Ċentru tad-Dijanjostiċi tad-DNA Politika ta ‘Privatezza

F’DDC, aħna nirrispettaw u nħarsu l-privatezza tal-klijenti tagħna u dawk li jużaw is-siti elettroniċi, il-prodotti u s-servizzi tagħna.  DNA Diagnostic Center, Inc., (“DDC” jew “aħna”) hija impenjata li tħares il-privatezza tiegħek. Aħna ħejjejna din il-politika ta’ privatezza (il-“Politika ta’ Privatezza”) biex niddeskrivu l-prattiċi tagħna dwar informazzjoni li aħna niġbru mingħand l‑utenti tas-siti elettroniċi tagħna, u l-użu tas-servizzi marbuta magħhom, li jinkludu mingħajr restrizzjoni, is-servizzi ta’ testijiet u l-applikazzjonijiet fuq il‑web tagħna.

JEKK JOGĦĠBOK AQRA DIN IL-POLITIKA TA’ PRIVATEZZA BIR-REQQA BIEX TIFHEM IL-VEDUTI TAGĦNA DWAR L-INFORMAZZJONI TIEGĦEK U KIF NITTRATTAWHA. BL-GĦOTI TA’ INFORMAZZJONI PERMEZZ TAS-SIT ELETTRONIKU TAGĦNA JEW L-UŻU TAS-SERVIZZI TAGĦNA, INTI ESPLIĊITAMENT QED TAĊĊETTA U TAGĦTI L-KUNSENS TIEGĦEK GĦALL-IPPROĊESSAR DESKRITT F’DIN IL-POLITIKA TA’ PRIVATEZZA.

1. TIPI TA’ INFORMAZZJONI LI NIĠBRU

1.1 Informazzjoni li Tfornina Inti Direttament. Aħna nistgħu niġbru informazzjoni marbuta miegħek, li tinkludi iżda mhix ristretta għall-isem li tuża inti, ismek u kunjomok, l-indirizz elettroniku, in-numru tat-telefown u l‑indirizz tal-posta tiegħek, informazzjoni marbuta mal-karta tal-kreditu, meta toħloq kont niex tidħol fin-netwerk tagħna jew fi żminijiet oħra. Jekk tfornina b’rispons jew tikkuntattjana permezz t’ittra elettronika, aħna ser niġbru ismek u l-indirizz elettroniku tiegħek, kif ukoll kull kontenut ieħor inkluż fl-ittra elettronika, sabiex inkunu nistgħu nibgħatulek tweġiba, u kull informazzjoni li tissottomettilna, bħal resumè. Għall-klijenti li jqabbduna għas-servizzi ta’ testijiet tagħna, nistgħu wkoll niġbru informazzjoni bażika sabiex inwettqu s‑servizz u/jew it-test applikabbli. Din l-informazzjoni tista’ tinkludi iżda mhix ristretta għad-data ta’ twelid, ġeneru sesswali, storja dwar trasfużjonijiet tad‑demm u trapjanti tal-mudullun, għoli u piż. Din l-informazzjoni tintuża biex tipprovdi riżultati ta’ testijiet preċiżi u kompluti applikabbli għat-test mitlub mill-klijent. Nistgħu wkoll niġbru informazzjoni li hi meħtieġa għall‑interessi leġittimi tagħna, li jiġu żvelati lilek fi żmien il-ġbir. DDC ser tuża din l-informazzjoni għall-iskopijiet li għaliha ġiet miġbura.

1.2 Informazzjoni miġbura permezz tat-teknoloġija. Sabiex nagħmlu s-sit elettroniku tagħna u s-servizzi marbuta aktar utli għalik, is-servers tagħna (li jistgħu jkunu ospitati minn fornitur ta’ servizzi għal terzi) ser jiġbru informazzjoni mingħandek, li jinkludu t-tip ta’ brawżer, is-sistema ta’ tħaddim, l-indirizz tal-Protokoll tal-Internet (IP) (numru li jiġi assenjat awtomatikament lil kompjuter tiegħek meta tuża l-internet, li jista’ jvarja minn sessjoni għal oħra), isem id-dominju, u/jew timbru tad-data/ħin tal-aħħar vista tiegħek.  Aħna ser nużaw ukoll Cookies (kif mfissra hawn taħt) u tagħrif navigazzjonali biex niġbru informazzjoni dwar id-data u l-ħin u t-tul taż-żjara tiegħek u s‑soluzzjonijiet u l-informazzjonijiet li inti fittixt għalihom u liema rajt. Din l‑informazzjni tinkludi, mingħajr restrizzjoni, karattri li tittajpja, it-tfittxija tiegħek u l-istorja tal-ibbrawżjar, oġġetti li tikklikkja u paġni li tara. Bħal ħafna servizzi tal-internet, awtomatikament niġbru din l-informazzjoni u naħżnuha ġo fajls ta’ reġistrazzjoni kull darba li inti tinvista s-sit elettroniku tagħna jew taċċessa l-kont tiegħek fuq in-netwerk tagħna.

