Pogosta vprašanja

Kako natančen je DNK test očetovstva?

  • DNK test očetovstva podjetja DNA Diagnostics Center je 100% natančen.
  • Rezultati z več kot 99% verjetnostjo iz znanstvene perspektive potrjujejo biološko sorodnost med otrokom in domnevnim očetom. V tem primeru je domnevni oče potrjen kot biološki oče.
  • Če biološke sorodnosti med otrokom in domnevnim očetom ni, to ugotovimo s 100% zanesljivostjo. Domnevnega očeta izključimo kot otrokovega biološkega očeta.

Kdo vse mora privoliti v DNK analizo očetovstva?

V skladu z odločbami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je v primerih, ko se testirajo mladoletne osebe, potrebno, da so s testiranjem seznanjeni vsi morebitni zakoniti skrbniki. DNK testa očetovstva ne izvedemo, če mu eden izmed staršev izrecno nasprotuje. Za analizo DNK posameznika, ki je polnoleten, potrebujemo njegovo privolitev. Skupaj s setom za odvzem vzorcev DNK vam bomo poslali tudi obrazec, ki mora biti pred testiranjem izpolnjen in vsebuje soglasje za DNK testiranje. Če se boste odločili za DNK test podjetja DNA Diagnostics Center, ste lahko prepričani, da bomo vaše vzorce uporabili le za izvedbo izbranega testa. Vzorce DNK in rezultate analize ne bomo predajali nikomur, razen če to zahteva sodni nalog.

Kdaj lahko izvedemo DNK test očetovstva?

  • Pred otrokovim rojstvom. Vzorce DNK pridobimo z enim od dveh postopkov, amniocentezo ali biopsijo horionskih resic.
  • Ob rojstvu otroka.
  • DNK teste lahko izvedemo v katerikoli starosti osebe.

Kako prejmem rezultate?

Z rezultati DNK testa boste seznanjeni v 5 do 7 delovnih dneh po tem, ko bo naš laboratorij prejel vzorce. Rezultati so v obliki poročila, ki vam jasno kaže, ali biološka zveza med otrokom in domnevnim očetom obstaja ali ne.

Ali potrebujem za DNK analizo vzorec krvi?

Ne. DNK se nahaja v celicah ustne sluznice, ki jih zajamemo z obloženo palčko, ko z njo podrgnemo po notranji strani ličnice.

Kako vem, da sem vzorce odvzel pravilno?

Ni vam treba skrbeti, da boste pri odvzemu vzorca storili napako. Naša edina skrb je, da boste z obloženo palčko odvzeli zadostno količino celic za izvedbo DNK analize. Poskrbite le, da so odvzeti vzorci pravilno označeni in pripadajo ustrezni osebi. V tem primeru ni možno, da bi karkoli lahko vplivalo na potek DNK testiranja.

Ali mora za zagotovitev točnega rezultata pri testu sodelovati tudi mati?

Zaželeno je, da je pri DNK testu očetovstva prisotna tudi mati. Poznavanje prispevka njenega genetskega materiala v otrokovi DNK omogoči hitro in enostavno analizo. Če mati v testu ne sodeluje, lahko analizo vseeno izvedemo, rezultati pa so prav tako zanesljivi.

Kdaj in kako lahko plačam?

Plačilo lahko izvedete preko spleta ali po predračunu, ki ga prejmete po elektronski pošti. Po izvršenem plačilu boste prejeli Set za odvzem DNK iz sline s priporočeno pošiljko na vaš naslov.

V katerih primerih potrebujem dodatna poročila?

Pri nekaterih analizah lahko stranka zahteva dodatna poročila za več družinskih članov.

Ali lahko odvzamem vzorec ene osebe, ki živi v Sloveniji in druge, ki živi v tujini ter oba skupaj pošljem v analizo?

Seveda. Pogosto se zgodi, da osebi, ki se zanimata za DNK analizo živita v različnih državah. V takih primerih zahtevajte, da bosta seta za odvzem vzorcev, ki jih bomo poslali na dva različna naslova, označena z isto referenčno številko.

Kaj je obložena palčka?

Obložena palčka izgleda podobno kot običajna vatirana palčka za čiščenje ušes, le da je tu material na koncu palčke čvrstejši, kar omogoča lažji zajem celic ustne sluznice. Obložene palčke vam pošljemo s setom za odvzem vzorcev DNK.

Ali je odvzem vzorca DNK boleč?

Ne. Set za odvzem vzorca DNK vsebuje obložene palčke, s katerimi podrgnete po notranji strani ličnice in s tem zajamete celice ustne sluznice, ki vsebujejo molekule DNK. Postopek je popolnoma neboleč in ne vključuje uporabo igel.

Je razlika v natančnosti testa, če DNK ne izoliramo iz vzorca krvi?

Ne. V celicah ustne sluznice ali lasnih mešičkih imamo isti genetski zapis kot v celicah, ki jih najdemo v krvi. Zato ni razlike v natančnosti rezultatov DNK testiranj, če uporabimo vzorec sline ali vzorec krvi.

Ali lahko uporabim vatirane palčke podjetja Boots ali katerega drugega?

