Rất nhiều khách hàng của chúng tôi sử dụng bản kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống cha con với mục đích pháp lý (xét nghiệm adn pháp ly) để giải quyết các vấn đề theo luật gia đình (như trợ cấp cho đứa trẻ, con nuôi và quyền thăm viếng), giải quyết tranh chấp, thừa kế, và đáp ứng yêu cầu nhập cư.

Quy trình xét nghiệm quan hệ huyết thống cha con theo mục đích pháp lý của chúng tôi là một quy trình chặt chẽ và tuân theo các thủ tục tố tụng, vì thế kết quả xét nghiệm của chúng tôi được các tòa án, văn phòng chính phủ và các tổ chức công nhận.

Thủ tục và quy trình xét nghiệm với mục đích pháp lý bao gồm:

 • Các mẫu sinh học được thu thập bởi xét nghiệm viên của DDC hoặc một bên thứ ba trung lập (bác sỹ, y tá…) dưới sự giám sát của nhân viên tòa án hoặc luật sư.
 • Người được lấy mẫu xét nghiệm phải cung cấp thông tin để chứng minh nguồn gốc mẫu: chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), ảnh 3×4, lăn dấu vân tay và chữ ký .
 • Các mẫu được bảo vệ bằng tem chống giả với hệ thống mật mã riêng tại nơi thu mẫu và được chuyển đến phòng thí nghiệm theo quy trình bảo mật nghiêm ngặt. Mẫu sẽ được kiểm tra thêm 1 lần nữa khi đến phòng xét nghiệm để khẳng định chắc chắn mẫu xét nghiệm còn nguyên vẹn .

Rất nhiều khách hàng của chúng tôi sử dụng bản kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống cha con với mục đích pháp lý (xét nghiệm adn pháp ly) để giải quyết các vấn đề theo luật gia đình (như trợ cấp cho đứa trẻ, con nuôi và quyền thăm viếng), giải quyết tranh chấp, thừa kế, và đáp ứng yêu cầu nhập cư.

Quy trình xét nghiệm quan hệ huyết thống cha con theo mục đích pháp lý của chúng tôi là một quy trình chặt chẽ và tuân theo các thủ tục tố tụng, vì thế kết quả xét nghiệm của chúng tôi được các tòa án, văn phòng chính phủ và các tổ chức công nhận.

Thủ tục và quy trình xét nghiệm với mục đích pháp lý bao gồm:

 • Các mẫu sinh học được thu thập bởi xét nghiệm viên của DDC hoặc một bên thứ ba trung lập (bác sỹ, y tá…) dưới sự giám sát của nhân viên tòa án hoặc luật sư.
 • Người được lấy mẫu xét nghiệm phải cung cấp thông tin để chứng minh nguồn gốc mẫu: chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), ảnh 3×4, lăn dấu vân tay và chữ ký .
 • Các mẫu được bảo vệ bằng tem chống giả với hệ thống mật mã riêng tại nơi thu mẫu và được chuyển đến phòng thí nghiệm theo quy trình bảo mật nghiêm ngặt. Mẫu sẽ được kiểm tra thêm 1 lần nữa khi đến phòng xét nghiệm để khẳng định chắc chắn mẫu xét nghiệm còn nguyên vẹn .

Điểm nổi bật thử nghiệm:

 • Kết quả nhanh

  Kết quả chính xác cao trong 3-4 ngày kể sau khi nhận được lấy mẫu

 • null

  Giá thấp

  Kiểm tra độ chính xác cao của chúng tôi là không tốn kém

 • Bộ sưu tập lấy mẫu không đau đớn

  Tăm bông áp má được sử dụng để thu thập các lấy mẫu DNA

 • Về mặt pháp lý phòng thủ được

  Kiểm nghiệm theo một quy tắc pháp lý chặt chẽ

 • Bí mật

  Tất cả các kết quả là riêng và bí mật

Để đặt hàng bài kiểm tra này hoặc để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi điện 04 6673 1616

Test Pricing

$599