“Cookies” huma biċċiet ta’ informazzjoni żgħira li sit elettroniku jibgħat fuq il‑hard drive tal-kompjuter tiegħek waqt li qed iżżur is-sit elettroniku.  Aħna nistgħu nużaw kemm Cookies tas-sessjoni (li jiskadu ġaladarba tagħlaq il‑brawżer tiegħek) u Cookies persistenti (li jibqgħu fuq il-kompjuter tiegħek sakemm tħassarhom) sabiex jipprovduk b’esperjenza aktar personali u interattiva fuq is-sit elettroniku tagħna. Il-Cookies persistenti jistgħu jitneħħew billi ssegwi l-istruzzjonijiet fuq il-fajl ta’ suġġerimenti tal-brawżer tal-Internet.  Jekk tagħżel li tiddiżattiva l-Cookies, xi partijiet tas-sit elettroniku tagħna jew tas-servizz jistgħu ma jaħdmux tajjeb.
Aħna nużaw Google Analytics fuq is-sit tagħna. Google Analytics huwa servizz analitiku fuq il-web fornut minn Google. Google Analytics juża cookies biex jiġbor tagħrif ta’ traffiku anonimu biex jgħin fl-analiżi ta’ kif utenti jużaw is-sit elettroniku. L-informazzjoni ġġenerata minn cookie dwar l-użu tiegħek tas-sit elettroniku (li jinkludi l-indirizz IP tiegħek) ser jiġi trasmess lil u maħżun minn Google fuq servers fl-Istati Uniti. Google ser tuża din l-informazzjoni għall‑iskop biex tevalwa l-użu tiegħek tas-sit, tiġbor rapporti fuq attività fis-sit  għalina u tipprovdi servizzi oħra marbuta mal-attività tas-sit u l-użu tal‑internet.  Google tista’ wkoll tittrasferixxi din l-informazzjoni lil terzi meta jkun meħtieġ li tagħmel hekk bil-liġi, jew meta terzi bħal dawn jipproċessaw l‑informazzjoni f’isem Google. Bl-użu tas-sit elettroniku, inti tkun qed tagħti l‑kunsens tiegħek għall-ipproċessar tat-tagħrif fuqek minn Google fil-manjiera u l-iskop deskritt f’din il-Politika ta’ Privatezza.

1.3 Ma Nintraċċawx. Aħna ma nirrispondux għal sinjali “ma nintraċċawx” bażati fuq il-brawżer. M’għandnix partijiet terzi li jitfgħu kontenut fuq is-sit tagħna.

1.4 Tarka ta’ Privatezza bejn l-Istati Uniti – UE. Id-Dipartiment tal-Kummerċ tal-istati Uniti u l-Kummissjoni Ewropea qabblu fuq sett ta’ prinċipji ta’ protezzjoni tad-dejta (il-“Prinċipji ta’ Tarka ta’ Privatezza”) li jippermettu kumpaniji tal-Istati Uniti jissodisfaw ir-rekwiżit legali tal-UE li l-informazzjoni personali kollha trasferita miż-Żona Ekonomika Ewropea (“ŻEE”) għall-Istati Uniti għandha tiġi adegwatament imħarsa.  DDC għażlet li tipparteċipa fil‑Qafas ta’ Ħidma tat-Tarka ta’ Privatezza kif stabbilit mid-Dipartiment tal‑Kummerċ tal-Istati Uniti dwar il-ġbir, l-użu u ż-żamma tat-tagħrif personali kollu li jkun wasal miż-ŻEE.  Aħna niċċertifikaw li naderixxu mal-Prinċipji ta’ Tarka ta’ Privatezza dwar Avviż, Għażla, Kontabilità għal Trasferiment ’il Quddiem, Sigurtà, Integrità tad-Dejta, Restrizzjoni tal-Iskop, Aċċess, u Rikors, Inforzar u Responsabilità.  Biex tkun taf aktar dwar il-programm ta’ Tarka ta’ Privatezza, u biex tara l-attestazzjoni tagħna biex issib aktar informazzjoni fuq it-Tarka ta’ privatezza, jekk jogħġbok żur  http://www.privacyshield.gov jew il-Politika ta’ Tarka ta’ Privatezza tagħna.

