Tại DDC, chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và những người sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Trung tâm chẩn đoán DNA, Inc., (“DDC” hoặc “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi đã chuẩn bị chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) để mô tả các thông tin của chúng tôi về thông tin chúng tôi thu thập từ người dùng trang web của chúng tôi liên kết đến chính sách này và sử dụng các dịch vụ có liên quan của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ thử nghiệm và ứng dụng web của chúng tôi.

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY CẨN THẬN THEO D VIEWI QUAN ĐIỂM VÀ THỰC TIỄN CỦA CHÚNG TÔI VỀ THÔNG TIN CỦA BẠN VÀ CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ NÓ. Bằng cách gửi thông tin QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐƯỢC CHẤP NHẬN CHỨNG NHẬN VÀ ƯU TIÊN QUY TRÌNH CHẾ TẠO TRONG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY.

1. CÁC LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP.

1.1 Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi: Chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến bạn, bao gồm nhưng không giới hạn tên người dùng, họ và tên, email, mật khẩu, số điện thoại và địa chỉ gửi thư, thông tin thẻ tín dụng, khi bạn tạo tài khoản để đăng nhập vào mạng của chúng tôi hoặc vào các thời điểm khác. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ email của bạn, cũng như bất kỳ nội dung nào khác có trong email, để gửi cho bạn thư trả lời và mọi thông tin bạn gửi cho chúng tôi, chẳng hạn như sơ yếu lý lịch. Đối với những khách hàng tham gia với chúng tôi đối với dịch vụ thử nghiệm của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cơ bản để thực hiện dịch vụ và / hoặc thử nghiệm hiện hành. Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ngày sinh, giới tính, truyền máu và lịch sử cấy ghép tủy xương, chiều cao và cân nặng. Thông tin này được sử dụng để cung cấp kết quả kiểm tra chính xác và đầy đủ áp dụng cho các thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cần thiết cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, thông tin này sẽ được tiết lộ cho bạn tại thời điểm thu thập. DDC sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích mà nó được thu thập.

1.2 Thông tin thu thập được qua công nghệ. Để làm cho trang web của chúng tôi và các dịch vụ liên quan hữu ích hơn cho bạn, máy chủ của chúng tôi (có thể được nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba lưu trữ) thu thập thông tin từ bạn, bao gồm loại trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ Giao thức Internet (IP) được gán cho máy tính của bạn khi bạn sử dụng Internet, có thể thay đổi từ phiên này sang phiên khác), tên miền và / hoặc dấu ngày / giờ cho lượt truy cập của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng Cookie (như được định nghĩa bên dưới) và dữ liệu điều hướng để thu thập thông tin về ngày và giờ và thời gian truy cập của bạn cũng như các giải pháp và thông tin mà bạn đã tìm kiếm và bạn đã xem. Thông tin này bao gồm, không giới hạn, các ký tự bạn nhập, lịch sử tìm kiếm và duyệt web của bạn, các bài viết bạn nhấp và các trang bạn xem. Giống như hầu hết các dịch vụ Internet, chúng tôi tự động thu thập thông tin này và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc truy cập tài khoản của bạn trên mạng của chúng tôi. “Cookie” là những mẩu thông tin nhỏ mà một trang web gửi tới ổ cứng máy tính của bạn trong khi bạn đang xem một trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cả Cookie phiên (hết hạn khi bạn đóng trình duyệt web) và Cookie liên tục (lưu lại trên máy tính cho đến khi bạn xóa chúng) để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân và tương tác hơn trên trang web của chúng tôi. Cookie liên tục có thể được xóa bằng cách làm theo các hướng dẫn tệp trợ giúp trình duyệt Internet. Nếu bạn chọn tắt Cookie, một số khu vực của trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường. Chúng tôi sử dụng Google Analytics trên trang web của chúng tôi. Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp. Google Analytics sử dụng cookie để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập ẩn danh để giúp sử dụng phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin được tạo bởi một cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc bạn sử dụng trang web, biên soạn báo cáo về hoạt động của trang web cho chúng tôi và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi được pháp luật yêu cầu hoặc bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt Google. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

1.3 Không theo dõi. Chúng tôi không trả lời các tín hiệu “không theo dõi” dựa trên trình duyệt. Chúng tôi không có bất kỳ bên thứ ba nào đẩy nội dung vào trang web của chúng tôi.

