ДНК тест за близнаци

Зиготният ДНК тест за близнаци може да определи дали два близнака са идентични (еднояйчни) или са разнояйчни (полуидентични по бащина линия). Близнаците или родителите на близнаци често поръчват този генетичен тест за да задоволят собственото си любопитство. Други поръчват такъв тест като предпазна мярка в случай на възможни бъдещи спешни медицински проблеми, защото идентичните близнаци са перфектните донори на органи и клетки един за друг.

Еднояйчните близнаци се зараждат от една зигота – т.е. като комбинация от една яйцеклетка, която е била оплодена от един сперматозоид. И понеже те произхождат от една единствена зигота, която се дели по време на ранното ембрионално развитие, идентичните близнаци имат еднакъв ДНК профил.

Двуяйчните близнаци произлизат от две различни зиготи – две яйцеклетки са били оплодени от два различни сперматозоида на един и същи баща. Поради това, че те произлизат от две зиготи, двуяйчните близнаци имат различни ДНК профили. Техните профили могат да бъдат толкова различни, колкото на всяка друга двойка братя или брат и сестра, които не са близнаци.

Чрез сравняване на генетичните профили на близнаците, лаборатория DNA Diagnostics Center може с абсолютна сигурност да определи от кой вид са близнаците.

Тестови Характеристики:

 • бързи резултати

  Високоточни резултати до 15 дни след получаване на пробите

 • null

  Ниска цена

  Нашите високо акуратни тестове не са скъпи

 • Безболезнено вземане на пробите

  ДНК пробите се вземат от устата (бузата) с помощта на дакронови тампони

 • Поверителност

  Всички резултати са лични и поверителни

За да поръчате такъв тест или за повече информация, моля обадете се на (+359) 2 411-3355

Test Pricing

€185