis. Pro zákazníky, kteří nás zapojili do testovacích služeb, můžeme také shromažďovat základní informace, abychom mohli provádět příslušnou službu a / nebo test. Tyto informace mohou mimo jiné obsahovat datum narození, pohlaví, krevní transfúzi a historii transplantace kostní dřeně, výšku a hmotnost. Tyto informace slouží k poskytnutí přesných a úplných výsledků testů platných pro test požadovaný klientem. Můžeme také shromáždit informace, které jsou nezbytné pro naše oprávněné zájmy, které vám budou sděleny v době sběru. DDC tyto informace použije pro účely, které byly shromážděny.

1.2 Informace shromážděné prostřednictvím technologie. Chcete-li, aby naše webové stránky a související služby byly užitečnější pro vás, naše servery (které mohou být hostitelem poskytovatele služeb třetích stran) shromažďují informace od vás, včetně typu prohlížeče, operačního systému, adresy IP (číslo, které je automaticky přiřazenému počítači při používání Internetu, který se může lišit od relace k relaci), název domény a / nebo razítko datumu a času vaší návštěvy. Používáme také Cookies (jak je definováno níže) a navigační údaje pro shromažďování informací o datech a časech trvání návštěvy ao řešeních a informacích, pro které jste hledali a které jste prohlíželi. Tyto informace zahrnují bez omezení znaky, které zadáváte, historii vyhledávání a prohlížení, články, které klepnete, a zobrazené stránky. Stejně jako většina internetových služeb automaticky shromažďujeme tyto informace a ukládáme je do souborů protokolu vždy, když navštívíte naše webové stránky nebo přistupujete k vašemu účtu v naší síti. “Cookies” jsou malé informace, které webové stránky pošlou na pevný disk vašeho počítače během prohlížení webu. Můžeme používat cookies relací (které vyprší po ukončení webového prohlížeče) a trvalé soubory cookie (které zůstanou v počítači, dokud je neodstraníte), abychom vám poskytli více osobních a interaktivních zkušeností na našich webových stránkách. Permanentní soubory cookie lze odstranit pomocí pokynů v souboru nápovědy internetového prohlížeče. Pokud se rozhodnete zakázat soubory cookie, některé oblasti našeho webu nebo služby nemusí fungovat správně. Google Analytics používáme na našich stránkách. Služba Google Analytics je služba webového analytika poskytovaná společností Google. Služba Google Analytics používá ke shromažďování anonymních údajů o provozu soubory cookie, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé využívají webovou stránku. Informace vygenerované cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předávány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije pro vyhodnocení vašeho využívání webu, sestavování přehledů o aktivitě našich stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webu a používání internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a za účelem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

1.3 Nesledovat. Neodpovídáme na signály založené na prohlížeči, které nesledují. Nemáme žádné třetí strany, které by na našem webu tlačily obsah.

1.4 Ochranný štít USA – EU.
Americké ministerstvo obchodu a Evropská komise se dohodly na souborech zásad ochrany údajů (tzv. “Privacy Shield Principles”), které umožní americkým společnostem uspokojit požadavky právních předpisů EU, že všechny osobní informace převedené z Evropského hospodářského prostoru “) Do Spojených států je dostatečně chráněna. Společnost DDC se rozhodla účastnit se rámce soukromého štítu, jak je stanoveno americkým ministerstvem obchodu, pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání všech osobních údajů obdržených od EHP. Potvrzujeme, že dodržujeme zásady ochrany osobních údajů při oznamování, volbě, odpovědnosti za další přenos, zabezpečení, integritu dat a omezení účelu, přístupu a vymáhání, vymáhání a odpovědnosti. Chcete-li se dozvědět více o programu Ochrana štítu a podívat se na naši certifikaci nebo získat další informace o Privacy Shield, navštivte prosím http://www.privacyshield.gov nebo naše zásady DDC Privacy Shield.

2. POUŽITÍ VAŠICH DAT.

2.1 Všeobecné použití. Obecně platí, že informace, které nám předkládáte, se používají buď k zodpovězení žádostí, které uděláte, nebo k podpoře lepší služby. DDC používá vaše informace k usnadnění tvorby a zabezpečení vašeho účtu v naší síti; identifikovat vás jako uživatele v našem systému; poskytovat lepší správu webových stránek a služeb; zlepšit kvalitu zkušeností při interakci s našimi webovými stránkami a službami; pošle vám správní e-mailové oznámení; odpovědět na vaše dotazy týkající se pracovních příležitostí nebo jiných požadavků; pro zlepšení našeho webu pro optimální uživatelskou zkušenost; sledovat využití a výkon našich webových stránek a služeb; usnadnit transakce a platby za procesy; poskytovat údržbu, podporu a zákaznický servis pro naše stránky; provádět výzkum a analýzu; a splnit jiné oprávněné účely povolené platnými právními předpisy.