1.4 Mỹ – Bảo vệ quyền riêng tư của EU. Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban châu Âu đã nhất trí về các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu (“Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư”) cho phép các công ty Hoa Kỳ đáp ứng yêu cầu pháp luật của EU rằng tất cả thông tin cá nhân được chuyển từ Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA ”) Đến Hoa Kỳ được bảo vệ đầy đủ. DDC đã bầu tham gia vào Khung bảo vệ quyền riêng tư theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ tất cả dữ liệu cá nhân nhận được từ EEA. Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, lựa chọn, trách nhiệm về chuyển tiếp, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và giới hạn mục đích, truy cập và truy đòi, thực thi và trách nhiệm pháp lý. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư và để xem chứng nhận của chúng tôi hoặc tìm thêm thông tin về Bảo vệ Quyền riêng tư, vui lòng truy cập http://www.privacyshield.gov hoặc tại Chính sách Bảo mật Quyền riêng tư của DDC của chúng tôi.

2. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN.

2.1 Sử dụng chung. Nói chung, thông tin bạn gửi cho chúng tôi được sử dụng để trả lời các yêu cầu bạn đưa ra hoặc để giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn. DDC sử dụng thông tin của bạn để tạo thuận lợi cho việc tạo và bảo mật tài khoản của bạn trên mạng của chúng tôi; xác định bạn là người dùng trong hệ thống của chúng tôi; cung cấp cải thiện quản trị trang web và dịch vụ của chúng tôi; nâng cao chất lượng trải nghiệm khi bạn tương tác với trang web và dịch vụ của chúng tôi; gửi cho bạn thông báo email hành chính; trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến cơ hội việc làm hoặc các yêu cầu khác; để nâng cao trang web của chúng tôi để có trải nghiệm người dùng tối ưu; để theo dõi việc sử dụng và hiệu suất của trang web và dịch vụ của chúng tôi; để tạo thuận lợi cho các giao dịch và xử lý các khoản thanh toán; để cung cấp dịch vụ bảo trì, hỗ trợ và dịch vụ khách hàng cho trang web của chúng tôi; tiến hành nghiên cứu và phân tích; và thực hiện các mục đích hợp pháp khác được pháp luật hiện hành cho phép.

2.2 Sử dụng thông tin kiểm tra của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin kiểm tra của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, xử lý đơn đặt hàng của bạn và phản hồi mọi yêu cầu hoặc câu hỏi liên quan đến thanh toán.

2.3 Tạo dữ liệu ẩn danh. Chúng tôi có thể tạo hồ sơ dữ liệu ẩn danh từ thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn, Thông tin kiểm tra) bằng cách loại trừ thông tin (chẳng hạn như tên của bạn) làm cho dữ liệu nhận dạng cá nhân cho bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu ẩn danh này để phân tích các yêu cầu và mẫu sử dụng để chúng tôi có thể nâng cao nội dung của các dịch vụ của chúng tôi và cải thiện điều hướng trang web. DDC bảo lưu quyền sử dụng dữ liệu ẩn danh cho bất kỳ mục đích nào theo quyết định của mình.

2.4 Phản hồi. Nếu bạn cung cấp phản hồi về bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi cho chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, miễn là chúng tôi sẽ không liên kết phản hồi đó với thông tin của bạn. DDC sẽ thu thập bất kỳ thông tin nào có trong giao tiếp đó và sẽ xử lý thông tin trong giao tiếp đó theo Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

3. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN.

