Утврдување на мајчинството функционира на ист принцип како и утврдување на татковството. Генетскиот профилl на детето се споредува со профилот на можната мајка. Врз основа на добиените резултати ДНК аналитичарот прави споредба на профилот на детето со оној на мајката со цел да се утврди можното сродство.

Тестот за утврдување на мајчинство е корисен во неколку различни ситуациии и.

 • Кога по повеќе години на раздвоеност ќе се сретнат посвоено дете и неговата биолошка мајка, па сакаат да го потврдат биолошкото сродство
 • Кога мајката, која направила вештачко оплодување (in vitro), сака да утврди дали во матката се ставени нејзините ембриони
 • Кога фамилијата или болничкиот персонал ќе се посомневаат дека бебето по грешка е заменето во болница

Тест Карактеристики:

 • Брзи Резултати

  Високо прецизни резултати во 15 деловни дена по добивањето на примерокот

 • null

  Ниска цена

  Нашите високо прецизни тестови не се скапи

 • безболно колекција

  Букален попивам вода устата се користи за да соберат примерок на ДНК

 • Доверливи

  Сите резултати се приватни и доверливи

Test Pricing

€189