Xét nghiệm mối quan hệ di truyền được thực hiện dựa trên một loạt các xét nghiệm ADN phức tạp, thường được tiến hành trong trường hợp những xét nghiệm ADN thông thường khác không thể thực hiện được. Đây là một cách gián tiếp cuối cùng nhằm xác định ai là cha của đưa bé.

Nguyên lý: Bằng cách so sánh dữ liệu ADN của đứa trẻ với những người thân của người cha giả định, xét nghiệm mối quan hệ di truyền có thể xác định đứa trẻ có mối quan hệ huyết thống với những thành viên khác trong gia đình của người cha giả định hay không. Lần lượt, các đối tượng tham gia xét nghiệm được so sánh, đối chiếu nhằm xác định gián tiếp về mối quan hệ huyết thống của đứa trẻ với người cha giả định là có hay không.

Điểm nổi bật thử nghiệm:

 • Kết quả nhanh

  Kết quả chính xác cao trong 15 ngày kể sau khi nhận được lấy mẫu

 • null

  Giá thấp

  Kiểm tra độ chính xác cao của chúng tôi là không tốn kém

 • Bộ sưu tập lấy mẫu không đau đớn

  Tăm bông áp má được sử dụng để thu thập các lấy mẫu ADN

 • Bí mật

  Tất cả các kết quả là riêng và bí mật

Để đặt hàng bài kiểm tra này hoặc để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi điện 04 6673 1616