בדיקות לאימות קשרי אחים הנערכות ע”י “המרכז לאבחון DNA” יכולות לסייע לשני אנשים לבדוק האם הם אחים או אחים למחצה. בדיקה מסוג זה מתבצעת לעיתים קרובות כאשר אב פוטנציאלי אינו נמצא בסביבה לצורך ביצוע בדיקת אבהות, ואחים פוטנציאליים מעוניינים לדעת אם יש להם הורה אחד משותף או שני הורים משותפים.

“המרכז לאבחון DNA” עורך שני סוגי בדיקות לאימות קשרי אחים:

בדיקה לזיהוי אחים למחצה — בדיקה זאת נערכת כאשר שני אחים פוטנציאליים מאמינים כי יש להם רק הורה משותף אחד (או כאשר לשני אחים אין אותה אם ביולוגית, אך הם מעוניינים לדעת האם יש להם אב ביולוגי משותף).

בדיקה לזיהוי קשרי אחים מלאים — בדיקה זאת מתבצעת כאשר שני אחים חולקים הורה ביולוגי אחד ומעוניינים לדעת האם הם חולקים גם את ההורה השני (כמו במקרה של שני אחים היודעים שיש להם אותה אם ביולוגית ומעוניינים לדעת אם יש להם גם אותו אב ביולוגי).

נקודות עיקריות של הבדיקה:

 • תוצאות מהירות

  תוצאות מדויקות מאוד רק כמה ימים לאחר קבלת מדגם

 • null

  מחיר נמוך

  בדיקות מדויקות מאוד שלנו לא יקר

 • איסוף דגימה ללא כאבים

  ספוגית לחי משמשת לאיסוף הדגימות

 • סוֹדִי

  כל התוצאות הן פרטיות ומאובטחות

להזמנת מבחן זה או לקבלת מידע נוסף, נא להתקשר

1-801-226-226