Ако имате нужда от тест за бащинство за каквито и да било юридически нужди, DNA Diagnostics Centre може да Ви помогне. Много от нашите клиенти използват резултатите от тестовете с юридическа стойност за разрешаване на семейно – правни спорове (като детска издръжка, попечителство, проблеми с виждането на детето), разрешават наследствени спорове и удовлетворяват изискванията за емиграция.

Нашата услуга за тестове с юридическа стойност се извършва при стриктно спазване на законовите изисквания; това е което прави нашите резултати защитими в съдилищата. Законовата процедура е процес за документиране, който показва, че:

 • Пробите са били взети от неутрално трето лице, като лекар, сестра или представител на a DNA Diagnostics Centre
 • Тестваните лица са били надлежно идентифицирани по време на вземането на пробите
 • Пробите са били защитени с лента против фалшифициране, поставена още на мястото на вземане на пробите, както и че са били запечатани сигурно и надеждно за изпращане до лабораторията. След като те бъдат получени в лабораторията, те се инспектират детайлно за наличие на външна намеса.

Ако имате нужда от тест за бащинство за каквито и да било юридически нужди, DNA Diagnostics Centre може да Ви помогне. Много от нашите клиенти използват резултатите от тестовете с юридическа стойност за разрешаване на семейно – правни спорове (като детска издръжка, попечителство, проблеми с виждането на детето), разрешават наследствени спорове и удовлетворяват изискванията за емиграция.

Нашата услуга за тестове с юридическа стойност се извършва при стриктно спазване на законовите изисквания; това е което прави нашите резултати защитими в съдилищата. Законовата процедура е процес за документиране, който показва, че:

 • Пробите са били взети от неутрално трето лице, като лекар, сестра или представител на a DNA Diagnostics Centre
 • Тестваните лица са били надлежно идентифицирани по време на вземането на пробите
 • Пробите са били защитени с лента против фалшифициране, поставена още на мястото на вземане на пробите, както и че са били запечатани сигурно и надеждно за изпращане до лабораторията. След като те бъдат получени в лабораторията, те се инспектират детайлно за наличие на външна намеса.

Тестови Характеристики:

 • бързи резултати

  Силно точни резултати в 3-4 дни след получаване на проба

 • null

  Ниска цена

  Нашите високо точни тестове не са скъпи

 • безболезнен мостра

  Устната (бузата) тампоните се използва за събиране на ДНК пробата

 • поверителен

  Всички резултати са частни и поверителни

 • Правна отбраната

  Тестване има строга система на надзор

За да поръчате такъв тест или за повече информация, моля обадете се на (+359) 2 411-3355

Test Pricing

€511