Голем број на наши клиенти ги употребуваат резултатите од ДНК тестот за утврдување на татковство во рамките на судска постапка, при решавање на семејно-правните проблеми (издршка на детето, старателство над детето и расправиите околу посетите на детето), како и за решавање на судските спорови околу наследството.

При изработка на ДНК тестот за потребите на судот (Граѓански суд), лабараторијата DNA Diagnostic Centre, ги следи строгите правила при изработката на тестот; па поради тоа добиените резултати се правно валидни во судската постапка. Постапката за спроведување на тестот подразбира дека.

 • Примероците се земаат од страна на неутрално лице; доктор, медицинска сестра или претставник на DNA Diagnostics Centre.
 • Сите лица кои учествуваат во постапката за утврдување на татковството се соодветно идентификувани
 • Примероците внимателно се чуваат, заштитени и означени за транспорт до лабараторијата и се надгледувани како би се спречила можна злоупотреба.

Голем број на наши клиенти ги употребуваат резултатите од ДНК тестот за утврдување на татковство во рамките на судска постапка, при решавање на семејно-правните проблеми (издршка на детето, старателство над детето и расправиите околу посетите на детето), како и за решавање на судските спорови околу наследството.

При изработка на ДНК тестот за потребите на судот (Граѓански суд), лабараторијата DNA Diagnostic Centre, ги следи строгите правила при изработката на тестот; па поради тоа добиените резултати се правно валидни во судската постапка. Постапката за спроведување на тестот подразбира дека.

 • Примероците се земаат од страна на неутрално лице; доктор, медицинска сестра или претставник на DNA Diagnostics Centre.
 • Сите лица кои учествуваат во постапката за утврдување на татковството се соодветно идентификувани
 • Примероците внимателно се чуваат, заштитени и означени за транспорт до лабараторијата и се надгледувани како би се спречила можна злоупотреба.

Тест Карактеристики:

 • Брзи Резултати

  Високо прецизни резултати во 15 деловни дена по добивањето на примерокот

 • null

  Ниска цена

  Нашите високо прецизни тестови не се скапи

 • безболно колекција

  Букален попивам вода устата се користи за да соберат примерок на ДНК

 • Доверливи

  Сите резултати се приватни и доверливи

 • Законски одбранливи

  Тестирање следува строга синџир на притвор