สอบถามข้อมูลทั่วไป

อีเมล์ dna@thailandpi.com
สำนักงาน: 02-255-0620 or +66-2-255-0620 วันจันทร์-วันศุกร์ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
มือถือ: 09-0095-8763 ติดต่อได้ทุกวัน (ภาษาอังกฤษ)
มือถือ: 08-2221-4211 ติดต่อได้ทุกวัน (ภาษาไทย)
เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดล่วงหน้าทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์

ที่อยู่สำนักงาน:
บริษัท ลัคกี้ ไลอ้อนไพร์ด จำกัด
อาคารพลอยมิตร ชั้น 7
81 สุขุมวิทซอย 2
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะนำบุตรหลานของท่านมาที่สำนักงานเราได้ เราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ของท่าน
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

ส่งข้อความ

* ชื่อเต็ม:

* เบอร์โทรศัพท์:

* ที่อยู่ทางอีเมล์:

ข้อความ