 

2. UŻU TAD-DEJTA TIEGĦEK

2.1 Użu Ġenerali. B’mod ġenerali, l-informazzjoni illi tissottometilna jew tintuża biex tirrispondi għal talbiet li inti tagħmel, jew biex tgħinna inservuk aħjar.   DDC tuża din l-informazzjoni biex tiffaċilità l-ħolqien ta’ u tassikura l‑kont tiegħek fuq in-netwerk tagħna, tidentifikak bħala utent fis-sistema tagħna; tforni treġġija aħjar għas-sit elettroniku u s-servizzi tagħna; ittejjeb il‑kwalità u l-esperjenza meta inti tinteraġixxi magħna bis-sit elettroniku u s‑servizzi tagħna; tibgħatlek avviżi amministrattivi bil-posta elettronika, twieġeb għall-mistoqsijiet tiegħek dwar opportunitajiet t’impjieg jew talbiet oħra; biex ittejjeb is-sit elettroniku għall-aħjar esperjenza; biex tissorvelja l-użu u r-rendiment tas-sit elettroniku u s-servizzi tagħna; biex tiffaċilità l‑istruzzjonijiet u tipproessa ħlasijiet; tforni manutenzjoni, appoġġ u servizz għall-klijent għas-sit tagħna; treġġi riċerka u analiżi; u biex tissodisfa skopijiet leġittimi permessi bil-liġi applikabbli.

2.2 L-Użu tal-Informazzjoni dwar it-Testijiet tiegħek. Ser nużaw l‑Informazzjoni dwar it-Testijiet biex nipprovduk bis-servizzi li inti tlabt, nipproċessaw l-ordni tiegħek, u nwieġbu għal kull ordni jew mistoqsija marbuta mal-ħlas.

2.3 Ħolqien ta’ tagħrif Anonimu. Nistgħu noħolqu rekords tad-dejta anonimi minn tagħrif (li jinkludi mingħajr restrizzjoni, Tagħrif dwar Testijiet) billi jiġi eskluż tagħrif (bħal ismek) li jagħmel id-dejta identifikabbli b’mod personali miegħek. Aħna nużaw dan it-tagħrif anonimu biex nanalizzaw it-talba u l‑iskemi sabiex inkunu nistgħu ntejbu l-kontenut tas-servizzi u ntejbu n‑navigazzjoni fuq is-sit. DDC tirriżerva d-dritt li tuża dejta anonima għal kwalunkwe skop fid-deskrizzjon tagħha.

2.4 Rispons. Jekk tipprovdi rispons għal kwalunkwe wieħed mis-servizzi tagħna, aħna għandna mnejn nużaw tali rispons għal kwalunkwe skop, kemm-il darba ma nassoċjawx dan ir-rispons mal-informazzjoni tiegħek. DDC ser tiġbor kull informazzjoni li tinsab f’din il-komunikazzjoni u ser tittratta l‑informazzjoni f’din il-kommunikazzjoni b’konformità mal-Politika ta’ Privatezza l-Patti dwar l-Użu tagħna.

3. ŻVELAR TA ‘INFORMAZZJONI TIEGĦEK

3.1 Affiljati. Nistgħu naqsmu ftit jew l-informazzjoni kollha tiegħek mal‑kumpanija ewlenija tagħna, kull sussidjarju, jew kull kumpanija taħt kontroll komuni (kollettivament, l-“Affiljati”), inkluż għal skopijiet ta’ tqegħid fis-suq. Jekk ser nikkondividu l-informazzjoni tiegħek, inkunu neħtieġu li l‑Affiljati tagħna jonoraw din il-Politika ta’ Privatezza. Jekk xi kumpanija oħra takkwista l-kumpanija tagħna jew l-assi tagħna, dik il-kumpanija ser takkwista l-informazzjoni miġbura minnha u mingħandna u ser tassumi d-drittijiet u l‑obbligi dwar l-informazzjoni tiegħek miġbura minna kif deskritt f’din il-politika ta’ privatezza.

