Xét nghiệm mối quan hệ Ông (bà) – Cháu nhằm xác định một người cháu có phải là cháu ruột hay không. Xét nghiệm này thường được thực hiện khi người cha (hoặc mẹ) giả định của đứa trẻ không thể cung cấp mẫu và ông bà của đứa trẻ có sự nghi ngờ về huyết thống của đứa trẻ.

Nguyên lý của xét nghiệm này là dựa trên trên việc đứa trẻ được thừa hưởng một nửa phần gen từ người cha (hoặc người mẹ) nhưng cha mẹ của đứa trẻ lại không thể cung cấp mẫu (mất tích, chết), chúng ta có thể dựa vào ông bà để xác định huyết thống của đứa trẻ.

Điểm nổi bật thử nghiệm:

 • Kết quả nhanh

  Kết quả chính xác cao trong 15 ngày kể sau khi nhận được lấy mẫu

 • null

  Giá thấp

  Kiểm tra độ chính xác cao của chúng tôi là không tốn kém

 • Bộ sưu tập lấy mẫu không đau đớn

  Tăm bông áp má được sử dụng để thu thập các lấy mẫu ADN

 • Bí mật

  Tất cả các kết quả là riêng và bí mật

Để đặt hàng bài kiểm tra này hoặc để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi điện 04 6673 1616

Test Pricing

$699