2.2 Použití vašich informací o testování. Vaše informace o testování použijeme pouze k tomu, abychom vám poskytli požadované služby, zpracovali objednávku a odpovídali na jakékoli otázky týkající se objednávky nebo fakturace.

2.3 Vytvoření anonymních dat. Můžeme vytvářet anonymní datové záznamy z informací (včetně informací o testování), a to vyloučením informací (například vašeho jména), díky nimž jsou údaje osobně identifikovatelná. Tyto anonymní údaje používáme k analýze vzorků požadavků a využití, abychom mohli zlepšit obsah našich služeb a zlepšit navigaci na webu. Společnost DDC si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení používat anonymní údaje pro jakýkoli účel.

2.4 Zpětná vazba. Pokud poskytnete zpětnou vazbu ohledně některé z našich služeb, můžeme použít takovou zpětnou vazbu pro jakýkoli účel za předpokladu, že nebudeme spojovat tuto zpětnou vazbu s vašimi informacemi. Společnost DDC shromažďuje veškeré informace obsažené v této komunikaci a bude s těmito informacemi pracovat v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí a našimi Smluvními podmínkami.

3. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ.

3.1 Pobočky. Některé nebo všechny vaše informace můžeme sdílet s naší mateřskou společností, s nějakou dceřinou společností nebo jinou společností pod společnou kontrolou (společně “affiliates”), a to i pro marketingové účely. Pokud sdílíme vaše informace, budeme od našich partnerů vyžadovat dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud jiná společnost získá naše společnost nebo naše aktiva, tato společnost bude mít informace shromážděné tímto jménem a námi a převezme práva a povinnosti týkající se vašich shromážděných informací, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

3.2 Poskytovatelé služeb. Své informace můžeme sdílet s agenty v rozsahu, který je pro ně nezbytný k tomu, abychom jim mohli poskytnout své produkty a služby nebo vám poskytli produkty a služby, které jste požadovali. Například, pokud nás zapojíte do testování služeb prostřednictvím místní laboratoře, laboratoř působí jako náš agent. Mezi další příklady patří ukládání databází, ukládání souborů a zničení souborů, hostingové služby, marketingová pomoc, analýza uživatelských dat, zpracování informací o platebních kartách a pro jiné oprávněné účely povolené platnými právními předpisy.

3.3 Obchodní partneři. Můžeme spolupracovat s dalšími společnostmi a jednotlivci s ohledem na konkrétní produkty nebo služby. Tyto třetí strany mohou mít přístup k vašim informacím potřebným k výkonu své funkce. Chcete-li omezit sdílení informací s těmito třetími stranami pro jejich marketingové účely, přečtěte si níže uvedený oddíl tituly “Vaše volby a práva týkající se vašich informací”.

3.4 Ostatní zveřejnění. Bez ohledu na jakákoli rozhodnutí týkající se vašich informací (jak je popsáno níže) může společnost DDC zveřejnit informace, pokud se domnívá, že je v dobré víře, že takové zveřejnění je nezbytné k tomu, aby: a) bylo v souladu s příslušnými zákony nebo odpovídalo na předvolání nebo příkazy doručované DDC; (b) chránit nebo bránit práva nebo majetek DDC nebo uživatelů našich služeb; c) chránit před podvody nebo za účelem řízení rizik; nebo (d) nebo na základě žádosti, kterou jste podali společnosti DDC.

4. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN.

Můžeme odkazovat na webové stránky třetích stran. Naše poskytování odkazu na jakoukoli jinou webovou stránku nebo lokalitu je pro vaše pohodlí a neznamená to, že jsme podporovali takovou jinou webovou stránku nebo místo nebo její obsah. Když kliknete na takový odkaz, opustíte naše stránky a přejdete na jiný web. Během tohoto procesu může jiný subjekt sbírat informace od vás. Nemáme žádnou kontrolu nad těmito externími webovými stránkami ani jejich obsahem. Vezměte prosím na vědomí, že podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů se na tyto externí webové stránky nebo obsah nebo na rámované webové stránky nebo na libovolnou sbírku údajů nevztahují po kliknutí na odkazy na tyto externí webové stránky.