3.1 Chi nhánh. Chúng tôi có thể chia sẻ một số hoặc tất cả thông tin của bạn với công ty mẹ, bất kỳ công ty con hoặc công ty nào khác dưới sự kiểm soát chung (gọi chung là “Đơn vị liên kết”), bao gồm cho mục đích tiếp thị. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu Chi nhánh của chúng tôi tôn trọng Chính sách bảo mật này. Nếu một công ty khác mua lại công ty của chúng tôi hoặc tài sản của chúng tôi, công ty đó sẽ có thông tin được thu thập bởi chúng tôi và chúng tôi sẽ đảm nhận các quyền và nghĩa vụ liên quan đến thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

3.2 Nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đại lý trong phạm vi cần thiết để họ cung cấp sản phẩm và dịch vụ của họ cho chúng tôi hoặc cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Ví dụ, nếu bạn tham gia với chúng tôi để thử nghiệm dịch vụ thông qua một phòng thí nghiệm địa phương, phòng thí nghiệm hoạt động như một đại lý của chúng tôi. Các ví dụ khác bao gồm lưu trữ cơ sở dữ liệu, lưu trữ tệp và hủy tệp, dịch vụ lưu trữ, hỗ trợ tiếp thị, phân tích dữ liệu người dùng, xử lý thông tin thẻ thanh toán và cho các mục đích hợp pháp khác được luật hiện hành cho phép.

3.3 Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể hợp tác với các công ty và cá nhân khác liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Các bên thứ ba này có thể được cung cấp quyền truy cập vào thông tin của bạn cần thiết để thực hiện chức năng của họ. Để hạn chế chia sẻ thông tin với các bên thứ ba này cho mục đích tiếp thị của họ, vui lòng xem phần bên dưới tiêu đề “Lựa chọn và quyền của bạn về thông tin của bạn”.

3.4 Tiết lộ khác. Bất kể bất kỳ lựa chọn nào bạn thực hiện liên quan đến thông tin của bạn (như được mô tả bên dưới), DDC, có thể tiết lộ thông tin nếu tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để (a) tuân thủ các luật liên quan hoặc trả lời trát đòi hầu tòa hoặc lệnh bảo đảm trên DDC; (b) bảo vệ hoặc bảo vệ các quyền hoặc tài sản của DDC, hoặc người sử dụng dịch vụ của chúng tôi; (c) để bảo vệ chống gian lận hoặc vì mục đích quản lý rủi ro; hoặc (d) hoặc tôn vinh một yêu cầu mà bạn đã thực hiện cho DDC.

4. CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA.

Chúng tôi có thể liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Việc cung cấp liên kết của chúng tôi cho bất kỳ trang web hoặc vị trí nào khác để thuận tiện cho bạn và không biểu thị sự chứng thực của chúng tôi về trang web hoặc vị trí đó hoặc nội dung của nó. Khi bạn nhấp vào liên kết như vậy, bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi và đi đến một trang web khác. Trong quá trình này, một pháp nhân khác có thể thu thập thông tin từ bạn. Chúng tôi không có quyền kiểm soát, không xem xét và không chịu trách nhiệm về các trang web bên ngoài này hoặc nội dung của chúng. Xin lưu ý rằng các điều khoản của Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web hoặc nội dung bên ngoài này hoặc các trang web được đóng khung hoặc cho bất kỳ bộ sưu tập dữ liệu nào sau khi bạn nhấp vào liên kết đến các trang web bên ngoài đó.

5. LỰA CHỌN VÀ QUYỀN CỦA BẠN VỀ THÔNG TIN CỦA BẠN.

5.1 Lựa chọn. Chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ định kỳ gửi cho bạn bản tin và e-mail miễn phí trực tiếp quảng bá việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi và có thể chứa quảng cáo cho các công ty bên thứ ba hoặc Chi nhánh của chúng tôi. Khi bạn nhận được bản tin hoặc thông tin quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể cho biết tùy chọn ngừng nhận thêm thông tin từ chúng tôi và bạn sẽ có cơ hội “chọn không tham gia” bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong e-mail bạn nhận được hoặc bằng cách liên hệ chúng tôi trực tiếp tại optout@dnacenter.com. Nếu bạn quyết định từ chối nhận thư trong tương lai, chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ email của bạn với các bên thứ ba để đảm bảo rằng bạn không nhận được thêm thông tin từ bên thứ ba. Mặc dù các tùy chọn e-mail được chỉ định của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn các email liên quan đến tài khoản hoặc giao dịch của bạn ở dưới hoặc thông báo về bất kỳ cập nhật nào đối với Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách bảo mật của chúng tôi.

