Xét nghiệm AND mối quan hệ anh chị em ruột từ DDC có thể giúp hai cá nhân xác minh xem họ có phải là anh chị em ruột cùng cha mẹ hay không. Dạng xét nghiệm này thường được thực hiện khi người cha giả định không thể thu mẫu cho việc xét nghiệm mối quan hệ cha con bình thường và những người con của người cha giả định này muốn biết họ có chung một hoặc cả hai bố mẹ hay không.

DDC thực hiện hai dạng xét nghiệm quan hệ anh chị em ruột:

 • Xét nghiệm Half-siblingship — Xét nghiệm này được thực hiện khi các người con cho rằng họ đã không cùng cha hoặc không cùng mẹ và muốn xác định họ có cùng mẹ hoặc cùng cha hay ko (ví dụ: trường hợp hai anh em không cùng mẹ nhưng muốn kiểm tra xem họ có cùng cha hay không)
 • Xét nghịêm Full siblingship — Xét nghiệm này được thực hiện khi các người con đã xác định là đã cùng cha hoặc cùng mẹ và muốn kiểm tra xem có cùng mẹ hoặc cùng cha hay không (ví dụ: trường hợp hai anh em ruột đã cùng mẹ và muốn biết họ có cùng cha hay không)

Điểm nổi bật thử nghiệm:

 • Kết quả nhanh

  Kết quả chính xác cao trong 15 ngày kể sau khi nhận được lấy mẫu

 • null

  Giá thấp

  Kiểm tra độ chính xác cao của chúng tôi là không tốn kém

 • Bộ sưu tập lấy mẫu không đau đớn

  Tăm bông áp má được sử dụng để thu thập các lấy mẫu ADN

 • Bí mật

  Tất cả các kết quả là riêng và bí mật

Để đặt hàng bài kiểm tra này hoặc để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi điện 04 6673 1616

Test Pricing

$795