5. VAŠE VOLBY A PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH INFORMACÍ.

5.1 Volby. Nabízíme vám možnosti výběru, využití a sdílení vašich informací. Pravidelně vám zašleme bezplatné informační bulletiny a e-maily, které přímo propagují používání našich webových stránek nebo služeb a mohou obsahovat inzeráty společností třetích stran nebo našich přidružených společností. Pokud obdržíte od nás informační bulletiny nebo reklamní sdělení, můžete upozornit na to, že přestanete přijímat další sdělení od nás a budete mít možnost “odhlásit se” podle pokynů pro zrušení přihlášení poskytnutých v e-mailu, který obdržíte, nebo kontaktováním nás přímo na adrese [email protected]. Pokud se rozhodnete zrušit příští zasílání e-mailů, můžeme sdílet vaši e-mailovou adresu s třetími stranami, abychom zajistili, že nebudete přijímat další sdělení od třetích stran. Navzdory uvedeným předvolbám e-mailu vám můžeme zasílat e-maily týkající se vašeho účtu nebo transakcí pod ním nebo oznámení o aktualizacích našich Podmínek použití nebo zásad ochrany osobních údajů.

5.2 Zrušení souhlasu. Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním, které probíhá s vámi. Souhlas může být stažen zasláním e-mailu. Bez vašeho souhlasu společnost DDC použije informace pouze tehdy, pokud je takové zpracování povoleno platnými právními předpisy (např. Pro plnění smlouvy mezi DDC a vámi), nebo pokud takové zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou DDC podléhá .

5.3 Přístup, odstranění a aktualizace vašich informací. Na požádání vás budeme informovat o tom, jaké osobní údaje máme k dispozici. V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů můžete mít právo požadovat: přístup k opravě a vymazání vašich osobních údajů; omezení zpracování osobních údajů; namietat proti určitému zpracování osobních údajů; a právo přenosu dat. Chcete-li uplatnit vaše práva podle těchto ustanovení, kontaktujte nás na níže uvedených podrobnostech o “Kontaktních informacích”. Až obdržíme vaše požadavky, můžeme vás požádat o ověření vaší totožnosti dříve, než budeme schopni jednat na základě vaší žádosti. Můžeme zadržet informace, pokud by vyhledání těchto informací vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo by mělo nepřiměřený účinek, například na náklady na poskytování informací, na čas, který by byly potřebné k získání údajů, nebo na to, jak těžké by bylo získání informací požadované informace. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme vyžadovat (zákonem, akreditačními orgány nebo jinak) tyto informace uchovávat a neměli je smazat (nebo tyto informace uchovávat po určitou dobu, v takovém případě budeme vyhovovat vašemu požadavku na odstranění pouze poté, co jsme splnil tyto požadavky). Upozorňujeme, že odstraněním vašich osobních údajů omezí nebo vylučuje naši schopnost poskytovat budoucí komunikaci nebo vysvětlení týkající se produktů nebo služeb, výsledků testů nebo jiných nabídek ve spojení s Centrem diagnostiky DNA. Dále vás upozorňujeme, že po odstranění vašich osobních údajů může zbytková kopie trvat určitou dobu, než budou odstraněny ze všech latentních a zálohovacích systémů.

6. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Údaje, které nám poskytnete, mohou být nutné k provedení úkolů před testováním, jako je ověření totožnosti nebo platebních údajů při přihlašování k používání účtu. Uchováváme požadované údaje na základě testovacích regulačních požadavků a dalších standardů, jako je plnění našich finančních závazků a plnění našich povinností a prosazování našich práv vyplývajících ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi vámi a námi. Následující tabulka shrnuje časový rámec uchovávání dat založený na dvou hlavních kategoriích testování.

Právní / kontrolní řetězec / akreditované testy – Vaše vzorky uchováváme nejméně po dobu šesti měsíců nebo podle smluvních a právních požadavků. Všechna doprovodná data a záznamy spojené s těmito zkouškami jsou uchovávány podle požadavků akreditačních orgánů, což je v některých případech minimálně pět let nebo déle, jak vyžaduje zákon. New York Department of Health vyžaduje, aby byly všechny testovací záznamy uchovávány po dobu 7 let. Všechna taková doprovodná data budou zničena po minimálních časových intervalech v pravidelných intervalech.