5.2 Rút lại sự đồng ý. Bạn có quyền rút lại sự chấp thuận của bạn để xử lý hiện đang được tiến hành với sự đồng ý của bạn. Đồng ý có thể được rút lại bằng cách gửi email. Nếu không có sự đồng ý của bạn, DDC sẽ sử dụng thông tin, chỉ trong phạm vi quy định của pháp luật hiện hành (ví dụ, để thực hiện Thỏa thuận giữa DDC và bạn) hoặc khi cần phải xử lý như vậy. .

5.3 Truy cập, xóa và cập nhật thông tin của bạn. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông tin cá nhân nào chúng tôi có trong hồ sơ. Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể có quyền yêu cầu: truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của bạn; hạn chế xử lý thông tin cá nhân; phản đối việc xử lý thông tin cá nhân nhất định; và quyền chuyển đổi dữ liệu .. Để thực hiện các quyền của bạn theo các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin “Thông tin liên hệ” bên dưới. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn trước khi chúng tôi có thể hành động theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể giữ lại thông tin nơi tìm kiếm thông tin đó sẽ yêu cầu nỗ lực không cân xứng hoặc có tác động không cân xứng, chi phí cung cấp thông tin, thời gian cần lấy dữ liệu hoặc khó có được thông tin được yêu cầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể được yêu cầu (theo luật, cơ quan kiểm định, hoặc nếu không) để giữ thông tin này và không xóa thông tin đó (hoặc để giữ thông tin này trong một thời gian nhất định, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ chỉ tuân thủ yêu cầu xóa của bạn sau khi chúng tôi có hoàn thành các yêu cầu đó). Xin lưu ý rằng bằng cách xóa thông tin cá nhân của bạn, nó sẽ hạn chế hoặc loại bỏ khả năng cung cấp thông tin hoặc giải thích trong tương lai của chúng tôi về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, kết quả kiểm tra hoặc các dịch vụ khác liên quan đến Trung tâm chẩn đoán DNA. Xin lưu ý rằng sau khi thông tin cá nhân của bạn bị xóa, các bản sao còn lại có thể mất một khoảng thời gian trước khi chúng bị xóa khỏi tất cả các hệ thống dự phòng và tiềm ẩn.

6. GIỮ LẠI DỮ LIỆU

Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi có thể cần thiết để thực hiện các tác vụ trước khi thử nghiệm, chẳng hạn như xác minh danh tính hoặc chi tiết thanh toán khi đăng nhập để sử dụng tài khoản. Chúng tôi giữ lại dữ liệu cần thiết dựa trên các yêu cầu quy định và các tiêu chuẩn khác, như đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của chúng tôi và thực hiện trách nhiệm của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ các thỏa thuận dịch vụ được ký kết giữa bạn và chúng tôi. Sau đây tóm tắt khung thời gian lưu giữ dữ liệu dựa trên hai loại thử nghiệm chính.

Legal / Chain of Custody / Kiểm định được công nhận-Chúng tôi lưu trữ các mẫu của bạn trong vòng tối thiểu sáu tháng hoặc theo các yêu cầu hợp đồng và pháp lý nếu lâu hơn. Tất cả các dữ liệu đi kèm và hồ sơ liên kết với các xét nghiệm này được duy trì theo yêu cầu của các cơ quan kiểm định, tối thiểu là năm năm hoặc lâu hơn trong một số trường hợp theo yêu cầu của pháp luật. Sở Y tế New York yêu cầu tất cả hồ sơ xét nghiệm phải được duy trì trong thời gian 7 năm. Tất cả các dữ liệu đi kèm như vậy sẽ bị phá hủy theo các khung thời gian tối thiểu trong các khoảng thời gian hàng năm sau đó.

