การตรวจความเป็นบิดาทำงานโดยการเปรียบเทียบดีเอ็นเอขอเด็กกับองผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นบิดา (และบ่อยครั้งของมารดาด้วยเช่นกัน) เนื่องจากเด็กได้รับครึ่งหนึ่งของดีเอ็นเอเขามาจากบิดามารดาในสายเลือด การเปรียบเทียบดังกล่าวจะเผยให้เห็นว่าเด็กได้รับดีเอ็นเอจากผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นบิดาหรือไม่ เมื่อบุคคลใดๆมีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดว่าเป็นผู้ปกครองและเด็ก ดีเอ็นเอของพวกเขาจะแสดงรูปแบบลักษณะทางพันธุกรรมที่ทำนายได้

การตรวจเพื่อความสบายใจหรือที่เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าการตรวจความเป็นบิดาที่กระทำเองได้ภายในบ้านนั้นมีลักษณะเป็นกระบวนการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง เราส่งชุดเก็บตัวอย่างไปยังฝ่ายที่เข้ารับการตรวจ และพวกเขาก็ทำการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอเองโดย buccal swabbing เป็นเพราะวิธีการเก็บตัวอย่างนี้เอง การตรวจความเป็นบิดาด้วยตนเองนั้นจะได้ผลการตรวจที่ไม่สามารถนำไปใช้ทางกฎหมายได้ สิ่งที่ให้มาพร้อมกับชุดตรวจคือใบแสดงความยินยอม ซึ่งต้องถูกเซ็นชื่อและส่งมาพร้อมกับตัวอย่างและค่าตรวจ

ไฮไลต์การทดสอบ:

 • ผลอย่างรวดเร็ว

  ผลลัพธ์ที่ถูกต้องอย่างสูงใน 15 วันทำการหลังจากได้รับตัวอย่าง

 • null

  ราคาถูก

  การทดสอบความถูกต้องสูงราคาไม่แพง

 • กลุ่มตัวอย่างไม่เจ็บปวด

  ตัวอย่างแก้มจะใช้ในการเก็บรวบรวมดีเอ็นเอ

 • ที่เป็นความลับ

  ผลการทดสอบจะเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ

ต้องการสั่งซื้อการทดสอบนี้หรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
02-255-0620