Non-Legal / Non-Chain Custody Testy – Uchováváme vaše vzorky po dobu 6-8 týdnů nebo podle smluvních a právních požadavků, pokud déle. Všechna doprovodná data a záznamy související s těmito zkouškami jsou uchovávány po dobu minimálně jednoho roku a poté budou zničeny v pravidelných intervalech.

7. BEZPEČNOST VAŠICH INFORMACÍ.

Snažíme se chránit bezpečnost vašich informací. K ochraně vašich informací před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním používáme řadu přiměřených bezpečnostních technologií a postupů. Přístup k vašim osobním údajům je omezen a přijmeme přiměřená opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje nebudou přístupné. Přestože DDC pokouší se chránit osobní informace, které má k dispozici, žádný bezpečnostní systém není dokonalý a společnost DDC nemůže slíbit, že vaše osobní informace zůstanou naprosto bezpečné za všech okolností.

8. ROZSUDEK ROZSAHU.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se prosím na DDC na adresu [email protected]. Budeme se snažit řešit vaše obavy. Pokud máte pocit, že vaše stížnost byla řešena neúplně, zveme vás, abyste nám sdělili další vyšetřování. Pokud vy a DDC nedosáhnete řešení sporu, můžete podat stížnost společnosti JAMS (se sídlem ve Spojených státech) za účelem mediace podle Mezinárodních pravidel o zprostředkování JAMS, které jsou k dispozici na webové stránce JAMS na adrese www.jamsadr.com . Otázky nebo komentáře týkající se těchto zásad byste měli předložit na adresu [email protected].

Pokud se domníváte, že vaše údaje nebyly zpracovány v souladu s platnými zákony na ochranu dat, můžete podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nebo regulátora ochrany údajů.

9. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE MIMO SPOJENÝCH STÁTŮ.

DDC sídlí a tato webová stránka je umístěna ve Spojených státech amerických. Pokud jste ze země mimo Spojené státy americké se zákony upravujícími shromažďování, používání a zveřejňování údajů, které se mohou lišit od práva USA a poskytujíte DDC informace, vezměte prosím na vědomí, že jakékoli informace, které poskytnete DDC, mohou být převedeny na Spojené státy americké. Tím, že poskytnete své informace, výslovně a výslovně souhlasíte s takovým přenosem a zpracováním a shromažďováním, použitím a zveřejněním uvedeným v tomto dokumentu nebo za jakýchkoli podmínek vztahujících se k používání a přístupu na webovou stránku a naše služby, jak je popsáno v této Zásady ochrany osobních údajů.

10. ZMĚNY TÉTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ.

Tyto zásady ochrany osobních údajů podléhají příležitostné revizi a pokud dojde k podstatným změnám ve způsobu použití vašich informací, oznámíme vám to zasláním e-mailu na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, nebo prominentně zveřejňujeme oznámení o změnách na našich webových stránkách nebo na našich službách. Veškeré podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou platné po uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů od odeslání e-mailové zprávy k vám nebo třicet (30) kalendářních dnů po zveřejnění oznámení o změnách na našich stránkách nebo na našich službách. Tyto změny budou okamžitě účinné pro nové uživatele našich webových stránek nebo služeb. Vezměte prosím na vědomí, že jste vždy zodpovědní za aktualizaci vašich informací, abyste nám poskytli nejaktuálnější e-mailovou adresu. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů mohou v každém případě ovlivnit používání našich informací, které jste nám poskytli před tím, než jsme o změnách informovali. Pokud nechcete povolit změny ve využívání vašich informací, musíte nám sdělit před datem účinnosti změny, které chcete u nás deaktivovat. Pokračující využívání našich webových stránek nebo služeb po oznámení těchto změn ukáže vaše uznání těchto změn a souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami těchto změn.

11. KONTAKTNÍ INFORMACE

Uvítáme vaše komentáře nebo otázky v souvislosti s pravidly Ochrany soukromí. Mailem: [email protected] nebo nás kontaktujte na této adrese nebo telefonním čísle:

DNA Diagnostics Centre
Britannia House
11 Glenthorne Road
London, W6 0LH
+44 20 301 7346

Pokud společnost DDC potřebuje nebo vás požádá, aby vás kontaktovala ohledně jakékoli události, která zahrnuje informace o vás, můžeme tak učinit e-mailem, telefonem nebo poštou.

Poslední revize 25.05.2018