ДНК тестове за емиграция

ДНК тестове за емиграция

DNA Diagnostics Center предлага разнообразни услуги за ДНК тестване в помощ на лицата, нуждаещи се от доказателство за биологическо родство за емиграционни нужди.

Ние имаме специален отдел “Имиграция”, специализиран за работа с нашите подизпълнители по имиграционни случаи или с техните клиенти. Чрез извършване на генетично тестване, ние можем да предоставим доказателство за биологична свързаност за нуждите на Дирекцията по имиграция и натурализация. Имайки над десетилетие опит, нашият отдел “Имиграция” е много добре запознат с различните агенции и с изискванията на имиграционната политика на страната.

ДНК тестове за емиграция

DNA Diagnostics Center предлага разнообразни услуги за ДНК тестване в помощ на лицата, нуждаещи се от доказателство за биологическо родство за емиграционни нужди.

ие имаме специален отдел “Имиграция”, специализиран за работа с нашите подизпълнители по имиграционни случаи или с техните клиенти. Чрез извършване на генетично тестване, ние можем да предоставим доказателство за биологична свързаност за нуждите на Дирекцията по имиграция и натурализация. Имайки над десетилетие опит, нашият отдел “Имиграция” е много добре запознат с различните агенции и с изискванията на имиграционната политика на страната.

Международна акредитация

Дирекцията по имиграция и натурализация (IND), посолствата на Великобритания и много емигрантски офиси по света изискват ДНК тест за емиграционни нужди, извършен в лаборатория, която е сертифицирана от Международната организация за стандартизация (ISO). Нашата лаборатория е сертифицирана от ISO по стандартите ISO/ISC 17025. Лабораторията също така е акредитирана от Американската Асоциация на Кръвните Банки (ААВВ) – организацията, която изисква най-високите стандарти в областта на ДНК тестовете. Моля прочетете страницата “Акредитации на лабораторията” за повече информация относно акредитациите и сертификациите на нашата лаборатория.

Много клиенти използват различните ДНК услуги на DNA Diagnostics Centre за да докажат биологическо родство с британски граждани, които ги спонсорират за емигриране във Великобритания. Нашите тестове за бащинство и другите тестове за доказване на семейно-родствени връзки дават 100% точни резултати, които редовно надхвърлят изискванията на различните държави за ДНК тестване за имиграционни нужди.

Международна акредитация

Дирекцията по имиграция и натурализация (IND), посолствата на Великобритания и много емигрантски офиси по света изискват ДНК тест за емиграционни нужди, извършен в лаборатория, която е сертифицирана от Международната организация за стандартизация (ISO). Нашата лаборатория е сертифицирана от ISO по стандартите ISO/ISC 17025. Лабораторията също така е акредитирана от Американската Асоциация на Кръвните Банки (ААВВ) – организацията, която изисква най-високите стандарти в областта на ДНК тестовете. Моля прочетете страницата “Акредитации на лабораторията” за повече информация относно акредитациите и сертификациите на нашата лаборатория.

Много клиенти използват различните ДНК услуги на DNA Diagnostics Centre за да докажат биологическо родство с британски граждани, които ги спонсорират за емигриране във Великобритания. Нашите тестове за бащинство и другите тестове за доказване на семейно-родствени връзки дават 100% точни резултати, които редовно надхвърлят изискванията на различните държави за ДНК тестване за имиграционни нужди.

Как се извършват?

  1. Частните клиенти или търговските агенти по имиграционни въпроси изпращат инструкции до DNA Diagnostics Centre по електронната поща, по факса или с писмо. Тези инструкции трябва да посочват типа на родствената връзка, която трябва да се докаже; пълните имена, дати на раждане и информация за контакт за всички участващи в теста лица; и всяка друга информация, отнасяща се до този случай на емиграция. Ако общопрактикуващ лекар ще взема пробите вместо представител на DNA Diagnostics Centre, то тогава трябва да се посочат и неговите данни за контакт.
  2. DNA Diagnostics Center координира датата и часа за вземането на пробите и изпраща китове до лекаря или до офиса на търговския представител на DDC.
  3. След като пробите са изпратени до лабораторията, ние провеждаме тестването.
  4. Когато тестването е приключило, ние изпращаме тестовите резултати до клиентите или до нашия представител, заедно с нужната документация.

За да поръчате такъв тест или за повече информация, моля обадете се на (+359) 2 411-3355