3.2 Fornituri ta’ Servizzi. Aħna nistgħu nikkondividu l-informazzjoni ma’ aġenti fil-ħtieġa mifruxa minnhom biex ifornu l-prodotti u s-servizzi tagħhom lilna, jew biex jiipprovduk bil-prodotti u servizzi li inti tkun tlabt. Pereżempju, jekk inti qabbadna għal servizzi ta’ testijiet permezz ta’ laboratorju lokali, il‑laboratorju ikun qed jaġixxi bħala l-aġent tagħna.  Eżempji oħra jinkludu, ħażna fid-dejtabejż, ħażna ta’ fajls u l-qerda ta’ fajls, servizzi ta’ akkoljenza, assistenza għat-tqegħid fis-suq, analiżi ta’ dejta tal-utent, ipproċessar tal-informazzjoni dwar ħlas bil-kard, u għal skopijiet leġittimi oħra permessi bil-liġi applikabbli.

3.3 Imsieħba fin-Negozju. Aħna nistgħu nissieħbu ma ‘kumpaniji u individwi oħra fir-rigward ta’ prodotti jew servizzi partikolari. Dawn il-partijiet terzi jistgħu jingħataw aċċess għall-informazzjoni tiegħek meħtieġa biex iwettqu l-funzjoni tagħhom. Biex tirrestrinġi l-qsim ta ‘informazzjoni ma’ dawn il-partijiet terzi għall-finijiet ta ‘kummerċjalizzazzjoni tagħhom, jekk jogħġbok ara t-taqsima taħt it-titoli “L-għażliet u d-Drittijiet Tiegħek Rigward l-Informazzjoni Tiegħek.”

3.4 Żvelar ieħor. Irrispettivament minn kwalunkwe għażla li tagħmel rigward l-informazzjoni tiegħek (kif deskritt hawn isfel), DDC, tista’ tiżvela informazzjoni jekk temmen li ser ikun għall-aħjar li tali żvelar huwa meħtieġ biex (a) tikkonforma mal-liġijiet rilevanti jew biex tirrispondi għal ċitazzjonijiet jew garanziji servuti lil DDC; (b) biex tipproteġi jew tiddefendi d-drittijiet jew proprjetà ta’ DDC, jew lill-utenti tas-servizzi tagħna; (c) biex tipproteġi kontra l-frodi jew għal skopijiet ta’ ġestjoni tar-riskju; jew (d) biex tonora talba li tkun għamilt int lil DDC.

4. SITI ELETTRONIĊI TA’ TERZI

Nistgħu nassoċjaw ma’ siti elettroniċi ta’ terzi.  Id-dispożizzjoni tagħna ta’ assoċjazzjoni ma’ kull sit elettroniku jew lokal huwa għall-konvenjenza tiegħek u ma tfissirx l-approvazzjoni tagħna għat-tali sit elettroniku jew lokalità jew il‑kontenut li jtellgħu. Meta tkun qed tikklikkja fuq ħolqa bħal din, inti tkun qed tħalli s-sit tagħna u tmur f’ieħor. Matul dan il-proċess, entità oħra tista’ tiġbor informazzjoni mingħandek. M’għandniex kontroll fuq, ma nirrevedux, u ma nistgħux ninżammu responsabbli għal dawn is-siti elettroniċi ta’ barranin jew il-kontenut tagħhom. Jekk jogħġbok innota li l-patti dwar din il-Politika ta’ Privatezza ma japplikawx għal dawn is-siti elettroniċi jew kontenut ta’ barranin, jew għal kull ġbir ta’ dejta wara li inti tikklikkja fuq assoċjazzjonijiet għal siti elettroniċi barranin bħal dawn.

