DDC thực hiện xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng cha thông qua xét nghiệm nhiễm sắc thể Y, qua đó sẽ tiết lộ nguồn gốc xa xưa của bạn. Xét nghiệm này chỉ áp dụng cho nam giới vì nó sẽ kiểm tra các marker trên nhiễm sắc thể Y để xác định mối quan hệ trong “gia tộc” của bạn.

Vào khoảng 175,000 năm trước, Người hiện đại đã được hình thành ở một nơi nào đó của Đông Phi. Trải qua thời gian, con người bắt đầu di cư khỏi Châu Phi, tiến ra phần còn lại của thế giới. Khi họ định cư ở các vùng địa lý khác nhau thì ADN của họ có các marker riêng biệt, tạo ra cơ sở dữ liệu di truyền của tổ tiên chúng ta về sự di cư trong thế giới cổ đại. Những marker này sẽ xác định bạn thuộc nhóm Halogroup nào, từ đó phân tích nguồn gốc, xuất xứ của bạn thông qua các nhóm trong bản đồ dưới đây.

Bạn có liên quan đến những người định cư đầu tiên ở Châu Âu trước khi bắt đầu kỷ băng hà (hơn 20,000 năm trước) hay không? Hoặc tổ tiên của bạn có liên quan đến những người láng giềng Châu Á hoặc thậm chí là Bắc Châu Phi không? Bạn có liên quan đến một nhân vật lịch sử nổi tiếng nào không? Để tìm hiểu điều này, hãy yêu cầu một xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng cha ngay hôm nay.

Kết quả xét nghiệm huyết thống theo dòng cha sẽ nói lên điều gì?

Kết quả xét nghiệm mối quan hệ huyết thống theo dòng cha (xét nghiệm gia phả) sẽ liệt kê các nhóm haplogroup của bạn, các nhóm halogroup này là đặc trưng cho từng vùng trên thế giới mà tổ tiên của bạn đã từng có mặt. Nó cũng chứa các dữ liệu cơ bản (còn được gọi là haplotype) dùng cho việc xét nghiệm Y-STR, dữ liệu này rất hữu ích cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn của các ngân hàng dữ liệu công cộng hoặc các dự án xây dựng gia phả. Gói dịch vụ sẽ bao gồm:

 • Sự xác định các nhóm halogroup của bạn.
 • Một bản đồ mô tả cuộc hành trình của tổ tiên của bạn và nơi họ định cư đầu tiên từ thời cổ đại.
 • Dữ liệu Y- STR của bạn (dữ liệu thô)
 • Sự thật về các nhóm Haplogroup của bạn, bao gồm cả việc xác định vùng nào trên thế giới mà bạn có thể tìm ra “người anh em họ của mình về mặt di truyền” và những người nổi tiếng có các nhóm haplogroup giống như bạn.

Điểm nổi bật thử nghiệm:

 • Kết quả nhanh

  Kết quả chính xác cao trong 15 ngày kể sau khi nhận được lấy mẫu

 • null

  Giá thấp

  Kiểm tra độ chính xác cao của chúng tôi là không tốn kém

 • Kết quả toàn diện

  Hiểu di sản của mình với nghiên cứu của chúng tôi

 • Bộ sưu tập lấy mẫu không đau đớn

  Tăm bông áp má được sử dụng để thu thập các lấy mẫu ADN

 • Bí mật

  Tất cả các kết quả là riêng và bí mật

Để đặt hàng bài kiểm tra này hoặc để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi điện 04 6673 1616

Test Pricing

$699