Các thử nghiệm không theo quy định của pháp luật / không thuộc chuỗi-Chúng tôi lưu trữ các mẫu của bạn trong khoảng thời gian 6-8 tuần hoặc theo các yêu cầu hợp đồng và pháp lý nếu lâu hơn. Tất cả dữ liệu đi kèm và hồ sơ liên kết với các xét nghiệm này được duy trì trong khoảng thời gian tối thiểu là một năm và sẽ bị phá hủy trong khoảng thời gian hàng năm sau đó.

7. BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN.

Chúng tôi cam kết bảo vệ an ninh thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật hợp lý để giúp bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Việc truy cập thông tin cá nhân của bạn bị hạn chế và chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không thể truy cập được. Mặc dù DDC cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân, nhưng không có hệ thống bảo mật nào hoàn hảo và DDC không thể hứa rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ vẫn an toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp.

8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ DDC qua email tại contact@dnacenter.com. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để giải quyết mối quan tâm của bạn. Nếu bạn cảm thấy rằng khiếu nại của bạn đã được giải quyết không đầy đủ, chúng tôi mời bạn cho chúng tôi biết để điều tra thêm. Nếu bạn và DDC không thể đạt được giải pháp cho tranh chấp, bạn có thể gửi khiếu nại tới JAMS (đặt tại Hoa Kỳ) để hòa giải theo Quy tắc hòa giải quốc tế của JAMS, có thể truy cập trên trang web của JAMS tại www.jamsadr.com . Các câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách này phải được gửi đến privacy-officer@dnacenter.com.

Khi bạn tin rằng chúng tôi đã không xử lý thông tin của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát tương ứng hoặc cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của bạn.

9. LƯU Ý CHO NGƯỜI SỬ DỤNG NGOÀI TRÊN HOA K UN.

DDC dựa trên và trang web này được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nếu bạn đến từ một quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ với luật quản lý thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu có thể khác với luật pháp Hoa Kỳ và bạn cung cấp thông tin cho DDC, xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho DDC có thể được chuyển đến Hoa Kỳ. Bằng cách cung cấp thông tin của bạn, bạn đồng ý cụ thể và đồng ý rõ ràng việc chuyển giao và xử lý và thu thập, sử dụng và tiết lộ được nêu trong tài liệu này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên quan đến việc sử dụng và truy cập vào trang web và Dịch vụ của chúng tôi như mô tả trong Chính sách bảo mật.

10. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY.

Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi thường xuyên và nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ email cuối cùng bạn cung cấp cho chúng tôi và / hoặc đăng thông báo nổi bật về những thay đổi trên trang web của chúng tôi hoặc trên dịch vụ của chúng tôi. Mọi thay đổi về tài liệu đối với Chính sách bảo mật này sẽ có hiệu lực vào ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi gửi thông báo qua email cho bạn hoặc ba mươi (30) ngày sau khi chúng tôi đăng thông báo về các thay đổi trên trang web của chúng tôi hoặc trên dịch vụ của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức cho người dùng mới của trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng vào mọi thời điểm, bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin của mình để cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email mới nhất của bạn. Trong mọi trường hợp, các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước khi chúng tôi thông báo cho bạn về các thay đổi. Nếu bạn không muốn cho phép thay đổi trong việc sử dụng thông tin của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi trước ngày có hiệu lực của những thay đổi mà bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản của bạn với chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, sau thông báo về những thay đổi đó sẽ cho biết xác nhận của bạn về những thay đổi và thỏa thuận đó bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của những thay đổi đó.

11. THÔNG TIN LIÊN HỆ.

Chúng tôi hoan nghênh nhận xét hoặc câu hỏi của bạn về Chính sách bảo mật này. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy-officer@dnacenter.com hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hoặc số điện thoại sau:

DNA Diagnostics Centre
Britannia House
11 Glenthorne Rd.
London, W6 0LH
+44 20 3301 7346

Nếu DDC cần, hoặc được yêu cầu, để liên lạc với bạn về bất kỳ sự kiện nào liên quan đến thông tin về bạn, chúng tôi có thể làm như vậy bằng email, điện thoại hoặc thư.

Sửa đổi ngày 25 tháng 5 năm 2018