หากคุณจำเป็นต้องใช้ตาตรวจความเป็นบิดาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆทางกฎหมาย ดีเอ็นเอไบโอไซเอ็นซ์สามารถช่วยคุณได้

ลูกค้าหลายรายของเราใช้ผลการตรวจความเป็นบิดาตามกฎหมายเพื่อยุติเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวต่างๆ (เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร สิทธิในการดูแลเด็ก และข้อขัดแย้งในการเยี่ยมเยียน) แก้ไขข้อขัดแย้งในด้านการรับมรดก และ เพื่อตอบสนองข้อกำหนดในการเข้าประเทศ

บริการตรวจความเป็นบิดาตามกฎหมายของเราปฏิบัติตามขั้นตอนห่วงโซ่การเก็บรักษาตัวอย่างที่เข้มงวด ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้ผลการตรวจของเรานำไปใช้ได้ตามกฎหมายในศาล ห่วงโซ่การเก็บรักษรตัวอย่างคือกระบวนการทางเอกสารที่แสดงว่า

  • ตัวอย่างถูกจัดเก็บโดยฝ่ายเป็นกลางเช่น แพทย์ พยาบาล หรือผู้แทนจากดีเอ็นเอไบโอไซเอ็นซ์
  • มีการระบุตัวฝ่ายที่เข้ารับการตรวจอย่างเหมาะสมที่การนัดเก็บตัวอย่างของพวกเขา
  • ตัวอย่างได้รับการปกป้องด้วยเทปกันการรบกวนที่สถานที่เก็บตัวอย่างและถูกจัดเก็บลงหีบห่ออย่างปลอดภัยเพื่อการส่งต่อสู่ห้องปฏิบัติการ เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่างแล้ว ตัวอย่างจะถูกสำรวจอย่างละเอียดเพื่อตรวจดูว่าปลอดจากการรบกวน

หากคุณจำเป็นต้องใช้ตาตรวจความเป็นบิดาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆทางกฎหมาย ดีเอ็นเอไบโอไซเอ็นซ์สามารถช่วยคุณได้

ลูกค้าหลายรายของเราใช้ผลการตรวจความเป็นบิดาตามกฎหมายเพื่อยุติเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวต่างๆ (เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร สิทธิในการดูแลเด็ก และข้อขัดแย้งในการเยี่ยมเยียน) แก้ไขข้อขัดแย้งในด้านการรับมรดก และ เพื่อตอบสนองข้อกำหนดในการเข้าประเทศ

บริการตรวจความเป็นบิดาตามกฎหมายของเราปฏิบัติตามขั้นตอนห่วงโซ่การเก็บรักษาตัวอย่างที่เข้มงวด ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้ผลการตรวจของเรานำไปใช้ได้ตามกฎหมายในศาล ห่วงโซ่การเก็บรักษรตัวอย่างคือกระบวนการทางเอกสารที่แสดงว่า

  • ตัวอย่างถูกจัดเก็บโดยฝ่ายเป็นกลางเช่น แพทย์ พยาบาล หรือผู้แทนจากดีเอ็นเอไบโอไซเอ็นซ์
  • มีการระบุตัวฝ่ายที่เข้ารับการตรวจอย่างเหมาะสมที่การนัดเก็บตัวอย่างของพวกเขา
  • ตัวอย่างได้รับการปกป้องด้วยเทปกันการรบกวนที่สถานที่เก็บตัวอย่างและถูกจัดเก็บลงหีบห่ออย่างปลอดภัยเพื่อการส่งต่อสู่ห้องปฏิบัติการ เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่างแล้ว ตัวอย่างจะถูกสำรวจอย่างละเอียดเพื่อตรวจดูว่าปลอดจากการรบกวน

ไฮไลต์การทดสอบ:

  • ผลอย่างรวดเร็ว

    ผลลัพธ์ที่ถูกต้องอย่างสูงใน 15 วันทำการหลังจากได้รับตัวอย่าง

  • null

    ราคาถูก

    การทดสอบความถูกต้องสูงราคาไม่แพง

  • กลุ่มตัวอย่างไม่เจ็บปวด

    ตัวอย่างแก้มจะใช้ในการเก็บรวบรวมดีเอ็นเอ

  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

    การทดสอบการควบคุมกฎระเบียบที่เข้มงวด

  • ที่เป็นความลับ

    ผลการทดสอบจะเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ

ต้องการสั่งซื้อการทดสอบนี้หรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
02-255-0620