Ne, ker so obložene palčke podjetja DNA Diagnostics Center narejene iz posebnega materiala Dacron, ki olajša odvzem vzorca in omogoči, da zajamemo večjo količino celic ustne sluznice kot z običajnimi vatiranimi palčkami.

Koliko časa po odvzemu vzorca sline, ki vsebuje celice ustne sluznice, je pridobljen material še uporaben za DNK analize?

Če ste obložene palčke po odvzemu vzorca dobro posušili, bodo skoraj zagotovo ostale uporabne za DNK analize. Vzorec nima roka uporabe, zato vam ne moremo zagotavljati, da je za pridobitev rezultatov, z visokimi verjetnosti pravilnosti, količina ali kakovost odvzete DNK ustrezna. Če vzorce zapakiramo v kuverto preden so se dobro posušili, se lahko zgodi, da se na palčko naselijo plesni, ki lahko uničijo vzorec.

Kaj je genski nabor?

Vse gene, ki jih ima posameznik na voljo in so v določenem trenutku aktivni ali ne, imenujemo genski nabor. Vsak človek podeduje polovico genetskega materiala od mame in polovico od očeta. Pri DNK testu očetovstva testiramo mamo, otroka in domnevnega očeta. Določimo lahko kateri del otrokove DNK je prispevala mati, druga polovica pripada biološkemu očetu. S primerjavo otrokove DNK in DNK domnevnega očeta lahko torej ugotovimo, ali je domnevni oče tudi otrokov biološki oče ali ne.

Kaj je osnova populacijske genetike pri DNK testih očetovstva?

Vsak domnevni oče ima pred zaključkom testiranja 50 odstotno možnost, da je biološki oče. Indeks očetovstva definiramo kot količnik verjetnosti, da je domnevni oče prispeval del genetskega materiala k otrokovi DNK in verjetnosti, da je DNK prispeval nek naključni moški v populaciji. Indeks očetovstva izračunamo za vsak obravnavan lokus posebej, zmnožek posameznih indeksov očetovstva pa da vrednost kombiniranega indeksa očetovstva (CPI). Verjetnost očetovstva na koncu je definirana z enačbo 1/(1+1/CPI) in pomnožena s 100, da dobimo vrednost v odstotkih. Če se profil DNK domnevnega očeta ne ujema z otrokovim, bo vrednost indeksa očetovstva za vsak neujemajoč alel enaka 0.

Kaj je indeks očetovstva in kako je določen?

Kadar se dolžini posameznega alela domnevnega očeta in otroka ujemata, za ta alel izračunamo indeks očetovstva. To je vrednost, ki predstavlja verjetnost, da je domnevni oče tudi otrokov biološki oče. Frekvenca posameznega alela v populaciji je odvisna od njegove velikosti in od rase domnevnega očeta. Razširjenost določenih alelov je različna pri posameznih rasah, zato je potrebno za vsako DNK analizo očetovstva dopisati katere rase je domnevni oče, da lahko rezultate ustrezno statistično obdelamo. Obstajajo baze podatkov za kavkaško (belo), črnsko, latinsko-ameriško in azijsko raso. Če rasa domnevnega očeta ni znana, uporabimo indeks očetovstva tiste rase, pri kateri je najmanjši. Na ta način se najenostavneje izognemo možni napačni napovedi verjetnosti očetovstva. Frekvenca alela je določena kot količnik števila ljudi v določeni rasi, ki ima določeno dolžino alela in celotnega števila ljudi v tej bazi. Rezultat je frekvenca, ki jo potrebujemo za izračun indeksa očetovstva.

Kako je indeks očetovstva določen pri ljudeh, ki imajo starše različnih ras?

Če je posameznik potomec staršev različnih ras ali pa baze podatkov o frekvenci alelov za določeno raso ni, izračunamo indeks očetovstva na podlagi obeh ras. Denimo na podlagi frekvenc alelov bele in črnske rase. Za izračun kombiniranega indeksa očetovstva uporabimo frekvenco alela tiste rase, pri kateri je manjša. To je najzaneslivejši način za napoved pravilne verjetnosti očetovstva.

Kaj je genetska mutacija in kako vpliva na DNK test?

Molekula DNK, katere sestavni deli so geni, je sestavljena iz štirih manjših molekul, ki se imenujejo nukleotidi. To so adenin, citozin, gvanin in timin. Nukleotidi so kot v verižici naloženi en za drugim in tvorijo določeno zaporedje. Kadar pride do mutacije, se spremeni zaporedje nukleotidov, kar je lahko posledica zamenjave posameznega nukleotida z drugim, njegova odsotnost ali vrinjenje dodatnega nukleotida. Vsak, ki sodeluje v DNK testu, ima lahko mutacije na delu DNK, ki ga preučujemo. V tem primeru bi rezultat testa očetovstva za alel, ki vsebuje mutacijo, lahko pokazal, da domnevni oče ni otrokov biološki oče ali da mati ni biološka mati. Dolžine alelov, ki ne vsebujejo mutacij, bi se, če gre za biološkega očeta, v tem primeru ujemale za ostale alele. Če pride do neujemanja v enem alelu, pri DNK testu očetovstva pregledamo ujemanje dodatnih lokusov. Indekse in verjetnost očetovstva nato izračunamo z upoštevanjem frekvence mutacij določenega alela. Če pride do neujemanja v dveh alelih, je domnevni oče izključen kot biološki oče. *Ponavadi test opravimo v 7-10 delovnih dneh. Če opazimo, da je prišlo na določenem alelu do mutacije, lahko traja še dodatne 4 delovne dni, da dobite rezultate.

