เมื่อมีข้อกังขาเกี่ยวกับความเป็นมารดาของเด็ก การตรวจความเป็นมารดาของดีเอ็นเอ ไบโอไซเอ็นซ์ สามารถให้คำตอบที่แน่นอนที่ครอบครัวต้องการ

การตรวจความเป็นมารดานั้นมีประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่:

 • เมื่อเด็กที่ถูกรับไปเลี้ยงและมารดาที่ขอเด็กไปเลี้ยงได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกหลังจากที่แยกกันมาเป็นเวลาหลายปีและต้องการที่จะยืนยันความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของทั้งสอง
 • เมื่อมารดาของเด็กที่ปฏิสนธินอกร่างกาย (เด็กหลอดแก้ว)ต้องการที่จะยืนยันว่าตัวอ่อนที่ถูกฝังเข้าในมดลูกเธอนั้นคือตัวอ่อนที่ถูกต้อง
 • เมื่อครอบครัวของเด็กหรือพนักงานโรงพยาบาลรู้สึกกลัวว่าจะเกิดการสลับตัวเด็กขึ้นในห้องอนุบาลเด็กของโรงพยาบาล

การตรวจเพื่อดูความเป็นมารดานั้นกระทำกันในทำนองเดียวกันกับการตรวจความเป็นบิดา รายละเอียดทางพันธุกรรมของเด็กจะถูกนำมาเทียบกับของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นมารดา จากนั้นนักวิเคราะห์ดีเอ็นเอผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจรายละเอียดเพื่อดูร่องรอยของดีเอ็นเอที่ถ่ายทอดจากมารดาสู่เด็ก

ไฮไลต์การทดสอบ:

 • ผลอย่างรวดเร็ว

  ผลลัพธ์ที่ถูกต้องอย่างสูงใน 15 วันทำการหลังจากได้รับตัวอย่าง

 • null

  ราคาถูก

  การทดสอบความถูกต้องสูงราคาไม่แพง

 • กลุ่มตัวอย่างไม่เจ็บปวด

  ตัวอย่างแก้มจะใช้ในการเก็บรวบรวมดีเอ็นเอ

 • ที่เป็นความลับ

  ผลการทดสอบจะเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ

ต้องการสั่งซื้อการทดสอบนี้หรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
02-255-0620