DNA Diagnostics Center triển khai dịch vụ “Xét nghiệm ADN của trẻ sinh đôi” có thể đưa ra kết luận rõ ràng hai trẻ sinh đôi là trẻ sinh đôi cùng trứng hay khác trứng. Mục đích của xét nghiệm này thường hữu ích trong trường hợp cấy ghép tạng giữa các cặp song sinh.

Trẻ sinh đôi cùng trứng được hình thành từ một hợp tử duy nhất (sự kết hợp của một tế bào trứng và một tế bào tinh trùng). Do hai trẻ sinh đôi cùng trứng được hình thành từ một hợp tử duy nhất nên chúng có ADN hoàn toàn giống nhau.

Trẻ sinh đôi khác trứng là trường hợp song sinh phát triển từ hai hợp tử riêng biệt (hai tế bào trứng được thụ tinh bởi hai tế bào tinh trùng). Do hai trẻ sinh đôi khác trứng được hình thành từ hai hợp tử riêng biệt nên chúng có ADN hoàn toàn khác nhau. Trường hợp này có thể hiểu đơn giản như trường hợp anh em bình thường.

Bằng cách so sánh hệ gen của cặp song sinh, DDC có thể xác định được đối tượng thuộc dạng sinh đôi nào.

Điểm nổi bật thử nghiệm:

 • Kết quả nhanh

  Kết quả chính xác cao trong 15 ngày kể sau khi nhận được lấy mẫu

 • null

  Giá thấp

  Kiểm tra độ chính xác cao của chúng tôi là không tốn kém

 • Bộ sưu tập lấy mẫu không đau đớn

  Tăm bông áp má được sử dụng để thu thập các lấy mẫu ADN

 • Bí mật

  Tất cả các kết quả là riêng và bí mật

Để đặt hàng bài kiểm tra này hoặc để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi điện 04 6673 1616

Test Pricing

$320