Kakšne so možnosti za izvedbo DNK testa, če je oseba, ki jo potrebujemo, mrtva, pogrešana ali pa ni na voljo za test?

Možnosti je več. Če je oseba preminula in je bila opravljena obdukcija, je možno, da vzorec DNK, ki bo primeren za analizo, hrani osebje, ki je obdukcijo izvedlo. Vzorec DNK lahko obstaja tudi, če so v bolnišnici pred smrtjo odvzeli del tkiva za analize in ga v laboratoriju še hranijo. V bolnišnicah v Veliki Britaniji hranijo takšne vzorce še določen čas, saj ima dedič pravico, da zahteva vzorec za nadaljne analize. V primeru, da vzorca DNK preiskovane osebe ni mogoče dobiti, sodelujejo v testu njeni starši, bratje, sestre in otroci.

Kako lahko DNK testiranje pomaga pri reševanju težav v zvezi z oporokami in dedovanjem?

Testi DNK nam pomagajo pri ugotavljanju bioloških odnosov med sorodniki, kadar se zgodi, da pride do izpodbijanja oporoke. Pred smrtjo osebe lahko naredimo njen DNK profil. Če pride do sporov glede oporoke, lahko ta profil primerjamo s profilom osebe, ki ji oporeka. Običajno se za DNK testiranje pred smrtjo odločijo ljudje, ki so visoko na družbeni lestvici, imajo veliko premoženja in se bojijo, da bi bile njihove želje glede dedovanja po njihovi smrti ogrožene, njihovo premoženje pa bi prišlo v napačne roke. V poštev za določevanje bioloških odnosov med sorodniki pa pridejo tudi DNK testiranja po smrti, DNK rekonstrukcija, DNK testi starih staršev in DNK testi med otroki.

Kaj je vključeno v analizo genetske rekonstrukcije in kdo je udeležen v tovrstnem testu?

Test genetske rekonstrukcije pride v poštev, kadar preučevana oseba ni na voljo za DNK analizo ali je preminula. Če je oseba, ki ni na voljo, prispevala DNK lahko ugotovimo s pomočjo DNK njenih ostalih članov družine. Potrebujemo več njenih tesnih sorodnikov, torej staršev, pravih ali pol bratov in sester ter otrok. Cena testa genetske rekonstrukcije je odvisna od tega koliko družinskih članov je na voljo za test.

Kaj je DNK test starih staršev/vnukov?

Kadar domnevni oče ni na voljo za DNK test očetovstva, lahko za potrditev ali izključitev očetovstva analiziramo DNK otrokovih starih staršev. Stari starši so prispevali celotno DNK svojemu otroku, torej domnevnemu očetu. Zato se otrokova DNK z genetskim materialom starih staršev ujema z enako natančnostjo kot z DNK domnevnega očeta.

Kaj vključuje test med brati/sestrami?

V primeru, da domnevni oče ni na voljo za analizo, ima pa znane otroke, lahko DNK teh otrok uporabimo za določitev očetovstva. Ugotovimo lahko, ali so otroci med seboj pravi bratje in sestre ali polbratje in polsestre. Zaželjena je tudi prisotnost matere ali mater testiranih otrok.

Kako lahko DNK test pomaga pri posvojitvah?

DNK testi očetovstva postajajo vse pomembnejše sredstvo za uveljavitev postopkov pri posvojitvah otrok, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki in starši. Po odmevnem medijskem primeru Baby Richard je prišlo do porasta iskanja bioloških očetov posvojenih otrok. Čeprav se primeri posvojitev med seboj razlikujejo, je iskanje očeta postalo prioritetno zaradi vprašanj v zvezi z odreko otroka. DNK test očetovstva nam pomaga najti biološkega očeta in zagotoviti, da sodeluje v postopkih posvojitve. Prav tako je pomembno, da identificiramo biološkega očeta zaradi možnih genetskih predispozicij za določeno bolezen, ki bi jih otrok lahko podedoval od njega. Brez znanega biološkega očeta je zdravnikom zamolčano, katere dedne bolezni so se pojavljale v njegovi družini. Brez vedenja o njih, jih lahko pri otroku odkrijemo kasneje, kot bi jih sicer in ne delujemo preventivno.

Kaj so najpogostejši vzroki za DNK test materinstva?

Nedavno objavljeni članki o dojenčkih, ki so bili zamenjani ob rojstvu, so sprožili potrebo po postopkih, ki jih izvedemo ob sumu zamenjave. S primerjavo DNK profilov otroka in domnevne matere lahko ugotovimo, če sta v biološkem sorodstvu ali ne.