5. L-GĦAŻLIET TIEGĦEK DWAR L-INFORMAZZJONI TIEGĦEK

5.1 Għażliet. Qed noffrulek għażliet rigward il-ġbir, l-użu u l-kondiviżjoni tal‑informazzjoni tiegħek. Aħna kultant żmien ser nibgħatulek bulletini mingħajr ħlas u posta elettronika li direttament tippromwovi s-sit elettroniku jew is-servizzi tagħna u jista’ jkun fihom reklami għal kumpaniji terzi jew l‑Affiljati tagħna.  Meta tirċievi bulletini jew kommunikazzjonijiet personali mingħandna, tista’ tindika preferenza biex tieqaf tirċievi aktar komunikazzjonijiet mingħandna u inti ser ikollok l-opportunità li “tiddeċiedi li ma tirċevix” billi ssegwi l-istruzzjonijiet biex ma tibqax abbonat fornut fl-ittra elettronika li tirċievi jew billi tikkuntattjana direttament fuq optout@dnaCentre.com.
Jekk tagħżel li tippreferi li ma tirċevix posta fil-futur, nistgħu nikkondividu l-indirizz elettroniku tiegħek ma’ terzi biex niżguraw li ma tirċevix aktar komunikazzjonijiet mingħand terzi. Minkejja l-preferenzi indikati fl-ittra elettronika, nistgħu nibgħatulek posta elettronika marbuta mal-kont tiegħek jew transazzjonijiet, jew avviżi ta’ aġġornamenti dwar il-Patti dwar l-Użu jew Politika ta’ Privatezza.

5.2 Irtirar tal-Kunsens. Għandek id-dritt tirtira l-kunsens tiegħek għall‑ipproċessar li attwalment ikun fl-isfond mal-kunsens tiegħek. Il-kunsens jista’ jiġi rtirat billi tintbagħat ittra elettronika. Mingħajr il-kunsens tiegħek, DDC ser tuża informazzjoni, sakemm biss tali pproċessar ikun permess bil-liġi applikabbli (eż. għar-rendiment ta’ Ftehim bejn DDC u inti) jew fejn dan l-ipproċessar hu meħtieġ għall-konformità b’obbligu legali li għalih DDC huwa suġġett.

5.3 Aċċessar, tħassir u aġġornament tal-informazzjoni tiegħek. Fuq talba tiegħek aħna ser ninformawk dwar x’informazzjoni personali għandna fil-fajl. B’konformità mal-liġijiet applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta, inti għandek id-dritt li titlob: aċċess għal, ratifika, u tħassir tal-informazzjoni personali tiegħek; restrizzjoni dwar l-ipproċessar ta’ informazzjoni personali; oġġezzjoni għal ċertu pproċessar ta’ informazzjoni personali u d-dritt ta’ portabilità tad-dejta. Biex teżerċità d-drittijiet tiegħek taħt dawn id-dispożizzjonijiet, jekk jogħġbok ikkuntattjana mad-dettalji t’hawn isfel dwar “Informazzjoni ta’ Kuntatt”.  Meta nirċievu t-talbiet tiegħek, għandna mnejn nistaqsuk biex tivverifika l-identità tiegħek qabel ma naġixxu fuq it-talba tiegħek. Għandna mnejn nżommu informazzjoni fejn it-tfittxija għal dik l-informazzjoni tkun teħtieġ sforz sproporzjonat jew ser ikollha effett sproporzjonat, pereżempju l-ispiża biex tiġi provduta dik l-informazzjoni, il-ħin li ser jittieħed biex tinkiseb id-dejta, jew kemm ser tkun diffiċli biex tinkiseb l-informazzjoni mitluba.  Jekk jogħġbok innota li nafu nkunu meħtieġa (bil-liġi, minn entitajiet akkreditati, jew mod ieħor) inżommu din l-informazzjoni u ma nħassruhiex (jew li nżommu din l-informazzjoni għal ċertu żmien, f’liema każ aħna ser nikkonformaw mat-tħassir tiegħek biss wara li nkunu ssodisfajna r-rekwiżiti bħal dawn). Jekk jogħġbok kun af li t-tħassir tal-informazzjoni personali tiegħek ser tirrestrinġi jew telimina l-ħila tagħna biex nipprovdu kommunikazzjoni fil-futur jew spjegazzjoni ta’ xi prodotti jew servizzi tagħna, riżultati ta’ testijiet jew offerti oħra marbuta ma’ DNA Diagnostics Center.  Jekk jogħġbok kun af ukoll li wara li l-informazzjoni personali tiegħek titħassar kopji residwali jistgħu jieħdu perijodu ta’ żmien qabel ma jitħassru mis-sistemi latenti u ta’ riżerva.

