Test otcovství pro právní účely

Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete test paternity pro právní účely, DDC vám může pomoci. Mnoho našich klientů využívá výsledky testu paternity pro právní účely k urovnání záležitostí v rámci zákona o rodině – například ve sporech o výživné na děti, opatrovnictví a úpravu kontaktu s dětmi. DNA test otcovství pro právní účely pomůže vyřešit i spory o dědictví a uspokojí požadavky imigračního řízení tam, kde je pro identifikaci nutný doklad o DNA. Testy paternity pro právní účely se provádějí podle “chain-of-custody“ postupů, aby jejich výsledky byly právně obhajitelné v soudním řízení. Chronologický postup chain-of-custody zajistí, že:

 • Vzorky byly odebrány neutrální třetí stranou, např. lékařem, sestrou nebo zástupcem DDC.
 • Testované strany byly v době odběru adekvátně identifikovány.
 • Vzorky byly na odběrovém pracovišti zapečetěny originální DDC těsnící páskou a odeslány do laboratoře, kde prošly pečlivou kontrolou, zda nedošlo k nežádoucí manipulaci.

Výhody testu paternity pro právní účely:

 • Rychlé výsledky

  Velmi přesné výsledky do 5-7 pracovních dnů od obdržení vzorků

 • Snadný odběr

  Vzorek DNA se získá bukálním stěrem

 • null

  Nízké náklady

  Naše test jsou přesné a finančně dostupné

 • Odběrová místa

  Odběrová pracoviště DDC jsou v ČR a po celém světě

 • Právní obhajitelnost

  Testování probíhá podle přísného postupu chain-of-custody

 • Diskrétní

  Diskrétní nakládání s daty všech výsledků

Test otcovství pro právní účely (Akreditovaný test)

7500 Kč

Objednejte