6. ŻAMMA TA’ DEJTA

Id-dejta li tfornina taf tkun meħtieġa biex inwettqu doveri qabel l-ittestjar, bħal verifika tal-identità jew dettalji ta’ pagamenti meta tidħol biex tuża l-kont tiegħek. Aħna nżommu d-dejta meħtieġa fuq rekwiżiti regolatorji ta’ testijiet u standards oħrajn, bħal meta nissodisfaw l-obbligi finanzjarji tagħna u biex inwettqu r-responsabiltajiet tagħna u ninfurzaw id-drittijiet tagħna minn ftehimiet tas-servizz li nkunu dħalna għalihom miegħek.  Li ġej jiġbor fil-qosor iż-żminijiet ta’ żamma ta’ dejta abbażi taż-żewġ kategoriji ewlenien ta’ testijiet.

Testijiet Legali/Katina ta’ Kustodja/t’Akkreditazzjoni – Aħna naħżnu l-kampjuni tiegħek għal minimu ta’ sitt xhur jew aktar skont ir-rekwiżiti kontrattwali u legali.  Kull dejta u rekord akkumpanjat assoċjat ma’ dawn it-testijiet jinżammu kif meħtieġa minn entitajiet akkreditati, għal minimu ta’ ħames snin jew aktar f’xi każijiet kif meħtieġ bil-liġi. Id-Dipartiment tas-Saħħa ta’ New York jitlob li r-rekords kollha ta’ testijiet jinżammu għall-perijodu ta’ 7 snin. Kull dejta li takkumpanja għandha tinqered wara l-perijodi ta’ żmien minimi f’intervalli annwali wara dak.

Testijiet Mhux Legali/Mhux b’Katina ta’ Kustodja – Aħna naħżnu l-kampjuni tiegħek għal perijodu ta’ 6-8 ġimgħat jew skont ir-rekwiżiti kontrattwali u legali jekk għal perijodu itwal. Kull dejta u reġistri t’akkompanjament assoċjati ma’ dawn it-testijiet huma miżmuma għal perijodu minimu ta’ sena u ser jinqerdu f’intervalli annwali wara dan.

7. IS-SIGURTÀ TAL-INFORMAZZJONI TIEGĦEK

Aħna impenjati li nipproteġu s-sigurta tal-informazzjoni tiegħek. Aħna nużaw diversi teknoloġiji u proċeduri raġonevoli tas-sigurtà li jgħinu jipproteġu l‑informazzjoni tiegħek minn aċċess, użu jew żvelar mhux awtorizzat. Aċċess għall-formazzjoni personali tiegħek huwa ristrett u aħna nieħdu miżuri raġonevoli biex niżguraw li l-informazzjoni personali mhix aċċessibbli.   Għalkemm DDC tipprova tipproteġi l-informazzjoni personali fil-pussess tagħha, l-ebda sistema ta’ sikurezza mhi perfetta, u DDC ma tistax twiegħed li l‑informazzjoni personali tiegħek ser tibqa’ sikura fiċ-ċirkostanzi kollha.

8. RIŻOLUZZJONI TAT-TILWIM

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew tħassib, jekk jogħġbok ikkuntattja lil DDC bil‑posta elettroniku fuq:
contact@dnaCenter.com Ser nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex nindirizzaw it-tħassib tiegħek.
Jekk tħoss li l-ilment tiegħek ma ġiex indirizzat kompletament, nistednuk li tgħarrafna ħalli nistħarrġu aktar.
Jekk inti u DDC m’intomx kapaċi tilħqu riżoluzzjoni għat-tilwim, inti tista’ tissottometti l-ilment tiegħek lil JAMS (li jinsab fl-Istati Uniti) għal medjazzjoni taħt ir-Regoli Internazzjonali ta’ Medjazzjoni ta’ JaMS li huma aċċessibbli fuq is-sit elettroniku ta’ JAMS f’: https://www.jamsadr.com Mistoqsijiet jew kummenti dwar din il-politika għandhom jiġi sottomessi lil privacy-officer@dnaCenter.com.

Meta temmen li ma pproċessajnix l-informazzjoni tiegħek b’konformità mal‑liġijiet ta’ protezzjoni tad-dejta applikabbli, inti tista’ ddaħħal ilment mal‑awtorità superviżorja tiegħek jew r-regolatur tal-protezzjoni tad-dejta.

9. NOTA GĦAL UTENTI LI JINSABU BARRA MILL-ISTATI UNITI

DDC hi bażata u dan is-sit elettroniku hu ospitat fl-Istati Uniti tal-Amerika. Jekk inti minn pajjiż barra mill-Istati Uniti tal-Amerika b’liġijiet li jirregola l‑ġbir, l-użu, u l-iżvelar tad-dejta li jvarjaw mil-liġi tal-Istati Uniti u inti ser tipprovdi informazzjoni lil DDC, jekkk jogħġbok innota li kull informazzjoni li tipprovdi lil DDC tista’ tiġi trasferita għall-Istati Uniti tal-Amerika.  Bl-għoti tal-informazzjoni tiegħek inti b’mod speċifiku u espliċitu qed tagħti l-kunsens tiegħek għal trasferiment u pproċessar bħal dan u l-ġbir, użu, u żvelar stabbilit hawnhekk jew fi kwalunkwe patti u kundizzjonijiet għall-użu ta’ u aċċess għas‑sit elettroniku u s-Servizzi tagħna kif deskritt fil-Politika ta’ Privatezza.

10. BIDLIET F’DIN IL-POLITIKA TA’ PRIVATEZZA

Din il-Politika ta’ Privatezza hija suġġetta għal reviżjoni kull tant żmien, u jekk ser nagħmlu xi bidliet sostanzjali fil-mod kif nużaw l-informazzjoni tiegħek, ser navżawk billi nibgħatulek ittra elettronika fuq l-aħħar indirizz elettroniku li fornejtna u/jew billi b’mod prominenti nimpostaw avviż dwar il-bidliet fuq is‑sit elettroniku tagħna jew fis-servizz tagħna. Kull bidla materjali f’din il‑Politika ta’ Privatezza ser tkun effettiva fi żmien aktar bikri mit-tletin (30) jum ta’ kalendarju wara li nkunu bgħatna l-avviż bil-posta elettronika lilek jew tletin (30) jum ta’ kalendarju wara li nkunu mpostajna l-bidliet fuq is-sit tagħna jew fis-servizz tagħna. Dawn il-bidliet ser ikunu effettivi minnufiħ għal utenti ġodda tas-sit elettroniku jew is-servizzi tagħna.  Jekk jogħġbok innota li f’kull ħin inti responsabbli biex taġġorna l-informazzjoni tiegħek biex tipprovdilna l‑aħħar indirizz elettroniku attwali tiegħek. Fi kwalunkwe każ, il-bidliet f’din il-Politika ta’ Privatezza jistgħu jaffettwaw l-użu tagħna ta’ informazzjoni li inti provdejtna biha qabel l-avviż tagħna lilek dwar il-bidliet.  Jekk inti ma tixtieqx li tippermetti bidliet fl-użu tagħna tal-informazzjoni dwarek, trid tavżana qabel id-data effettiva tal-bidliet li inti tixtieq tiddiżattiva l-kont tiegħek magħna.  L‑użu kontinwu tas-sit elettroniku tagħna jew is-servizzi tagħna, wara l-avviż ta’ dawn il-bidliet jindikaw għarfien mingħandek ta’ dawn il-bidliet u qbil li tkun marbut mal-patti u kundizzjonijiet ta’ dawn il-bidliet.

11. INFORMAZZJONI TA ‘KUNTATT

Aħna nilqgħu l-kummenti jew mistoqsijiet tiegħek dwar din il-Politika ta’ Privatezza Jekk jogħġbok ibgħatilna ittra elettronika fuq
privacy-officer@dnacenter.com jew ikkuntattjana fl‑indirizz jew in-numru tat-telefown li ġej:

DNA Diagnostics Centre
26-28 Hammersmith Grove
London
W6 7BA
+44 20 3301 7346

Jekk DDC tkun teħtieġ, jew tixtieq, tikkuntattjak rigward xi każ li tinvolvi l‑informazzjoni dwarek, nistgħu nagħmlu hekk b’ittra elettronika, telefown jew posta.

Rivedut 25 ta’ Mejju 2018